Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1512 · Visa fulltext
Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:17, bet. 1994/95:LU5, rskr. 1994/95:76
Ändring, SFS 2007:2
Rubrik: Lag (2007:2) om ändring i lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden
Omfattning: ändr. 8 §; nya 1 a, 8 a, 8 b, 8 c §§
Ikraft: 2007-02-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:6, bet. 2006/07:CU3, rskr. 2006/07:77, EUTL364/2004 s1
CELEX-nr: 32004R2006
Ändring, SFS 2014:13
Rubrik: Lag (2014:13) om ändring i lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden
Omfattning: nuvarande 13 § betecknas 14 §; nya 3 a, 13 §§
Ikraft: 2014-06-13 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:15, bet. 2013/14:CU7, rskr. 2013/14:118, EUTL304/2011 s64
CELEX-nr: 32011L0083
Ändring, SFS 2016:211
Rubrik: Lag (2016:211) om ändring i lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden
Omfattning: ändr. 1 a, 3, 4, 7, 8 c, 9 §§; nya 4 a, 4 b, 9 a, 9 b §§
Ikraft: 2016-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Ändring, SFS 2016:794
Rubrik: Lag (2016:794) om ändring i lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden
Omfattning: ändr. 6, 7, 8 c, 9 b §§
Ikraft: 2016-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:168, bet. 2015/16:CU23, rskr. 2015/16:300
Ändring, SFS 2020:168
Rubrik: Lag (2020:168) om ändring i lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2020-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:63, bet. 2019/20:CU19, rskr. 2019/20:193, direktiv 2011/83/EU
Ändring, SFS 2020:339
Rubrik: Lag (2020:339) om ändring i lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden
Omfattning: ändr. 1 a, 8, 8 a, 8 b, 8 c §§; nya 3 b, 3 c, 3 d, 8 d, 8 e §§
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:120, bet. 2019/20:CU23, rskr. 2019/20:254