Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:1632 · Visa fulltext
Förordning (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617)
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 1994-04-01
Ändring, SFS 2011:440
Rubrik: Förordning (2011:440) om ändring i förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2011-06-01
Ändring, SFS 2012:648
Rubrik: Förordning (2012:648) om ändring i förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2017:1046
Rubrik: Förordning (2017:1046) om ändring i förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2018-01-01