Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:1651 · Visa fulltext
Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:75, bet. 1993/94:SoU14, rskr. 1993/94:118
Ändring, SFS 1994:750
Rubrik: Lag (1994:750) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 9, 20 §§
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:220, bet. 1993/94:SoU33, rskr. 1993/94:412
Ändring, SFS 1994:1257
Rubrik: Förordning (1993:1651) om ikraftträdande av lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ikrafttr. av 7 § tredje stycket
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1993/94:75, bet. 1993/94:SoU14, rskr. 1993/94:118
Ändring, SFS 1994:1754
Rubrik: Lag (1994:1754) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 2, 6 §§
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:88, bet. 1994/95:SfU8, rskr. 1994/95:119
Ändring, SFS 1994:1961
Rubrik: Lag (1994:1961) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: upph. 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före 11 §; ändr. 1, 5, 7, 19 §§, rubr. närmast före 5 §; ny rubr. närmast före 14 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:109, bet. 1994/95:SoU10, rskr. 1994/95:133
Ändring, SFS 1995:837
Rubrik: Lag (1995:837) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: upph. 21 §, 4, 5, 6 p övergångsbest, rubr. närmast före 21 §; ändr. 1, 3, 4, 6, 7, 9, 16, 17, 23, 26 §§, rubr. närmast före 6 §
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:195, bet. 1994/95:SoU24, rskr. 1994/95:383
Ändring, SFS 1996:1159
Rubrik: Lag (1996:1159) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:27, bet. 1996/97:SoU5, rskr. 1996/97:58
Ändring, SFS 1997:435
Rubrik: Lag (1997:435) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 3, 7, 8, 9, 23 §§
Ikraft: 1997-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:123, bet. 1996/97:SoU17, rskr. 1996/97:263
Ändring, SFS 1998:1655
Rubrik: Lag (1998:1655) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:189, bet. 1998/99:SoU3, rskr. 1998/99:54
Ändring, SFS 1999:842
Rubrik: Lag (1999:842) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:120, bet. 1999/2000:AU2, rskr. 1999/2000:8
Ändring, SFS 2001:300
Rubrik: Lag (2001:300) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2001-09-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:78, bet. 2000/01:AU10, rskr. 2000/01:211
Ändring, SFS 2004:830
Rubrik: Lag (2004:830) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2004:979
Rubrik: Lag (2004:979) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:146, bet. 2004/05:SoU4, rskr. 2004/05:11
Ändring, SFS 2007:295
Rubrik: Lag (2007:295) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:97, bet. 2006/07:SoU15, rskr. 2006/07:166
Ändring, SFS 2009:79
Rubrik: Lag (2009:79) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 19, 20, 26 §§, rubr. närmast före 26 §; nya 5 a, 5 b, 5 c, 5 d, 5 e, 5 f, 5 g §§, rubr. närmast före 5 a §
Ikraft: 2009-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:64, bet. 2008/09:SoU6, rskr. 2008/09:168
Ändring, SFS 2010:248
Rubrik: Lag (2010:248) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ny 25 a §
Ikraft: 2010-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:88, bet. 2009/10:SoU9, rskr. 2009/10:214
Ändring, SFS 2010:864
Rubrik: Lag (2010:864) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370
Ändring, SFS 2010:1318
Rubrik: Lag (2010:1318) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6, EUTL166/2004 s1, EGTL149/1971 s2
CELEX-nr: 32004R0883, 31971R1408
Ändring, SFS 2011:1034
Rubrik: Lag (2011:1034) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 5 g §
Ikraft: 2011-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:150, bet. 2011/12:FiU8, rskr. 2011/12:4
Ändring, SFS 2012:312
Rubrik: Lag (2012:312) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Bet. 2011/12:SoU22, rskr. 2011/12:218, EUTL255/2005 s22
CELEX-nr: 32005L0036
Ändring, SFS 2012:928
Rubrik: Lag (2012:928) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:1, utg.omr. 9, bet. 2012/13:SoU1, rskr. 2012/13:115
Ändring, SFS 2016:1151
Rubrik: Lag (2016:1151) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 5, 5 g §§; ny 5 h §
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66
Ändring, SFS 2017:40
Rubrik: Lag (2017:40) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Ändring, SFS 2019:884
Rubrik: Lag (2019:884) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 5, 5 a, 5 b, 5 c, 5 d, 5 e, 5 f, 5 g, 5 h, 6, 9, 19, 20, 23, 26 §§, rubr. närmast före 6 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48