Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:1166 · Visa fulltext
Förordning (1993:1166) om tillämpning av ett i EES-avtalet intaget protokoll om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
Departement: Utrikesdepartementet
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1991/92:170, bet. 1992/93:EU1, rskr. 1992/93:18, prop. 1992/93:225, bet. 1992/93:EU3, rskr. 1992/93:404
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1999:519
Rubrik: Förordning (1999:519) om ändring i förordningen (1993:1166) om tillämpning av ett i EES-avtalet intaget protokoll om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1999-07-01