Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:555 · Visa fulltext
Förordning (1993:555) om statligt stöd till skogsbruket
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1992/93:226, bet. 1992/93:JoU15, rskr. 1992/93:352
Upphävd: 2011-01-15
Ändring, SFS 2005:1161
Rubrik: Förordning (2005:1161) om ändring i förordningen (1993:555) om statligt stöd till skogsbruket
Omfattning: ändr. 3, 4, 5, 7, 8 §§
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1879
Omfattning: upph.