Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:1652 · Visa fulltext
Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:75, bet. 1993/94:SOU14, rskr 1993/94:118
Ändring, SFS 1994:751
Rubrik: Lag (1994:751) om ändring i lagen (1993:1652) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 9, 20 §§
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:220, bet. 1993/94:SoU33, rskr. 1993/94:412
Ändring, SFS 1994:1755
Rubrik: Lag (1994:1755) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 2, 6 §§
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:88, bet. 1994/95:SfU8, rskr. 1994/95:119
Ändring, SFS 1994:1962
Rubrik: Lag (1994:1962) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: upph. 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före 11 §; ändr. 1, 5, 19 §§, rubr. närmast före 5 §; ny rubr. närmast före 14 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:109, bet. 1994/95:SoU10, rskr. 1994/95:133
Ändring, SFS 1995:838
Rubrik: Lag (1995:838) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: upph. 21 §, 4, 5, 6 p övergångsbest., rubr. närmast före 21 §; ändr. 3, 4, 6, 9, 17, 25 §§, rubr. närmast före 6 §
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:195, bet. 1994/95:SoU24, rskr. 1994/95:383
Ändring, SFS 1996:1160
Rubrik: Lag (1996:1160) om ändring i lagen om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:27, bet. 1996/97:SoU5, rskr. 1996/97:58
Ändring, SFS 1997:436
Rubrik: Lag (1997:436) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 7, 8, 9, 22 §§
Ikraft: 1997-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:123, bet. 1996/97:SoU17, rskr. 1996/97:263
Ändring, SFS 1999:843
Rubrik: Lag (1999:843) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:120, bet. 1999/2000:AU2, rskr. 1999/2000:8
Ändring, SFS 2001:301
Rubrik: Lag (2001:301) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2001-09-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:78, bet. 2000/01:AU10, rskr. 2000/01:211
Ändring, SFS 2004:831
Rubrik: Lag (2004:831) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2004:980
Rubrik: Lag (2004:980) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:146, bet. 2004/05:SOU4, rskr. 2004/05:11
Ändring, SFS 2007:296
Rubrik: Lag (2007:296) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:97, bet. 2006/07:SoU15, rskr. 2006/07:166
Ändring, SFS 2009:80
Rubrik: Lag (2009:80) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 5, 6, 8, 10, 19, 20, 25 §§, rubr. närmast före 25 §; nya 5 a, 5 b, 5 c, 5 d, 5 e, 5 f, 5 g §§, rubr. närmast före 5 a §
Ikraft: 2009-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:64, bet. 2008/09:SoU6, rskr. 2008/09:168
Ändring, SFS 2010:249
Rubrik: Lag (2010:249) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ny 24 a §
Ikraft: 2010-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:88, bet. 2009/10:SoU9, rskr. 2009/10:214
Ändring, SFS 2010:1319
Rubrik: Lag (2010:1319) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6, EUTL166/2004 s1, EGTL149/1971 s2
CELEX-nr: 32004R0883, 31971R1408
Ändring, SFS 2011:1035
Rubrik: Lag (2011:1035) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 5 g §
Ikraft: 2011-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:150, bet. 2011/12:FiU8, rskr. 2011/12:4
Ändring, SFS 2012:929
Rubrik: Lag (2012:929) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:1, utg.omr. 9, bet. 2012/13:SoU1, rskr. 2012/13:115
Ändring, SFS 2013:1145
Rubrik: Lag (2013:1145) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 5 a, 5 e, 5 f, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24 och 25 §§, rubr. närmast före 7 §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:175, bet. 2013/14:SoU2, rskr. 2013/14:130, EUTL166/2004 s1
CELEX-nr: 32004R0883
Ändring, SFS 2016:1152
Rubrik: Lag (2016:1152) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi
Omfattning: ändr. 5, 5 g §; ny 5 h §
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66
Ändring, SFS 2017:41
Rubrik: Lag (2017:41) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Ändring, SFS 2019:885
Rubrik: Lag (2019:885) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 5, 5 a, 5 b, 5 c, 5 d, 5 e, 5 f, 5 g, 5 h, 6, 9, 19, 20, 22, 25 §§, rubr. närmast före 6 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48