Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:555 · Visa fulltext
Förordning (1993:555) om statligt stöd till skogsbruket
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1992/93:226, bet. 1992/93:JoU15, rskr. 1992/93:352
Upphävd: 2011-01-15
Ändring, SFS 2005:1161
Rubrik: Förordning (2005:1161) om ändring i förordningen (1993:555) om statligt stöd till skogsbruket
Omfattning: ändr. 3, 4, 5, 7, 8 §§
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1879
Omfattning: upph.