Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:305 · Visa fulltext
Lag (1993:305) om rätt att förrätta vigsel inom trossamfund
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:211, bet. 1992/93:LU42, rskr. 1992/93:327
Ändring, SFS 2004:145
Rubrik: Lag (2004:145) om ändring i lagen (1993:305) om rätt att förrättra vigsel inom andra trossamfund än Svenska kyrkan
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2004-05-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:48, bet. 2003/04:LU19, rskr. 2003/04:180
Ändring, SFS 2009:258
Rubrik: Lag (2009:258) om ändring i lagen (1993:305) om rätt att förrätta vigsel inom andra trossamfund än Svenska kyrkan
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraft: 2009-05-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:80, bet. 2008/09:CU19, rskr. 2008/09:208
Ändring, SFS 2014:380
Rubrik: Lag (2014:380) om ändring i lagen (1993:305) om rätt att förrätta vigsel inom trossamfund
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:208, bet. 2013/14:JuU30, rskr. 2013/14:263