Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:891 · Visa fulltext
Lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:198, bet. 1992/93:SkU27, rskr. 1992/93:448
Ändring, SFS 1994:222
Rubrik: Lag (1994:222) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:99, bet. 1993/94:SkU29, rskr. 1993/94:170
Ändring, SFS 1994:423
Rubrik: Lag (1994:423) om ändring i lagen (1994:222) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 2 § i 1994:222
Förarbeten: Prop. 1993/94:143, bet. 1993/94:JuU25, rskr. 1993/94:320
Ändring, SFS 1995:312
Rubrik: Lag (1995:312) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 2, 6, 13 §§
Ikraft: 1996-04-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:49, bet. 1994/95:LU6, rskr. 1994/95:172
Ändring, SFS 1996:133
Rubrik: Lag (1996:133) om ändring i lagen (1995:312) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar
Omfattning: ändr. 2 § i 1995:312
Förarbeten: Bet. 1995/96:LU29, rskr. 1995/96:167
Ändring, SFS 1996:778
Rubrik: Lag (1996:778) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 15, 16 §§
Ikraft: 1996-09-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:5, bet. 1995/96:LU11, rskr. 1995/96:279
Ändring, SFS 1996:1346
Rubrik: Lag (1996:1346) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:227, bet. 1996/97:SkU3, rskr. 1996/97:66
Ändring, SFS 1997:500
Rubrik: Lag (1997:500) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: nuvarande 19 § betecknas 20 §; ändr. 2 §; ny 19 §, rubr. närmast före 19 §
Ikraft: 1997-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ändring, SFS 1997:501
Rubrik: Lag (1997:501) om ändring i lagen (1996:1346) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 2 § i 1996:1346
Förarbeten: Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ändring, SFS 1997:1139
Rubrik: Lag (1997:1139) om ändring i lagen (1997:501) om ändring i lagen (1996:1346) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 2 § i 1997:501
Förarbeten: Prop. 1997/98:12, bet. 1997/98:SkU7, rskr. 1997/98:72
Ändring, SFS 1998:1682
Rubrik: Lag (1998:1682) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:18, bet. 1998/99:SkU6, rskr. 1998/99:68
Ändring, SFS 1999:1404
Rubrik: Lag (1999:1404) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:10, bet. 1999/2000:UbU7, rskr. 1999/2000:96
Ändring, SFS 2002:417
Rubrik: Lag (2002:417) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273
Ändring, SFS 2003:545
Rubrik: Lag (2003:545) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222
Ändring, SFS 2003:706
Rubrik: Lag (2003:706) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2004:492
Rubrik: Lag (2004:492) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:96, bet. 2003/04:SfU14, rskr. 2003/04:250
Ändring, SFS 2004:632
Rubrik: Lag (2004:632) om ändring i lagen (2004:492) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 2 § i 2004:492
Förarbeten: Prop. 2003/04:145, bet. 2003/04:SkU35, rskr. 2003/04:265
Ändring, SFS 2006:232
Rubrik: Lag (2006:232) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2006-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:65, bet. 2005/06:SkU15, rskr. 2005/06:167
Ändring, SFS 2006:552
Rubrik: Lag (2006:552) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 14 §, rubr. närmast före 14 §
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:124, bet. 2005/06:LU35, rskr. 2005/06:286
Ändring, SFS 2006:715
Rubrik: Lag (2006:715) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: upph. 17 §; ändr. 1, 13, 16, 19 §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2007:164
Rubrik: Lag (2007:164) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2007-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:40, bet. 2006/07:MJU8, rskr. 2006/07:131
Ändring, SFS 2007:278
Rubrik: Lag (2007:278) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:34, bet. 2006/07:CU15, rskr. 2006/07:128
Ändring, SFS 2007:327
Rubrik: Lag (2007:327) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: upph. 5, 14, 15, 16 §§, rubr. närmast före 5, 14, 15 §§; ändr. 3, 7, 18, 20 §§; ny 1 a §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:99, bet. 2006/07:SkU17, rskr. 2006/07:178
Ändring, SFS 2007:332
Rubrik: Lag (2007:332) om ändring i lagen (2007:278) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 6 § i 2007:278
Förarbeten: Prop. 2006/07:99, bet. 2006/07:SkU17, rskr. 2006/07:178
Ändring, SFS 2008:996
Rubrik: Lag (2008:996) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 11, 13 §§
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:161, bet. 2008/09:CU5, rskr. 2008/09:34
Ändring, SFS 2010:1257
Rubrik: Lag (2010:1257) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2011:1355
Rubrik: Lag (2011:1355) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 2, 19 §§
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2011:1540
Rubrik: Lag (2011:1540) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 13 §; ny 7 a §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:15, bet. 2011/12:SkU7, rskr. 2011/12:71, EUTL84/2010 s1
CELEX-nr: 32010L0024
Ändring, SFS 2014:55
Rubrik: Lag (2014:55) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2014-03-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:25, bet. 2013/14:TU8, rskr. 2013/14:147
Ändring, SFS 2016:1233
Rubrik: Lag (2016:1233) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ny 7 b §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:26, bet. 2016/17:SkU12, rskr. 2016/17:88
Ändring, SFS 2024:177
Rubrik: Lag (2024:177) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2024-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2023/24:64, bet. 2023/24:TU11, rskr. 2023/24:148