Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:1270 · Visa fulltext
Förordning (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet SPN
Ikraft: 1994-01-01
Ändring, SFS 1995:1456
Rubrik: Förordning (1995:1456) om ändring i förordningen (1993:1270) om användning av automatisk databehandling vid förande av samfällighetsföreningsregister m.m.
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 7, 9, 14, 15 §§
Ikraft: 1996-01-01
Ändring, SFS 2003:965
Rubrik: Förordning (2003:965) om ändring i förordningen (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister m.m.
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2008:696
Rubrik: Förordning (2008:696) om ändring i förordningen (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister m.m.
Omfattning: ändr. 2, 3, 7, 9, 14, 15 §§
Ikraft: 2008-09-01
Ändring, SFS 2018:382
Rubrik: Förordning (2018:382) om ändring i förordningen (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister m.m.
Omfattning: ändr 13 §
Ikraft: 2018-05-25
Ändring, SFS 2018:1816
Rubrik: Förordning (2018:1816) om ändring i förordningen (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister m.m.
Omfattning: ändr. 5, 9, 11 §§
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2020:505
Rubrik: Förordning (2020:505) om ändring i förordningen (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister m.m.
Omfattning: nuvarande 6 § betecknas 6 b §; ändr. författningsrubr., den nya 6 b §, rubr. närmast före den nya 6 b §; nya 5 a, 6, 6 a §§
Ikraft: 2020-07-01