Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:584 · Visa fulltext
Lag (1993:584) om medicintekniska produkter
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:175, bet. 1992/93:SoU23, rskr. 1992/93:358
Ändring, SFS 1994:860
Rubrik: Lag (1994:860) om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:203, bet. 1993/94:UU23, rskr. 1993/94:367
Ändring, SFS 1997:1236
Rubrik: Lag (1997:1236) om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:1 utg.omr. 24, bet. 1997/98:NU1, rskr. 197/98:130
Ändring, SFS 2004:463
Rubrik: Lag (2004:463) om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:121, bet. 2003/04:LU29, rskr. 2003/04:241
Ändring, SFS 2007:1129
Rubrik: Lag (2007:1129) om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter
Omfattning: ändr. 6, 17 §§
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:2, bet. 2007/08:SoU6, rskr. 2007/08:35, EUTL256/2005 s32
CELEX-nr: 32005L0061
Ändring, SFS 2009:271
Rubrik: Lag (2009:271) om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter
Omfattning: ändr. 2, 3, 5, 6, 8, 10, 16, 19 §§, rubr. närmast före 8 §
Ikraft: 2010-03-21 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:105, bet. 2008/09:SoU7, rskr. 2008/09:206, EUTL247/2007 s21
CELEX-nr: 32007L0047
Ändring, SFS 2009:456
Rubrik: Lag (2009:456) om ändring i lagen (2009:271) om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter
Omfattning: ändr. 16 §, p 1 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2009:271
Ikraft: 2009-06-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:457
Rubrik: Lag (2009:457) om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2010-03-21
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:814
Rubrik: Lag (2009:814) om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2011:805
Rubrik: Lag (2011:805) om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter
Omfattning: ändr. 7, 10 §§
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:80, bet. 2010/11:NU25, rskr. 2010/11:272
Ändring, SFS 2017:930
Rubrik: Lag (2017:930) om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter
Omfattning: ändr. 7, 10, 15, 16 §§; nya 9 a, 9 b §§, rubr. närmast före 9 a, 9 b §§
Ikraft: 2017-11-26 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:197, bet. 2017/18:SoU3, rskr. 2017/18:11
Ändring, SFS 2020:313
Rubrik: Lag (2020:313) om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter
Omfattning: ändr. p 2 i ikrafttr.- och övergångsbest. i 2017:930
Ikraft: 2020-05-26
Förarbeten: Prop. 2019/20:161, bet. 2019/20:SoU23, rskr. 2019/20:263