Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:389 · Visa fulltext
Lag (1993:389) om assistansersättning
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:159, bet. 1992/93:SoU19, rskr. 1992/93:321
Upphävd: 2011-01-01
Ändring, SFS 1993:1342
Rubrik: Lag (1993:1342) om ändring i lagen (1993:389) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 6, 10 §§
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:58, bet. 1993/94:SoU13, rskr. 1993/94:61
Ändring, SFS 1994:1702
Rubrik: Lag (1994:1702) om ändring i lagen (1993:389) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1995-02-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:77, bet. 1994/95:SoU7, rskr. 1994/95:107
Ändring, SFS 1996:535
Rubrik: Lag (1996:535) om ändring i lagen (1993:389) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 3, 4, 6, 16 §§
Ikraft: 1996-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:146, bet. 1995/96:SoU15, rskr. 1995/96:262
Ändring, SFS 1997:283
Rubrik: Lag (1997:283) om ändring i lagen (1993:389) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1997-10-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:121, bet. 1996/97:SfU10, 1996/97:231
Ändring, SFS 1997:564
Rubrik: Lag (1997:564) om ändring i lagen (1993:389) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1997-09-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284
Ändring, SFS 1997:722
Rubrik: Lag (1997:722) om ändring i lagen (1993:389) om assistansersättning
Omfattning: nya 19, 20 §§
Ikraft: 1997-11-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:146, bet. 1997/98:SoU4, rskr. 1997/98:5
Ändring, SFS 1998:100
Rubrik: Lag (1998:100) om ändring i lagen (1993:389) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 17, 18 §§
Ikraft: 1998-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:41, bet. 1997/98:SfU8, rskr. 1997/98:153
Ändring, SFS 1999:819
Rubrik: Lag (1999:819) om ändring i lagen (1993:389) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 2, 5 §§
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:119, bet. 1999/2000:SfU3, rskr. 1999/2000:12
Ändring, SFS 2000:1031
Rubrik: Lag (2000:1031) om ändring i lagen (1993:389) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 3, 7, 13 §§
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:5, bet. 2000/01:SoU3, rskr. 2000/01:23
Ändring, SFS 2004:644
Rubrik: Lag (2004:644) om ändring i lagen (1993:389) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:100, bet. 2003/04:FiU21, rskr. 2003/04:273
Ändring, SFS 2004:827
Rubrik: Lag (2004:827) om ändring i lagen (1993:389) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20 §§
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2005:332
Rubrik: Lag (2005:332) om ändring i lagen (1993:389) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2005-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:96, bet. 2004/05:SfU14, rskr. 2004/05:233
Ändring, SFS 2007:203
Rubrik: Lag (2007:203) om ändring i lagen (1993:289) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:49, bet. 2006/07:SfU6, rskr. 2006/07:134
Ändring, SFS 2007:1006
Rubrik: Lag (2007:1006) om ändring i lagen (1993:389) om assistansersättning
Omfattning: upph. 13 §
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:117, bet. 2007/08:SfU3, rskr. 2007/08:13
Ändring, SFS 2008:202
Rubrik: Lag (2008:202) om ändring i lagen (1993:389) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 8 §; nya 3 a, 16 a §§
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:61, bet. 2007/08:SoU13, rskr. 2007/08:158
Ändring, SFS 2010:111
Omfattning: upph.