Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:335 · Visa fulltext
Lag (1993:335) om Barnombudsman
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:173, bet. 1992/93:SoU21, rskr. 1992/93:322
Ändring, SFS 1994:87
Rubrik: Lag (1994:87) om ändring i lagen (1993:335) om Barnombudsman
Omfattning: ny 3 §
Ikraft: 1994-04-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:107, bet. 1993/94:SoU18, rskr. 1993/94:139
Ändring, SFS 2002:377
Rubrik: Lag (2002:377) om ändring i lagen (1993:335) om Barnombudsmannen
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§; nya 4, 5, 6, 7 §§
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:96, bet. 2001/02:SoU17, rskr. 2001/02:228
Ändring, SFS 2017:1245
Rubrik: Lag (2017:1245) om ändring i lagen (1993:335) om Barnombudsman
Omfattning: ändr. 7 §; ny 8 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:19, bet. 2017/18:SoU12, rskr. 2017/18:85
Ändring, SFS 2019:882
Rubrik: Lag (2019:882) om ändring i lagen (1993:335) om Barnombudsman
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48