Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:1651 · Visa fulltext
Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:75, bet. 1993/94:SoU14, rskr. 1993/94:118
Ändring, SFS 1994:750
Rubrik: Lag (1994:750) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 9, 20 §§
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:220, bet. 1993/94:SoU33, rskr. 1993/94:412
Ändring, SFS 1994:1257
Rubrik: Förordning (1993:1651) om ikraftträdande av lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ikrafttr. av 7 § tredje stycket
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1993/94:75, bet. 1993/94:SoU14, rskr. 1993/94:118
Ändring, SFS 1994:1754
Rubrik: Lag (1994:1754) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 2, 6 §§
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:88, bet. 1994/95:SfU8, rskr. 1994/95:119
Ändring, SFS 1994:1961
Rubrik: Lag (1994:1961) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: upph. 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före 11 §; ändr. 1, 5, 7, 19 §§, rubr. närmast före 5 §; ny rubr. närmast före 14 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:109, bet. 1994/95:SoU10, rskr. 1994/95:133
Ändring, SFS 1995:837
Rubrik: Lag (1995:837) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: upph. 21 §, 4, 5, 6 p övergångsbest, rubr. närmast före 21 §; ändr. 1, 3, 4, 6, 7, 9, 16, 17, 23, 26 §§, rubr. närmast före 6 §
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:195, bet. 1994/95:SoU24, rskr. 1994/95:383
Ändring, SFS 1996:1159
Rubrik: Lag (1996:1159) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:27, bet. 1996/97:SoU5, rskr. 1996/97:58
Ändring, SFS 1997:435
Rubrik: Lag (1997:435) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 3, 7, 8, 9, 23 §§
Ikraft: 1997-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:123, bet. 1996/97:SoU17, rskr. 1996/97:263
Ändring, SFS 1998:1655
Rubrik: Lag (1998:1655) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:189, bet. 1998/99:SoU3, rskr. 1998/99:54
Ändring, SFS 1999:842
Rubrik: Lag (1999:842) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:120, bet. 1999/2000:AU2, rskr. 1999/2000:8
Ändring, SFS 2001:300
Rubrik: Lag (2001:300) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2001-09-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:78, bet. 2000/01:AU10, rskr. 2000/01:211
Ändring, SFS 2004:830
Rubrik: Lag (2004:830) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2004:979
Rubrik: Lag (2004:979) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:146, bet. 2004/05:SoU4, rskr. 2004/05:11
Ändring, SFS 2007:295
Rubrik: Lag (2007:295) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:97, bet. 2006/07:SoU15, rskr. 2006/07:166
Ändring, SFS 2009:79
Rubrik: Lag (2009:79) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 19, 20, 26 §§, rubr. närmast före 26 §; nya 5 a, 5 b, 5 c, 5 d, 5 e, 5 f, 5 g §§, rubr. närmast före 5 a §
Ikraft: 2009-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:64, bet. 2008/09:SoU6, rskr. 2008/09:168
Ändring, SFS 2010:248
Rubrik: Lag (2010:248) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ny 25 a §
Ikraft: 2010-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:88, bet. 2009/10:SoU9, rskr. 2009/10:214
Ändring, SFS 2010:864
Rubrik: Lag (2010:864) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370
Ändring, SFS 2010:1318
Rubrik: Lag (2010:1318) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6, EUTL166/2004 s1, EGTL149/1971 s2
CELEX-nr: 32004R0883, 31971R1408
Ändring, SFS 2011:1034
Rubrik: Lag (2011:1034) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 5 g §
Ikraft: 2011-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:150, bet. 2011/12:FiU8, rskr. 2011/12:4
Ändring, SFS 2012:312
Rubrik: Lag (2012:312) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Bet. 2011/12:SoU22, rskr. 2011/12:218, EUTL255/2005 s22
CELEX-nr: 32005L0036
Ändring, SFS 2012:928
Rubrik: Lag (2012:928) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:1, utg.omr. 9, bet. 2012/13:SoU1, rskr. 2012/13:115
Ändring, SFS 2016:1151
Rubrik: Lag (2016:1151) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 5, 5 g §§; ny 5 h §
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66
Ändring, SFS 2017:40
Rubrik: Lag (2017:40) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Ändring, SFS 2019:884
Rubrik: Lag (2019:884) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 5, 5 a, 5 b, 5 c, 5 d, 5 e, 5 f, 5 g, 5 h, 6, 9, 19, 20, 23, 26 §§, rubr. närmast före 6 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48