Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:1302 · Visa fulltext
Lag (1993:1302) om EES-försäkringsgivares verksamhet i Sverige
Departement: Finansdepartementet FÖ
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:257, bet. 1993/94:NU5, rskr. 1993/94:39
CELEX-nr: 373L0239 384L0641 387L0343 388L0357 390L0618 379L0267 390L0619
Upphävd: 1998-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1995:102
Rubrik: Lag (1995:102) om ändring i lagen (1993:1302) om EES-försäkringsgivares verksamhet i Sverige
Omfattning: ändr. 8 kap 6 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1995:780
Rubrik: Lag (1995:780) om ändring i lagen (1993:1302) om EES-försäkringsgivares verksamhet i Sverige
Omfattning: upph. 3, 4 kap, 5 kap 1-11 §§, 6 kap 6, 7, 8 §§, 7 kap 2 §, 8 kap 7, 9 §§, rubr. närmast före 2 kap 1, 4 §§, 6 kap 1, 2, 7, 9 §§, 2, 3, 4 p övergångsbest. till 1993:1302; nuvarande 5 kap 12, 13, 14 §§, 6 kap 10, 11 §§ betecknas 2 kap 6, 7 §§, 6 kap 6 §, 8 kap 4 a §, 6 kap 10 §, rubr. närmast före 2 kap 2 § sätts närmast före 2 kap 4 a §; ändr. 1 kap 2, 3, 5 §§, 2 kap 1, 2, 3, 4, 5 §§, den nya 6 §, 6 kap 1, 3, 4, 5, 6, 9 §§, den nya 10 §, 7 kap 1, 3 §§, 8 kap 1, 4, 5, 6 §§, rubr. till 6 kap; nya 2 kap 4 a §, 6 kap 5 a §, rubr. närmast före 2 kap 2, 6 §§
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:184, bet. 1994/95:NU24, rskr. 1994/95:392, EGTL228/92 s1, EGTL360/92 s1
CELEX-nr: 392L0049 392L0096
Ändring, SFS 1998:115
Rubrik: Lag (1998:115) om ändring i lagen (1993:1302) om EES-försäkringsgivares verksamhet i Sverige
Omfattning: ändr. 7 kap 3 §, 8 kap 1 §
Ikraft: 1998-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:54, bet. 1997/98:FiU12, rskr. 1997/98:156
Ändring, SFS 1998:293
Omfattning: upph.