Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:16 · Visa fulltext
Lag (1993:16) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 1993-03-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:40, bet. 1992/93:AU6, rskr. 1992/93:72
Upphävd: 2008-01-01
Ändring, SFS 1995:1485
Rubrik: Lag (1995:1485) om ändring i lagen (1993:16) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:69, bet. 1995/96:SfU2, rskr. 1995/96:87
Ändring, SFS 1998:99
Rubrik: Lag (1998:99) om ändring i lagen (1993:16) mot vissa semesterlönekostnader
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:41, bet. 1997/98:SfU8, rskr. 1997/98:153
Ändring, SFS 2000:994
Rubrik: Lag (2000:994) om ändring i lagen (1993:16) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:8, bet. 2000/01:SfU5, rskr. 2000/01:32
Ändring, SFS 2003:705
Rubrik: Lag (2003:705) om ändring i lagen (1993:16) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2004:825
Rubrik: Lag (2004:825) om ändring i lagen (1993:16) om försäkring mot vissa semsterlönekostnader
Omfattning: upph. 2 §; ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2007:202
Rubrik: Lag (2007:202) om ändring i lagen (1993:16) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:49, bet. 2006/07:SfU6, rskr. 2006/07:134
Ändring, SFS 2007:1005
Rubrik: Lag (2007:1005) om upphävande av lagen (1993:16) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader
Omfattning: upph.
Förarbeten: Prop. 2006/07:117, bet. 2007/08:SfU3, rskr. 2007/08:13