Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:387 · Visa fulltext
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:159, bet. 1992/93:SoU19, rskr. 1992/93:321
Ändring, SFS 1994:1701
Rubrik: Lag (1994:1701) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1995-02-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:77, bet. 1994/95:SoU7, rskr. 1994/95:107
Ändring, SFS 1995:100
Rubrik: Lag (1995:100) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1996:534
Rubrik: Lag (1996:534) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 9 §; nya 9 a, 9 b §§
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:146, bet. 1995/96:SoU15, rskr. 1995/96:262
Ändring, SFS 1997:723
Rubrik: Lag (1997:723) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1997-11-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:146, bet. 1997/98:SoU4, rskr. 1997/98:5
Ändring, SFS 2000:526
Rubrik: Lag (2000:526) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 26, 27 §§; ny 26 a §
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:79, bet. 1999/2000:SoU14, rskr. 1999/2000:240
Ändring, SFS 2000:1030
Rubrik: Lag (2000:1030) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 9 a §; ny 9 b §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:5, bet. 2000/01:SoU3, rskr. 2000/01:23
Ändring, SFS 2000:1032
Rubrik: Lag (2000:1032) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ny 17 a §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:6, bet. 2000/01:SoU4, rskr. 2000/01:24
Ändring, SFS 2000:1441
Rubrik: Lag (2000:1441) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: nuvarande 9 b § i 1996:534 betecknas 9 c §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Bet. 2000/01:SoU1, rskr. 2000/01:96
Ändring, SFS 2002:199
Rubrik: Lag (2002:199) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:84, bet. 2001/02:SfU12, rskr. 2001/02:215
Ändring, SFS 2002:439
Rubrik: Lag (2002:439) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: upph. 26 a §; ändr. 27 §; nya 28 a, 28 b, 28 c, 28 d §§, rubr. närmast före 28 a §
Ikraft: 2002-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:122, bet. 2001/02:KU27, rskr. 2001/02:271
Ändring, SFS 2003:197
Rubrik: Lag (2003:197) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:20, bet. 2002/03:SoU12, rskr. 2002/03:158
Ändring, SFS 2003:885
Rubrik: Lag (2003:885) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ny 15 a §
Ikraft: 2004-03-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:151, bet. 2003/04:FiU9, rskr. 2003/04:40
Ändring, SFS 2004:826
Rubrik: Lag (2004:826) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2005:125
Rubrik: Lag (2005:125) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 2, 6, 7, 11, 12, 13, 23, 27 §§, rubr. närmast före 27 §; nya 21 a, 21 b, 21 c, 21 d, 23 a, 23 b, 23 c, 24 a, 27 a §§, rubr. närmast före 21 a, 24 a §§
Ikraft: 2005-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:39, bet. 2004/05:SoU12, rskr. 2004/05:165
Ändring, SFS 2007:1313
Rubrik: Lag (2007:1313) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: nuvarande 23 b, 23 c §§ betecknas 23 c, 23 d §§; ändr. 23 a §, den nya 23 d §; ny 23 b §
Ikraft: 2008-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:129, bet. 2007/08:SoU5, rskr. 2007/08:52
Ändring, SFS 2008:77
Rubrik: Lag (2008:77) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 28 a, 28 b, 28 d §§; nya 28 e, 28 f, 28 g, 28 h §§, rubr. närmast före 28 f §
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:43, bet. 2007/08:SoU8, rskr. 2007/08:134
Ändring, SFS 2009:454
Rubrik: Lag (2009:454) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:597
Rubrik: Lag (2009:597) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: upph. 24 §; ändr. 13, 23, 23 c, 23 d, 25, 26, 27, 28 c, 28 f, 28 g §§; nya 26 a, 26 b, 26 c, 26 d, 26 e, 26 f, 26 g, 26 h, 30 §§, rubr. närmast före 30 §
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:160, bet. 2008/09:SoU22, rskr. 2008/09:259
Ändring, SFS 2009:813
Rubrik: Lag (2009:813) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 27, 28 c §§
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2010:430
Rubrik: Lag (2010:430) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 24 a §, rubr. närmast före 24 a §; nya 23 e, 24 b, 24 c, 24 d, 24 e, 24 f, 24 g §§
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:131, bet. 2009/10:SoU19, rskr. 2009/10:287
Ändring, SFS 2010:480
Rubrik: Lag (2010:480) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 8, 9, 9 a, 10, 15, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 28 §§, rubr. närmast före 23 § sätts närmast före 23 a §, nya 6 a, 8 a, 26 i §§, rubr. närmast före 23 §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:176, bet. 2009/10:SoU21, rskr. 2009/10:300
Ändring, SFS 2011:329
Rubrik: Lag (2011:329) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: upph. 17 a §, ändr. 16, 27, 28 a, 28 e §§; nya 16 a, 16 b, 16 c, 16 d, 16 e, 28 i §§
Ikraft: 2011-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:49, bet. 2010/11:SoU12, rskr. 2010/11:202
Ändring, SFS 2012:930
Rubrik: Lag (2012:930) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: nuvarande 9 c § betecknas 9 e §; ändr. 9 a, 13, 15, 23, 26, 26 f, 26 g, 27 §§; nya 9 c, 9 d, 11 a, 24 §§
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:1, utg.omr. 9, bet. 2012/13:SoU1, rskr. 2012//13:115
Ändring, SFS 2012:940
Rubrik: Lag (2012:940) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 23, 23 c, 23 d, 24 f, 25, 26 a, 26 c, 26 d, 26 f, 26 g, 26 h, 26 i, 27, 28 c, 28 f, 28 g, 28 i §§
Ikraft: 2013-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116
Ändring, SFS 2012:961
Rubrik: Lag (2012:961) om ändring i lagen (2012:930) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 9 c, 15, 23, 26 f, 26 g, 27 §§ i 2012:930
Förarbeten: Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116
Ändring, SFS 2013:272
Rubrik: Lag (2013:272) om ändring i lagen (2012:940) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ny 3 p övergångsbest. till 2012:940
Förarbeten: Prop. 2012/13:82, bet. 2012/13:SoU19, rskr. 2012/13:204
Ändring, SFS 2014:756
Rubrik: Lag (2014:756) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 26 e, 27 a §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2015:985
Rubrik: Lag (2015:985) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 16 d §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:43, bet. 2015/16:SoU5, rskr. 2015/16:101
Ändring, SFS 2017:39
Rubrik: Lag (2017:39) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 9 a §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Ändring, SFS 2017:313
Rubrik: Lag (2017:313) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:30, bet. 2016/17:CU11, rskr. 2016/17:221
Ändring, SFS 2017:735
Rubrik: Lag (2017:735) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 28 f, 28 g §§
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:336
Ändring, SFS 2018:113
Rubrik: Lag (2018:113) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 9 a §
Ikraft: 2018-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:78, bet. 2017/18:SoU17, rskr. 2017/18:164
Ändring, SFS 2018:223
Rubrik: Lag (2018:223) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 9 a §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:80, bet. 2017/18:CU6, rskr. 2017/18:210
Ändring, SFS 2018:556
Rubrik: Lag (2018:556) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ny 15 b §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:175, bet. 2017/18:SoU34, rskr. 2017/18:274
Ändring, SFS 2018:571
Rubrik: Lag (2018:571) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr 17 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304
Ändring, SFS 2018:1155
Rubrik: (2018:1155) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: nuvarande 23 a, 23 b, 23 c, 23 d, 23 e §§ betecknas 23 c, 23 d, 23 e, 23 f, 23 g §§; ändr. 13, 23, 26, 26 f, 26 g, 27 §; nya 20 a, 23 a, 23 b §§
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:158, bet. 2017/18:FiU43, rskr. 2017/18:356
Ändring, SFS 2018:1723
Rubrik: Lag (2018:1723) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 16 d §
Ikraft: 2019-04-02
Förarbeten: Prop. 2017/18:273, bet. 2018/19:SoU4, rskr. 2018/19:11
Ändring, SFS 2019:55
Rubrik: Lag (2019:55) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 23 c, 23 d, 23 f §§
Ikraft: 2019-03-15
Förarbeten: Bet. 2018/19:SoU16, rskr. 2018/19:125
Ändring, SFS 2019:618
Rubrik: Lag (2019:618) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 9 a §
Ikraft: 2019-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:145, bet. 2019/20:SoU3, rskr. 2019/20:7
Ändring, SFS 2019:883
Rubrik: Lag (2019:883) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 2, 3, 10, 16, 17, 21 d, 22, 23, 26 f, 28 a, 28 c, 28 d, 28 e §§, rubr. närmast före 16 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2020:441
Rubrik: Lag (2020:441) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 9 a §; ny 9 f §
Ikraft: 2020-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:92, bet. 2019/20:SoU16, rskr. 2019/20:289
Ändring, SFS 2021:737
Rubrik: Lag (2021:737) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 6, 28 §§
Ikraft: 2023-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:175, bet. 2020/21:SoU30, rskr. 2020/21:376
Ändring, SFS 2021:877
Rubrik: Lag (2021:877) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 9 d, 15, 26 c §§
Ikraft: 2021-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:205, bet. 2021/22:SoU2, rskr. 2021/22:8
Ändring, SFS 2022:880
Rubrik: Lag (2022:880) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 9 b §
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:181, bet. 2021/22:SfU25, rskr. 2021/22:331
Ändring, SFS 2022:881
Rubrik: Lag (2022:881) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 9 b §
Ikraft: 2026-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:181, bet. 2021/22:SfU25, rskr. 2021/22:331
Ändring, SFS 2022:1227
Rubrik: Lag (2022:1227) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 9 a, 9 f §§
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:214, bet. 2021/22:SoU34, rskr. 2021/22:416
Ändring, SFS 2022:1252
Rubrik: Lag (2022:1252) om ändring i lagen (2022:1227) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 9 a och 9 f §§ i 2022:1227
Förarbeten: Prop. 2021/22:244, bet. 2021/22:SoU35, rskr. 2021/22:428
Ändring, SFS 2022:1253
Rubrik: Lag (2022:1253) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ny 9 g §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:244, bet. 2021/22:SoU35, rskr. 2021/22:428
Ändring, SFS 2024:84
Rubrik: Lag (2024:84) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 16 d §
Ikraft: 2024-04-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:31, bet. 2023/24:SoU6, rskr. 2023/24:130