Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:387 · Visa fulltext
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:159, bet. 1992/93:SoU19, rskr. 1992/93:321
Ändring, SFS 1994:1701
Rubrik: Lag (1994:1701) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1995-02-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:77, bet. 1994/95:SoU7, rskr. 1994/95:107
Ändring, SFS 1995:100
Rubrik: Lag (1995:100) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1996:534
Rubrik: Lag (1996:534) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 9 §; nya 9 a, 9 b §§
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:146, bet. 1995/96:SoU15, rskr. 1995/96:262
Ändring, SFS 1997:723
Rubrik: Lag (1997:723) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1997-11-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:146, bet. 1997/98:SoU4, rskr. 1997/98:5
Ändring, SFS 2000:526
Rubrik: Lag (2000:526) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 26, 27 §§; ny 26 a §
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:79, bet. 1999/2000:SoU14, rskr. 1999/2000:240
Ändring, SFS 2000:1030
Rubrik: Lag (2000:1030) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 9 a §; ny 9 b §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:5, bet. 2000/01:SoU3, rskr. 2000/01:23
Ändring, SFS 2000:1032
Rubrik: Lag (2000:1032) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ny 17 a §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:6, bet. 2000/01:SoU4, rskr. 2000/01:24
Ändring, SFS 2000:1441
Rubrik: Lag (2000:1441) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: nuvarande 9 b § i 1996:534 betecknas 9 c §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Bet. 2000/01:SoU1, rskr. 2000/01:96
Ändring, SFS 2002:199
Rubrik: Lag (2002:199) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:84, bet. 2001/02:SfU12, rskr. 2001/02:215
Ändring, SFS 2002:439
Rubrik: Lag (2002:439) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: upph. 26 a §; ändr. 27 §; nya 28 a, 28 b, 28 c, 28 d §§, rubr. närmast före 28 a §
Ikraft: 2002-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:122, bet. 2001/02:KU27, rskr. 2001/02:271
Ändring, SFS 2003:197
Rubrik: Lag (2003:197) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:20, bet. 2002/03:SoU12, rskr. 2002/03:158
Ändring, SFS 2003:885
Rubrik: Lag (2003:885) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ny 15 a §
Ikraft: 2004-03-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:151, bet. 2003/04:FiU9, rskr. 2003/04:40
Ändring, SFS 2004:826
Rubrik: Lag (2004:826) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2005:125
Rubrik: Lag (2005:125) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 2, 6, 7, 11, 12, 13, 23, 27 §§, rubr. närmast före 27 §; nya 21 a, 21 b, 21 c, 21 d, 23 a, 23 b, 23 c, 24 a, 27 a §§, rubr. närmast före 21 a, 24 a §§
Ikraft: 2005-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:39, bet. 2004/05:SoU12, rskr. 2004/05:165
Ändring, SFS 2007:1313
Rubrik: Lag (2007:1313) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: nuvarande 23 b, 23 c §§ betecknas 23 c, 23 d §§; ändr. 23 a §, den nya 23 d §; ny 23 b §
Ikraft: 2008-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:129, bet. 2007/08:SoU5, rskr. 2007/08:52
Ändring, SFS 2008:77
Rubrik: Lag (2008:77) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 28 a, 28 b, 28 d §§; nya 28 e, 28 f, 28 g, 28 h §§, rubr. närmast före 28 f §
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:43, bet. 2007/08:SoU8, rskr. 2007/08:134
Ändring, SFS 2009:454
Rubrik: Lag (2009:454) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:597
Rubrik: Lag (2009:597) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: upph. 24 §; ändr. 13, 23, 23 c, 23 d, 25, 26, 27, 28 c, 28 f, 28 g §§; nya 26 a, 26 b, 26 c, 26 d, 26 e, 26 f, 26 g, 26 h, 30 §§, rubr. närmast före 30 §
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:160, bet. 2008/09:SoU22, rskr. 2008/09:259
Ändring, SFS 2009:813
Rubrik: Lag (2009:813) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 27, 28 c §§
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2010:430
Rubrik: Lag (2010:430) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 24 a §, rubr. närmast före 24 a §; nya 23 e, 24 b, 24 c, 24 d, 24 e, 24 f, 24 g §§
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:131, bet. 2009/10:SoU19, rskr. 2009/10:287
Ändring, SFS 2010:480
Rubrik: Lag (2010:480) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 8, 9, 9 a, 10, 15, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 28 §§, rubr. närmast före 23 § sätts närmast före 23 a §, nya 6 a, 8 a, 26 i §§, rubr. närmast före 23 §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:176, bet. 2009/10:SoU21, rskr. 2009/10:300
Ändring, SFS 2011:329
Rubrik: Lag (2011:329) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: upph. 17 a §, ändr. 16, 27, 28 a, 28 e §§; nya 16 a, 16 b, 16 c, 16 d, 16 e, 28 i §§
Ikraft: 2011-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:49, bet. 2010/11:SoU12, rskr. 2010/11:202
Ändring, SFS 2012:930
Rubrik: Lag (2012:930) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: nuvarande 9 c § betecknas 9 e §; ändr. 9 a, 13, 15, 23, 26, 26 f, 26 g, 27 §§; nya 9 c, 9 d, 11 a, 24 §§
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:1, utg.omr. 9, bet. 2012/13:SoU1, rskr. 2012//13:115
Ändring, SFS 2012:940
Rubrik: Lag (2012:940) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 23, 23 c, 23 d, 24 f, 25, 26 a, 26 c, 26 d, 26 f, 26 g, 26 h, 26 i, 27, 28 c, 28 f, 28 g, 28 i §§
Ikraft: 2013-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116
Ändring, SFS 2012:961
Rubrik: Lag (2012:961) om ändring i lagen (2012:930) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 9 c, 15, 23, 26 f, 26 g, 27 §§ i 2012:930
Förarbeten: Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116
Ändring, SFS 2013:272
Rubrik: Lag (2013:272) om ändring i lagen (2012:940) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ny 3 p övergångsbest. till 2012:940
Förarbeten: Prop. 2012/13:82, bet. 2012/13:SoU19, rskr. 2012/13:204
Ändring, SFS 2014:756
Rubrik: Lag (2014:756) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 26 e, 27 a §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2015:985
Rubrik: Lag (2015:985) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 16 d §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:43, bet. 2015/16:SoU5, rskr. 2015/16:101
Ändring, SFS 2017:39
Rubrik: Lag (2017:39) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 9 a §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Ändring, SFS 2017:313
Rubrik: Lag (2017:313) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:30, bet. 2016/17:CU11, rskr. 2016/17:221
Ändring, SFS 2017:735
Rubrik: Lag (2017:735) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 28 f, 28 g §§
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:336
Ändring, SFS 2018:113
Rubrik: Lag (2018:113) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 9 a §
Ikraft: 2018-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:78, bet. 2017/18:SoU17, rskr. 2017/18:164
Ändring, SFS 2018:223
Rubrik: Lag (2018:223) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 9 a §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:80, bet. 2017/18:CU6, rskr. 2017/18:210
Ändring, SFS 2018:556
Rubrik: Lag (2018:556) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ny 15 b §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:175, bet. 2017/18:SoU34, rskr. 2017/18:274
Ändring, SFS 2018:571
Rubrik: Lag (2018:571) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr 17 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304
Ändring, SFS 2018:1155
Rubrik: (2018:1155) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: nuvarande 23 a, 23 b, 23 c, 23 d, 23 e §§ betecknas 23 c, 23 d, 23 e, 23 f, 23 g §§; ändr. 13, 23, 26, 26 f, 26 g, 27 §; nya 20 a, 23 a, 23 b §§
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:158, bet. 2017/18:FiU43, rskr. 2017/18:356
Ändring, SFS 2018:1723
Rubrik: Lag (2018:1723) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 16 d §
Ikraft: 2019-04-02
Förarbeten: Prop. 2017/18:273, bet. 2018/19:SoU4, rskr. 2018/19:11
Ändring, SFS 2019:55
Rubrik: Lag (2019:55) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 23 c, 23 d, 23 f §§
Ikraft: 2019-03-15
Förarbeten: Bet. 2018/19:SoU16, rskr. 2018/19:125
Ändring, SFS 2019:618
Rubrik: Lag (2019:618) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 9 a §
Ikraft: 2019-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:145, bet. 2019/20:SoU3, rskr. 2019/20:7
Ändring, SFS 2019:883
Rubrik: Lag (2019:883) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 2, 3, 10, 16, 17, 21 d, 22, 23, 26 f, 28 a, 28 c, 28 d, 28 e §§, rubr. närmast före 16 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2020:441
Rubrik: Lag (2020:441) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 9 a §; ny 9 f §
Ikraft: 2020-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:92, bet. 2019/20:SoU16, rskr. 2019/20:289
Ändring, SFS 2021:737
Rubrik: Lag (2021:737) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 6, 28 §§
Ikraft: 2023-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:175, bet. 2020/21:SoU30, rskr. 2020/21:376
Ändring, SFS 2021:877
Rubrik: Lag (2021:877) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 9 d, 15, 26 c §§
Ikraft: 2021-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:205, bet. 2021/22:SoU2, rskr. 2021/22:8
Ändring, SFS 2022:880
Rubrik: Lag (2022:880) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 9 b §
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:181, bet. 2021/22:SfU25, rskr. 2021/22:331
Ändring, SFS 2022:881
Rubrik: Lag (2022:881) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 9 b §
Ikraft: 2026-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:181, bet. 2021/22:SfU25, rskr. 2021/22:331
Ändring, SFS 2022:1227
Rubrik: Lag (2022:1227) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 9 a, 9 f §§
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:214, bet. 2021/22:SoU34, rskr. 2021/22:416
Ändring, SFS 2022:1252
Rubrik: Lag (2022:1252) om ändring i lagen (2022:1227) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 9 a och 9 f §§ i 2022:1227
Förarbeten: Prop. 2021/22:244, bet. 2021/22:SoU35, rskr. 2021/22:428
Ändring, SFS 2022:1253
Rubrik: Lag (2022:1253) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ny 9 g §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:244, bet. 2021/22:SoU35, rskr. 2021/22:428