Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:792 · Visa fulltext
Lag (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 1992/93:363
Ändring, SFS 1995:818
Rubrik: Lag (1995:818) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina
Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:165, bet. 1994/95:UbU17, rskr. 1994/95:386
Ändring, SFS 2000:1371
Rubrik: Lag (2000:1371) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina
Omfattning: ändr. 5, 6, 7 §§
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:1, utg.omr. 16, bet. 2000/01:UbU1, rskr. 2000/02:99
Ändring, SFS 2001:1289
Rubrik: Lag (2001:1289) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina
Omfattning: ny 3 a §
Ikraft: 2002-03-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:27, bet. 2001/02:UbU5, rskr. 2001/02:101
Ändring, SFS 2006:174
Rubrik: Lag (2006:174) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina
Omfattning: upph. 3 §; ändr. 1, 2, 7 §§
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:162, bet. 2005/06:UbU3, rskr. 2005/06:160
Ändring, SFS 2008:576
Rubrik: Lag (2008:576) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina
Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:95, bet. 2007/08:AU7, rskr. 2007/08:219
Ändring, SFS 2009:696
Rubrik: Lag (2009:696) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina
Omfattning: nya 2 a, 2 b §§
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:175, bet. 2008/09:UbU19, rskr. 2008/09:282
Ändring, SFS 2009:765
Rubrik: Lag (2009:765) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:134, bet. 2008/09:UbU18, rskr. 2008/09:276
Ändring, SFS 2010:702
Rubrik: Lag (2010:702) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina
Omfattning: upph. 3 a §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:149, bet. 2009/10:UbU23, rskr. 2009/10:337
Ändring, SFS 2012:489
Rubrik: Lag (2012:489) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:133, bet. 2011/12:UbU22, rskr. 2011/12:278
Ändring, SFS 2018:1351
Rubrik: Lag (2018:1351) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina
Omfattning: nuvarande 5, 6 §§, betecknas 6, 5 §§; nya 10, 11, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 1, den nya 6, 7, 8. 10 §
Ikraft: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:218, bet. 2017/18:UbU28, rskr. 2017/18:431
Ändring, SFS 2021:1227
Rubrik: Lag (2021:1227) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina
Omfattning: ändr. 7 §; nya 15 §, rubr. närmast före 15 §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:28, bet. 2021/22:UbU4, rskr. 2021/22:76