Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:588 · Visa fulltext
Lag (1993:588) om husläkare
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:160, bet. 1992/93:SoU22, rskr. 1992/93:355
Upphävd: 1996-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1660
Rubrik: Lag (1993:1660) om ändring i lagen (1993:588) om husläkare
Omfattning: ändr. 20, 21 §§
Förarbeten: Prop. 1993/94:75, bet. 1993/94:SoU14, rskr 1993/94:118
Ändring, SFS 1994:1960
Rubrik: Lag (1994:1960) om ändring i lagen (1993:588) om husläkare
Omfattning: upph. 7, 18, 19 §§; ändr. 17 §, 3 p övergångsbest.
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:109, bet. 1994/95:SoU10, rskr. 1994/95:133
Ändring, SFS 1995:836
Rubrik: Lag (1995:836) om upphävande av lagen (1993:588) om husläkare
Omfattning: upph.
Förarbeten: Prop. 1994/95:195, bet. 1994/95:SoU24, rskr. 1994/95:383