Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1564 · Visa fulltext
Lag (1994:1564) om alkoholskatt
Departement: Finansdepartementet S2
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:56, bet. 1994/95:SkU6, rskr. 1994/95:95
Upphävd: 2023-02-13
Ändring, SFS 1995:613
Rubrik: Lag (1995:613) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 6, 8, 10, 20, 22, 24, 30 §§; nya 22 a, 25 a, 31 a, 31 b §§, rubr. närmast före 31 b §
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:213, bet. 1994/95:SkU29, rskr. 1994/95:321, EGTL365/94 s46
CELEX-nr: 394L0074
Ändring, SFS 1995:917
Rubrik: Lag (1995:917) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:203, bet. 1994/95:SkU28, rskr. 1994/95:439
Ändring, SFS 1995:1528
Rubrik: Lag (1995:1528) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 5, 6 §§
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:57, bet. 1995/96:SkU17, rskr. 1995/96:120
Ändring, SFS 1995:1529
Rubrik: Lag (1995:1529) om ändring i lagen (1995:917) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 37 § i 1995:917
Förarbeten: Prop. 1995/96:57, bet. 1995/96:SkU17, rskr. 1995/96:120
Ändring, SFS 1996:600
Rubrik: Lag (1996:600) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:197, bet. 1995/96:SkU30, rskr. 1995/96:291
Ändring, SFS 1996:1223
Rubrik: Lag (1996:1223) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 37 §§
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:FiU1, rskr. 1996/97:53
Ändring, SFS 1996:1323
Rubrik: Lag (1996:1323) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 31 a §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:232, bet. 1996/97:SkU5, rskr. 1996/97:68
Ändring, SFS 1997:358
Rubrik: Lag (1997:358) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 10, 12, 14, 35 §§; ny 14 a §, rubr. närmast före 14 a §
Ikraft: 1997-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:116, bet. 1996/97:SkU19, rskr. 1996/97:251
Ändring, SFS 1998:595
Rubrik: Lag (1998:595) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: upph. 37 §, rubr. närmast före 37 §; ändr. 2, 3, 4, 5, 6 §§
Ikraft: 1998-08-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:150, bet. 1997/98:FiU20, rskr. 1997/98:318
Ändring, SFS 1998:1679
Rubrik: Lag (1998:1679) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: 31 a, 31 b §§ betecknas 31 d, 31 e §§, rubr. närmast före 31 b § sätts närmast före 31 e §; ändr. 31, 35 §§; nya 31 a, 31 b, 31 c §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:18, bet. 1998/99:SkU6, rskr. 1998/99:68
Ändring, SFS 1999:429
Rubrik: Lag (1999:429) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: upph. 23, 24 §§; ändr. 18, 22, 22 a, 25 §§
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242
Ändring, SFS 1999:448
Rubrik: Lag (1999:448) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 8, 9, 19, 20, 21, 31 e, 32, 33 §§, rubr. närmast före 31 e §; ny 31 f §
Ikraft: 1999-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:86, 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU21, rskr. 1998/99:243
Ändring, SFS 1999:1005
Rubrik: Lag (1999:1005) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 11, 12 §§
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:134, bet. 1999/2000:SoU4, rskr. 1999/2000:42
Ändring, SFS 1999:1069
Rubrik: Lag (1999:1069) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 8 §; ny 8 a §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:127, bet. 1999/2000:SkU3, rskr. 1999/2000:64
Ändring, SFS 1999:1108
Rubrik: Lag (1999:1108) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 31 a §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 1999:1328
Rubrik: Lag (1999:1328) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: upph. 25 a §; ändr. 25 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:9, bet. 1999/2000:SkU8, 1999/2000:SkU11, rskr. 1999/2000:110
Ändring, SFS 2000:481
Rubrik: Lag (2000:481) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 31 c, 35 §§; ny 8 b §
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:105, bet. 1999/2000:SkU22, rskr. 1999/2000:246
Ändring, SFS 2000:1298
Rubrik: Lag (2000:1298) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:126, bet. 2000/01:SkU3, rskr. 2000/01:71
Ändring, SFS 2000:1425
Rubrik: Lag (2000:1425) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 8, 8 b, 19, 21 §§; ny 8 c §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:31, bet. 2000/01:SkU11, 2000/01:SkU13, rskr. 2000/01:129
Ändring, SFS 2001:194
Rubrik: Lag (2001:194) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: upph. 36 §
Ikraft: 2001-10-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:33, bet. 2000/01:SkU20, rskr. 2000/01:176
Ändring, SFS 2001:517
Rubrik: Lag (2001:517) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: nuvande 31 f § betecknas 31 h §; ändr. 1, 2, 7, 8, 8 b, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 30, 31 e, 32, 33, 34 §§, rubr. närmast före 31 e §; nya 9 a, 31 f, 31 g §§
Ikraft: 2001-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:118, bet. 2000/01:SkU26, rskr. 2000/01:240 EGTL256/1987 s1, EGTL288/1993 s12, EGTL076/1992 s1, EGTL161/2000 s82
CELEX-nr: 31987R2658, 31993R3199, 31992L0012, 32000L0047
Ändring, SFS 2001:522
Rubrik: Lag (2001:522) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 14 a §
Ikraft: 2001-10-01 överg.best.
Förarbeten: Bet. 2000/01:SkU25, rskr. 2000/01:271
Ändring, SFS 2001:822
Rubrik: Lag (2001:822) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2001-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:144, bet. 2001/02:SkU2, rskr. 2001/02:5
Ändring, SFS 2001:900
Rubrik: Lag (2001:900) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 34 §
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:29, bet. 2001/02:SkU9, rskr. 2001/02:63
Ändring, SFS 2002:420
Rubrik: Lag (2002:420) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: upph. 17, 21, 31, 31 a, 31 b, 31 c §§; ändr. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 31 g, 34, 35 §§
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273
Ändring, SFS 2002:889
Rubrik: Lag (2002:889) om ändring i lagen (2002:420) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 15 § i 2002:420
Förarbeten: Prop. 2002/03:10, bet. 2002/03:SkU3, rskr. 2002/03:20
Ändring, SFS 2003:808
Rubrik: Lag (2003:808) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 8 a §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:1, bet. 2003/04:FiU1, rskr. 2003/04:42
Ändring, SFS 2004:120
Rubrik: Lag (2004:120) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 8 c, 19 §§
Ikraft: 2004-04-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:41, bet. 2003/04:SkU19, rskr. 2003/04:140
Ändring, SFS 2004:232
Rubrik: Lag (2004:232) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2004-06-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:117, bet. 2003/04:SkU30, rskr. 2003/04:201
Ändring, SFS 2006:1507
Rubrik: Lag (2006:1507) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 28, 29, 30, 31 g §§
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:13, bet. 2006/07:SkU5, rskr. 2006/07:43
Ändring, SFS 2007:1386
Rubrik: Lag (2007:1386) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:11, bet. 2007/08:SkU17, rskr. 2007/08:89
Ändring, SFS 2009:1503
Rubrik: Lag (2009:1503) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: upph. 14, 27 §§, rubr. närmast före 17, 21, 22 §§; nuvarande 22, 22 a §§ betecknas 27 a, 27 b §§; ändr. 1, 7, 8, 8 a, 8 b, 8 c, 9, 10, 11, 12, 13, 14 a, 15, 16, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 31 e, 31 h, 32, 33, 34 §§, de nya 27 a, 27 b §§, rubr. närmast före 12 §; nya 7 a, 7 b, 7 c, 7 d, 7 e, 14, 15 a, 15 b, 15 c, 21, 21 a, 21 b, 21 c, 21 d, 21 e, 21 f, 22, 22 a, 23, 24, 27 §§, rubr. närmast före 7 a, 14, 21, 22 a, 25, 26 och 27 a §§
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:40, bet. 2009/10:SkU18, rskr. 2009/10:121, EUTL9/2009 s12, EUTL162/2003 s5, EGTL76/1992 s1
CELEX-nr: 32008L0118, 32003D1152, 31992L0012
Ändring, SFS 2009:1504
Rubrik: Lag (2009:1504) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: upph. 27 a, 27 b §§, rubr. närmast före 27 a §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:40, bet. 2009/10:SkU18, rskr. 2009/10:121
Ändring, SFS 2010:106
Rubrik: Lag (2010:106) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 8 c §
Ikraft: 2010-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:63, bet. 2009/10:SkU31, rskr. 2009/10:189
Ändring, SFS 2010:180
Rubrik: Lag (2010:180) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ny 27 c §
Ikraft: 2010-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:94, bet. 2009/10:SkU33, rskr. 2009/10:203
Ändring, SFS 2011:100
Rubrik: Lag (2011:100) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 7 b, 21, 21 d, 21 f, 22, 23, 24, 31 h, 33 §§
Ikraft: 2011-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:48, bet. 2010/11:SkU24, rskr. 2010/11:162
Ändring, SFS 2011:286
Rubrik: Lag (2011:286) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 1, 7, 7 a, 7 b, 7 d, 8, 8 a, 8 c, 9, 10, 12, 13, 15, 15 b, 16, 19, 21 e, 21 f, 22, 25, 27 c, 28, 31 h, 32 §§
Ikraft: 2011-04-15
Förarbeten: Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184
Ändring, SFS 2011:1367
Rubrik: Lag (2011:1367) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 7, 31 g, 34 §§
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2012:677
Rubrik: Lag (2012:677) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: upph. 27 c §; ändr. 7, 8, 8 a, 8 b, 8 c, 12, 14, 18, 19 §§; nya 7 f, 10 a §§
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:155, bet. 2012/13:SkU2, rskr. 2012/13:5
Ändring, SFS 2013:860
Rubrik: Lag (2013:860) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 7, 32, 33 §§
Ikraft: 2013-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:183, bet. 2012/13:SkU4, rskr. 2013/14:15
Ändring, SFS 2013:956
Rubrik: Lag (2013:956) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 5, 6 §§
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/12:56
Ändring, SFS 2013:1072
Rubrik: Lag (2013:1072) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 12, 13, 19 §§; ny 31 §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:10, bet. 2013/14:SkU8, rskr. 2013/14:88
Ändring, SFS 2013:1073
Rubrik: Lag (2013:1073) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 7, 7 c, 8 b, 10, 12, 20, 21, 34 §§; nya 9 b, 11 a, 12 a, 13 a, 19 a, 34 a §§
Ikraft: 2014-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:10, bet. 2013/14:SkU8, rskr. 2013/14:88
Ändring, SFS 2014:1495
Rubrik: Lag (2014:1495) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 5, 6 §§
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29
Ändring, SFS 2014:1508
Rubrik: Lag (2014:1508) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:5, bet. 2014/15:SkU10, rskr. 2014/15:40
Ändring, SFS 2016:265
Rubrik: Lag (2016:265) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 8 c, 14, 19, 34 §§
Ikraft: 2016-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161
Ändring, SFS 2016:1071
Rubrik: Lag (2016:1071) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 34 a §§
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49
Ändring, SFS 2017:1207
Rubrik: Lag (2017:1207) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 7 f, 9, 9 b, 12, 28, 34 a §§; nya 24 a, 26 a, 31 a §§, rubr. närmast före 24 a §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ändring, SFS 2018:1886
Rubrik: Lag (2018:1886) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 10, 12, 14 §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:294, bet. 2018/19:SkU2, rskr. 2018/19:26
Ändring, SFS 2021:1150
Rubrik: Lag (2021:1150) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 1, 7, 8 a, 8 c, 19, 32, 35 §§; nya 36, 37 §§
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:23, bet. 2021/22:SkU6, rskr. 2021/22:74
Ändring, SFS 2022:156
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 2022:164
Rubrik: Lag (2022:164) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 7 b, 31 d, 36 §§
Ikraft: 2022-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:61, bet. 2021/22:SkU9, rskr. 2021/22:161.
Ändring, SFS 2022:1786
Rubrik: Lag (2022:1786) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 5, 6 §§
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:245, bet. 2022/23:FiU1, rskr. 2022/23:51