Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:787 · Visa fulltext
Fiskelag (1993:787)
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:232, bet. 1992/93:JoU23, rskr. 1992/93:428
Ändring, SFS 1994:327
Rubrik: Lag (1994:327) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: ändr. 20, 21 §§
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:158, bet. 1993/94:JoU24, rskr. 1993/94:274
Ändring, SFS 1995:101
Rubrik: Lag (1995:101) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: ändr. 51 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1995:1388
Rubrik: Lag (1995:1388) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: upph. 43 §; ändr. 19, 22, 23, 24, 34, 35, 40, 47 §§, bil.
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:8, bet. 1995/96:JoU5, rskr. 1995/96:85
Ändring, SFS 1996:532
Rubrik: Lag (1996:532) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: ändr. 41 §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:140, bet. 1995/96:UU17, rskr. 1995/96:271
Ändring, SFS 1996:1076
Rubrik: Lag (1996:1076) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: ändr. 24, 25 §§
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:223, bet. 1996/97:JoU3, rskr. 1996/97:23
Ändring, SFS 1998:343
Rubrik: Lag (1998:343) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: ändr. 13, 22, 30, 33 §§
Ikraft: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:139, bet. 1997/98:JoU24, rskr. 1997/98:242
Ändring, SFS 1998:848
Rubrik: Lag (1998:848) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: ändr. 3, 20, 37 §§
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279
Ändring, SFS 2001:445
Rubrik: Lag (2001:445) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:111, bet. 2000/01:MJU18, rskr. 2000/01:248
Ändring, SFS 2003:251
Rubrik: Lag (2003:251) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: upph. 31 §; ändr. 19, 22, 30, 34, 37, 40, 41 §§; nya 40 a, 50 a, 50 b §§, rubr. närmast före 50 a §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:41, bet. 2002/03:MJU16, rskr. 2002/03:173
Ändring, SFS 2005:305
Rubrik: Lag (2005:305) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: ändr. 45 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Ändring, SFS 2008:438
Rubrik: Lag (2008:438) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: nuvarande 50 a, 50 b §§ betecknas 50 h, 50 i §§, rubr. närmast före 50 a § sätts närmast före 50 h §; ändr. 44 §, den nya 50 h §; nya 40 b, 50 a, 50 b, 50 c, 50 d, 50 e, 50 f, 50 g §§, rubr. närmast före 50 a §
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:107, bet. 2007/08:MJU16, rskr. 2007/08:205
Ändring, SFS 2008:1440
Rubrik: Lag (2008:1440) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: ändr. 47 §
Ikraft: 2009-02-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:58, bet. 2008/09:MJU7, rskr. 2008/09:105
Ändring, SFS 2010:901
Rubrik: Lag (2010:901) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: ändr. 3, 7, 17, 18, 19, 34, 37 §§; ny 18 a §
Ikraft: 2010-10-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:212, bet. 2009/10:MJU23, rskr. 2009/10:347
Ändring, SFS 2010:1096
Rubrik: Förordning (2010:1096) om ikraftträdande av lagen (2010:901) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: ikrafttr. av 2010:901
Ändring, SFS 2011:615
Rubrik: Lag (2011:615) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: ändr. 34, 35, 47, 50 c, 50 h, 50 i, 51 §§
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:86, bet. 2010/11:MJU25, rskr. 2010/11:257
Ändring, SFS 2012:524
Rubrik: Lag (2012:524) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 50 h §; nuvarande 50 h, 50 i, 51 §§ betecknas 56, 59, 60 §§; ändr. 21, 30 §§, de nya 56, 60 §§; rubr. närmast före nuvarande 51 § sätts närmast före nya 60 §; nya 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58 §§, rubr. närmast efter 50 §, rubr. närmast före de nya 51, 56, 58, 59 §§
Ikraft: 2012-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:137, bet. 2011/12:MJU20, rskr. 2011/12:279, EUTL343/2009 s1, EUTL112/2011 s1, EUTL286/2008 s1
CELEX-nr: 32009R1224, 32011R0404, 32008R1005
Ändring, SFS 2014:700
Rubrik: Lag (2014:700) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: ändr 47 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:1026
Rubrik: Lag (2014:1026) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: upph. 6 §, rubr. närmast före 30 §; ändr. 13, 21, 30, 32, 50 a, 50 b, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58 §§, rubr. närmast före 4, 58 §; nya 9 a, 13 a, 19 a, 29 a, 29 b, 31, 37 a, 39 a, 57 a §§, rubr. närmast före 29 a, 57 a §§
Ikraft: 2014-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:184, bet. 2013/14:MJU29, rskr. 2013/14:364, EUTL354/2013 s22, EUTL343/2009 s1
CELEX-nr: 32013R1380, 32009R1224
Ändring, SFS 2016:824
Rubrik: Lag (2016:824) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: ändr. 22, 58 §§
Ikraft: 2016-08-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:118, bet. 2015/16:MJU17, rskr. 2015/16:297
Ändring, SFS 2017:945
Rubrik: Lag (2017:945) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: ändr. 22, 39 a, 50 a, 52, 53 §§; nya 23 a, 38 a §§
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:183, bet. 2017/18:MJU3, rskr.2017/18:14
Ändring, SFS 2019:39
Rubrik: Lag (2019:39) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: ändr. 47 §
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130
Ändring, SFS 2021:1028
Rubrik: Lag (2021:1028) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: ändr. 49 §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20