Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:1617 · Visa fulltext
Ordningslag (1993:1617)
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 1994-04-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:210, bet. 1993/94:JuU1, rskr. 1993/94:1
Ändring, SFS 1994:1427
Rubrik: Lag (1994:1427) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. 2 kap 31 §, 3 kap 25 §
Ikraft: 1995-04-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:23, bet. 1994/95:JuU2, rskr. 1994/95:40
Ändring, SFS 1998:501
Rubrik: Lag (1998:501) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. 4 kap 1 §
Ikraft: 1998-10-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:63, bet. 1997/98:TU9, rskr. 1997/98:192
Ändring, SFS 1999:1282
Rubrik: Lag (1999:1282) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. 2 kap 26 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2004:489
Rubrik: Lag (2004:489) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. 3 kap 10 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:106, bet. 2003/04:TU13, rskr. 2003/04:260
Ändring, SFS 2005:68
Rubrik: Lag (2005:68) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. 2 kap 8, 13, 28 §§, 3 kap 26, 27 §§, 4 kap 5 §
Ikraft: 2005-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:174, bet. 2004/05:JuU12, rskr. 2004/05:149
Ändring, SFS 2005:103
Rubrik: Lag (2005:103) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. 2 kap 15 §
Ikraft: 2005-04-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:29, bet. 2004/05:MJU6, rskr. 2004/05:156, EUTL306/2003 s1
CELEX-nr: 32003L0085
Ändring, SFS 2005:901
Rubrik: Lag (2005:901) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. 2 kap 8, 9 §§, rubr. närmast före 2 kap 8 §; nya 2 kap 7 a, 11 a §§, rubr. närmast före 2 kap 7 a §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:11, bet. 2005/06:JuU3, rskr. 2005/06:72
Ändring, SFS 2006:978
Rubrik: Lag (2006:978) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §
Ikraft: 2006-09-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:147, bet. 2005/06:KrU29, rskr. 2005/06:386
Ändring, SFS 2006:1215
Rubrik: Lag (2006:1215) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. 3 kap 10 §
Ikraft: 2007-06-15
Förarbeten: Prop. 2005/06:212, bet. 2006/07:FöU2, rskr. 2006/07:2
Ändring, SFS 2009:101
Rubrik: Lag (2009:101) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 20 §, 3 kap. 7 §; nytt 5 kap.
Ikraft: 2009-04-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:78, bet. 2008/09:JuU18, rskr. 2008/09:173
Ändring, SFS 2010:515
Rubrik: Lag (2010:515) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. 2 kap. 3, 4 §§, 3 kap. 10 §
Ikraft: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295
Ändring, SFS 2010:1625
Rubrik: Lag (2010:1625) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. 2 kap. 18, 32 §§, 3 kap. 25 §, 4 kap. 4 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:125, bet 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36
Ändring, SFS 2012:214
Rubrik: Lag (2012:214) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §
Ikraft: 2012-06-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195, EUTL300/2009 s51
CELEX-nr: 32009R1071
Ändring, SFS 2013:939
Rubrik: Lag (2013:939) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: upph. 2 kap. 26 §, ändr. 2 kap. 11, 27, 28 §§
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56
Ändring, SFS 2014:590
Rubrik: Lag (2014:590) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. 2 kap. 6, 7 a, 8, 9, 11, 12, 17, 20, 21, 27, 28, 29, 32 §§, 3 kap. 1, 6, 7, 14, 16, 17, 19, 20, 26 §§, 5 kap. 3 §, rubr. närmast före 2 kap. 22, 25 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2017:12
Rubrik: Lag (2017:12) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. 5 kap. 4 §
Ikraft: 2017-03-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:41, bet. 2016/17:JuU8, rskr. 2016/17:139
Ändring, SFS 2017:736
Rubrik: Lag (2017:736) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. 3 kap. 16, 26 §§
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2019:350
Rubrik: Lag (2019:350) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. 2 kap. 18, 29, 32 §§, 3 kap. 25 §, 4 kap. 4, 11 §§
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239
Ändring, SFS 2021:5
Rubrik: Lag (2021:5) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. 2 kap. 7 §; ny 2 kap. 15 a §
Ikraft: 2021-01-10
Förarbeten: Prop. 2020/21:79, bet. 2020/21:SoU23, rskr. 2020/21:159
Ändring, SFS 2021:6
Rubrik: Lag (2021:6) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: upph. 2 kap. 15 a §; ändr. 2 kap. 7 §
Ikraft: 2022-04-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:79, bet. 2020/21:SoU23, rskr. 2020/21:159
Ändring, SFS 2021:862
Rubrik: Lag (2021:862) om ändring i lagen (2021:6) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 2021:6
Förarbeten: Prop. 2020/21:219, bet. 2021/22:SoU3, rskr. 2021/22:1
Ändring, SFS 2022:31
Rubrik: Lag (2022:31) om ändring i lagen (2021:862) om ändring i lagen (2021:6) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 2021:6
Förarbeten: Prop. 2021/22:69, bet. 2021/22:SoU9, rskr. 2021/22:128
Ändring, SFS 2022:216
Rubrik: Lag (2022:216) om ändring i lagen (2022:31) om ändring i lagen (2021:862) om ändring i lagen (2021:6) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 2021:6
Förarbeten: Prop. 2021/22:137, bet. 2021/22:SoU27, rskr. 2021/22:197