Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:384 · Visa fulltext
Rennäringsförordning (1993:384)
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1992/93:32, bet. 1992/93:BoU8, rskr. 1992/93:115
Ändring, SFS 1997:1013
Rubrik: Förordning (1997:1013) om ändring i rennäringsförordningen (1993:384)
Omfattning: upph. 30 §; ändr. 33, 34, 35, 36 §§
Ikraft: 1998-01-01
Ändring, SFS 1997:1262
Rubrik: Förordning (1997:1262) om ändring i rennäringsförordningen (1993:384)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1998-01-01
Ändring, SFS 1998:221
Rubrik: Förordning (1998:221) om ändring i rennäringsförordningen (1993:384)
Omfattning: ändr. 2, 4 §§
Ikraft: 1998-07-01
Ändring, SFS 1998:875
Rubrik: Förordning (1998:875) om ändring i rennäringsförordningen (1993:384)
Omfattning: ändr. 10, 18 §§
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 1998:1121
Rubrik: Förordning (1998:1121) om ändring i rennäringsförordningen (1993:384)
Omfattning: ändr. 36 §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 1998:1362
Rubrik: Förordning (1998:1362) om ändring i rennäringsförordningen (1993:384)
Omfattning: ändr. 1, 36 §§, rubr. närmast före 1 §; nya 8 a, 35 a, 35 b §§, rubr. närmast före 35 a, 35 b §§
Ikraft: 1998-12-15
Ändring, SFS 2001:975
Rubrik: Förordning (2001:975) om ändring i rennäringsförordningen (1993:384)
Omfattning: ändr. 36 §; ny 35 c §, rubr. närmast före 35 c §
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2006:185
Rubrik: Förordning (2006:185) om ändring i rennäringsförordningen (1993:384)
Omfattning: ändr. 21, 28 §§
Ikraft: 2006-04-01
Ändring, SFS 2006:1359
Rubrik: Förordning (2006:1359) om ändring i rennäringsförordningen (1993:384)
Omfattning: ändr. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 35, 35 a, 35 b, 35 c, 36 §§
Ikraft: 2007-01-01
Ändring, SFS 2007:128
Rubrik: Förordning (2007:128) om ändring i rennäringsförordningen (1993:384)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2007-07-01
Ändring, SFS 2010:1681
Rubrik: Förordning (2010:1681) om ändring i rennäringsförordningen (1993:384)
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:217
Rubrik: Förordning (2011:217) om ändring i rennäringsförordningen (1993:384)
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 2011-04-01
Ändring, SFS 2016:901
Rubrik: Förordning (2016:901) om ändring i rennäringsförordningen (1993:384)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2017-04-01
Ändring, SFS 2016:972
Rubrik: Förordning (2016:972) om ändring i rennäringsförordningen (1993:384)
Omfattning: upph. 29, 31, 32, 33, 34, 35 §§, rubr. närmast före 29, 33 §§; ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2017-01-01