Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:1229 · Visa fulltext
Indrivningsförordning (1993:1229)
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1992/93:198, bet. 1992/93:SkU27, rskr. 1992/93:448
Ändring, SFS 1994:428
Rubrik: Förordning (1994:428) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1993/94:143, bet. 1993/94:JuU25, rskr. 1993/94:320
Ändring, SFS 1995:488
Rubrik: Förordning (1995:488) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)
Omfattning: ändr. 12, 18, 24 §§, rubr. närmast före 1 §; ny 2 a §
Ikraft: 1995-06-01
Ändring, SFS 1996:45
Rubrik: Förordning (1996:45) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)
Omfattning: ändr. 12, 25 §§
Ikraft: 1996-04-01
Ändring, SFS 1996:1454
Rubrik: Förordning (1996:1454) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)
Omfattning: ändr. 12, 24 §§
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:1 utg.omr.4, bet. 1996/97:JuU1, rskr. 1996/97:98
Ändring, SFS 1997:377
Rubrik: Förordning (1997:377) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1997-07-01
Ändring, SFS 1997:1083
Rubrik: Förordning (1997:1083) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)
Omfattning: upph. 19, 22, 23 §§, rubr. närmast före 22 §; ändr. 4, 13, 17 §§
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ändring, SFS 1998:1777
Rubrik: Förordning (1998:1777) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1999-04-01
Ändring, SFS 2000:518
Rubrik: Förordning (2000:518) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2000-07-03
Ändring, SFS 2001:264
Rubrik: Förordning (2001:264) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2001-07-01
Ändring, SFS 2001:600
Rubrik: Förordning (2001:600) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2001-10-01
Ändring, SFS 2003:964
Rubrik: Förordning (2003:964) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)
Omfattning: ändr. 5, 6, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 21, 24, 26 §§
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2004:566
Rubrik: Förordning (2004:566) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2006:773
Rubrik: Förordning (2006:773) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)
Omfattning: ändr. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26 §§
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2007:524
Rubrik: Förordning (2007:524) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2007-08-01
Ändring, SFS 2007:796
Rubrik: Förordning (2007:796) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)
Omfattning: upph. 17 §; nuvarande 14, 16 §§ betecknas 15, 14 §§; ändr. 4, 13, nya 14, nya 15, 20, 26 §§, rubr. närmast före 13, nya 14 §§; ny 16 §, rubr. närmast före nya 15 §
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2007:1298
Rubrik: Förordning (2007:1298) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)
Omfattning: upph. 15 §
Ikraft: 2007-12-28
Ändring, SFS 2010:1685
Rubrik: Förordning (2010:1685) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:366
Rubrik: Förordning (2011:366) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2011-05-02 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1447
Rubrik: Förordning (2011:1447) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2016:692
Rubrik: Förordning (2016:692) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2016-11-01
Ändring, SFS 2018:1898
Rubrik: Förordning (2018:1898) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.