Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:320 · Visa fulltext
Lag (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m.
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:121, bet. 1992/93:BoU22, rskr. 1992/93:302
Upphävd: 2014-06-01
Ändring, SFS 1994:850
Rubrik: Lag (1994:850) om ändring i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring
Omfattning: ändr. 1, 12 §§
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:178, bet. 1993/94:BoU18, rskr. 1993/94:372
Ändring, SFS 1994:1581
Rubrik: Lag (1994:1581) om ändring i lagen (1994:850) om ändring i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 1994:850
Förarbeten: Prop. 1994/95:106, bet. 1994/95:BoU8, rskr. 1994/95:91
Ändring, SFS 2004:552
Rubrik: Lag (2004:552) om ändring i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring
Omfattning: upph. rubr. närmast före 12 §; nuvarande 12 § betecknas 22 §; ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11 §§, den nya 22 §; nya 1 a, 1 b, 1 c, 6 a, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 §§, rubr. närmast före 1, 12, 16, 17, 21, 22, 23 §§; omtryck
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:45, bet. 2003/04:LU25, rskr. 2003/04:240
Ändring, SFS 2010:914
Rubrik: Lag (2010:914) om ändring i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m.
Omfattning: ändr. 1, 1 a, 13, 22 §§
Ikraft: 2011-05-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366
Ändring, SFS 2010:1254
Rubrik: Lag (2010:1254) om ändring i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m.
Omfattning: ändr. 6 a §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2014:227
Omfattning: upph.