Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:1302 · Visa fulltext
Lag (1993:1302) om EES-försäkringsgivares verksamhet i Sverige
Departement: Finansdepartementet FÖ
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:257, bet. 1993/94:NU5, rskr. 1993/94:39
CELEX-nr: 373L0239 384L0641 387L0343 388L0357 390L0618 379L0267 390L0619
Upphävd: 1998-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1995:102
Rubrik: Lag (1995:102) om ändring i lagen (1993:1302) om EES-försäkringsgivares verksamhet i Sverige
Omfattning: ändr. 8 kap 6 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1995:780
Rubrik: Lag (1995:780) om ändring i lagen (1993:1302) om EES-försäkringsgivares verksamhet i Sverige
Omfattning: upph. 3, 4 kap, 5 kap 1-11 §§, 6 kap 6, 7, 8 §§, 7 kap 2 §, 8 kap 7, 9 §§, rubr. närmast före 2 kap 1, 4 §§, 6 kap 1, 2, 7, 9 §§, 2, 3, 4 p övergångsbest. till 1993:1302; nuvarande 5 kap 12, 13, 14 §§, 6 kap 10, 11 §§ betecknas 2 kap 6, 7 §§, 6 kap 6 §, 8 kap 4 a §, 6 kap 10 §, rubr. närmast före 2 kap 2 § sätts närmast före 2 kap 4 a §; ändr. 1 kap 2, 3, 5 §§, 2 kap 1, 2, 3, 4, 5 §§, den nya 6 §, 6 kap 1, 3, 4, 5, 6, 9 §§, den nya 10 §, 7 kap 1, 3 §§, 8 kap 1, 4, 5, 6 §§, rubr. till 6 kap; nya 2 kap 4 a §, 6 kap 5 a §, rubr. närmast före 2 kap 2, 6 §§
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:184, bet. 1994/95:NU24, rskr. 1994/95:392, EGTL228/92 s1, EGTL360/92 s1
CELEX-nr: 392L0049 392L0096
Ändring, SFS 1998:115
Rubrik: Lag (1998:115) om ändring i lagen (1993:1302) om EES-försäkringsgivares verksamhet i Sverige
Omfattning: ändr. 7 kap 3 §, 8 kap 1 §
Ikraft: 1998-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:54, bet. 1997/98:FiU12, rskr. 1997/98:156
Ändring, SFS 1998:293
Omfattning: upph.