Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:876 · Visa fulltext
Förordning (1993:876) om medicintekniska produkter
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1993-07-01
Upphävd: 2021-07-15 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1518
Rubrik: Förordning (1994:1518) om ändring i förordningen (1993:876) om medicintekniska produkter
Omfattning: ändr. 4, 7, 8, 11, 13, 14, 15 §§
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
CELEX-nr: 393L0042
Ändring, SFS 1995:1158
Rubrik: Förordning (1995:1158) om ändring i förordningen (1993:876) om medicintekniska produkter
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:552
Rubrik: Förordning (2001:552) om ändring i förordningen (1993:876) om medicintekniska produkter
Omfattning: upph. 3, 7, 8, 14, 15 §§, rubr. närmast före 14 §; ändr. 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 16 §§, rubr. närmast före 9 §
Ikraft: 2001-09-01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:391
Rubrik: Förordning (2009:391) om ändring i förordningen (1993:876) om medicintekniska produkter
Omfattning: ändr. 6 §, rubr. närmast före 6 §; ny 3 §
Ikraft: 2010-03-21
Förarbeten: EUTL247/2007 s21
CELEX-nr: 32007L0047
Ändring, SFS 2013:180
Rubrik: Förordning (2013:180) om ändring i förordningen (1993:876) om medicintekniska produkter
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2013-06-01
Ändring, SFS 2015:44
Rubrik: Förordning (2015:44) om ändring i förordningen (1993:876) om medicintekniska produkter
Omfattning: ny 3 a §
Ikraft: 2015-03-16
Ändring, SFS 2017:933
Rubrik: Förordning (2017:933) om ändring i förordningen (1993:876) om medicintekniska produkter
Omfattning: ändr. 3 a §; ny 10 a §, rubr. närmast före 10 a §
Ikraft: 2017-11-26
Ändring, SFS 2020:58
Rubrik: Förordning (2020:58) om ändring i förordningen (1993:876) om medicintekniska produkter
Omfattning: ändr. 10 a §
Ikraft: 2020-04-01
Ändring, SFS 2020:315
Rubrik: Förordning (2020:315) om ändring i förordningen (1993:876) om medicintekniska produkter
Omfattning: ändr. 10 a §, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. i 2017:933; nya 4 a, 4, b, 4 c §§
Ikraft: 2020-05-26
Ändring, SFS 2021:631
Omfattning: upph.