Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:931 · Visa fulltext
Lag (1993:931) om individuellt pensionssparande
Departement: Finansdepartementet FPM
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:187, bet. 1992/93:SkU31, rskr. 1992/93:359
Ändring, SFS 1994:2019
Rubrik: Lag (1994:2019) om ändring i lagen (1993931) om individuellt pensionssparande
Omfattning: ändr. 7 kap 2 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:50, bet. 1994/95:NU12, rskr. 1994/95:164
Ändring, SFS 1998:273
Rubrik: Lag (1998:273) om ändring i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 3 §§, 3 kap 6 §
Ikraft: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:50, bet. 1997/98:FiU17, rskr. 1997/98:199
Ändring, SFS 1998:389
Rubrik: Lag (1998:389) om ändring i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande
Omfattning: ny 7 kap 5 §, rubr. närmast före 7 kap 5 §
Ikraft: 1998-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226
Ändring, SFS 1999:319
Rubrik: Lag (1999:319) om ändring i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande
Omfattning: ändr. 3 kap 11 §
Ikraft: 1999-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:93, bet. 1998/99:FiU21, rskr. 1998/99:195
Ändring, SFS 1999:1279
Rubrik: Lag (1999:1279) om ändring i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §, 4 kap 1, 4 §§
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2004:60
Rubrik: Lag (2004:60) om ändring i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 3, 4 §§, 3 kap 11 §
Ikraft: 2004-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:150, bet. 2003/04:FiU14, rskr. 2003/04:139
Ändring, SFS 2005:117
Rubrik: Lag (2005:117) om ändring i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande
Omfattning: ändr. 4 kap 10 §, 5 kap 3 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:150, bet. 2004/05:LU4, rskr. 2004/05:160
Ändring, SFS 2007:539
Rubrik: Lag (2007:539) om ändring i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 4 §, 7 kap 2, 5 §§
Ikraft: 2007-11-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211
Ändring, SFS 2013:566
Rubrik: Lag (2013:566) om ändring i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 3, 4 §§, 3 kap. 11 §
Ikraft: 2013-07-22
Förarbeten: Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292
Ändring, SFS 2017:681
Rubrik: Lag (2017:681) om ändring i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 7 kap. 2 §
Ikraft: 2018-01-03
Förarbeten: Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353
Ändring, SFS 2018:800
Rubrik: Lag (2018:800) om ändring i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande
Omfattning: ändr. 7 kap. 5 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2022:984
Rubrik: Lag (2022:984) om ändring i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §, 5 kap. 3 §
Ikraft: 2022-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375