Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:792 · Visa fulltext
Lag (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 1992/93:363
Ändring, SFS 1995:818
Rubrik: Lag (1995:818) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina
Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:165, bet. 1994/95:UbU17, rskr. 1994/95:386
Ändring, SFS 2000:1371
Rubrik: Lag (2000:1371) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina
Omfattning: ändr. 5, 6, 7 §§
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:1, utg.omr. 16, bet. 2000/01:UbU1, rskr. 2000/02:99
Ändring, SFS 2001:1289
Rubrik: Lag (2001:1289) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina
Omfattning: ny 3 a §
Ikraft: 2002-03-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:27, bet. 2001/02:UbU5, rskr. 2001/02:101
Ändring, SFS 2006:174
Rubrik: Lag (2006:174) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina
Omfattning: upph. 3 §; ändr. 1, 2, 7 §§
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:162, bet. 2005/06:UbU3, rskr. 2005/06:160
Ändring, SFS 2008:576
Rubrik: Lag (2008:576) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina
Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:95, bet. 2007/08:AU7, rskr. 2007/08:219
Ändring, SFS 2009:696
Rubrik: Lag (2009:696) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina
Omfattning: nya 2 a, 2 b §§
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:175, bet. 2008/09:UbU19, rskr. 2008/09:282
Ändring, SFS 2009:765
Rubrik: Lag (2009:765) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:134, bet. 2008/09:UbU18, rskr. 2008/09:276
Ändring, SFS 2010:702
Rubrik: Lag (2010:702) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina
Omfattning: upph. 3 a §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:149, bet. 2009/10:UbU23, rskr. 2009/10:337
Ändring, SFS 2012:489
Rubrik: Lag (2012:489) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:133, bet. 2011/12:UbU22, rskr. 2011/12:278
Ändring, SFS 2018:1351
Rubrik: Lag (2018:1351) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina
Omfattning: nuvarande 5, 6 §§, betecknas 6, 5 §§; nya 10, 11, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 1, den nya 6, 7, 8. 10 §
Ikraft: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:218, bet. 2017/18:UbU28, rskr. 2017/18:431