Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1219 · Visa fulltext
Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:117, bet. 1993/94:KU24, rskr. 1993/94:246
Ändring, SFS 1995:462
Rubrik: Lag (1995:462) om ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1995-08-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:115, bet. 1994/95:UU12, rskr. 1994/95:214
Ändring, SFS 1995:1026
Rubrik: Förordning (1995:1026) om ikraftträdande av lagen (1995:462) om ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
Omfattning: ikrafttr. av 1995:462
Ändring, SFS 1998:712
Rubrik: Lag (1998:712) om ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
Omfattning: ändr.; omtryck
Ikraft: 1998-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:107, bet. 1997/98:KU24, rskr. 1997/98:251
Ändring, SFS 2003:74
Rubrik: Lag (2003:74) om ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2003-08-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:32, bet. 2002/03:UU6, rskr. 2002/03:101
Ändring, SFS 2003:474
Rubrik: Förordning (2003:474) om ikraftträdande av lagen (2003:74) om ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
Omfattning: ikrafttr. av 2003:74
Ändring, SFS 2005:816
Rubrik: Lag (2005:816) om ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2010-06-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:167, bet. 2005/06:KU6, rskr. 2005/06:16
Ändring, SFS 2009:1540
Rubrik: Lag (2009:1540) om ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:52, bet. 2009/10:KU22, rskr. 2009/10:136
Ändring, SFS 2009:1541
Rubrik: Förordning (2009:1541) om ikraftträdande av lagen (2009:1540) om ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
Omfattning: ikrafttr. av 2009:1540
Ändring, SFS 2010:239
Rubrik: Förordning (2010:239) om ikraftträdande av lagen (2005:816) om ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
Omfattning: ikrafttr. av 2005:816
Ändring, SFS 2016:1358
Rubrik: Lag (2016:1358) om ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
Omfattning: ändr. 1994:1219, bil.
Ikraft: 2021-08-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:18, bet. 2015/16:KU9, rskr. 2015/16:139
Ändring, SFS 2021:395
Rubrik: Förordning (2021:395) om ikraftträdande av lagen (2016:1358) om ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
Omfattning: ikrafttr. av 2016:1358