Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:1166 · Visa fulltext
Förordning (1993:1166) om tillämpning av ett i EES-avtalet intaget protokoll om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
Departement: Utrikesdepartementet
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1991/92:170, bet. 1992/93:EU1, rskr. 1992/93:18, prop. 1992/93:225, bet. 1992/93:EU3, rskr. 1992/93:404
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1999:519
Rubrik: Förordning (1999:519) om ändring i förordningen (1993:1166) om tillämpning av ett i EES-avtalet intaget protokoll om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1999-07-01