Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:1096 · Visa fulltext
Skogsvårdsförordning (1993:1096)
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:161
Rubrik: Förordning (1994:161) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)
Omfattning: ändr. 10, 36 §§
Ikraft: 1994-06-01
Ändring, SFS 1994:1388
Rubrik: Förordning (1994:1388) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)
Omfattning: ändr. 12, 13 §§
Ikraft: 1995-01-01
Ändring, SFS 1995:1112
Rubrik: Förordning (1995:1112) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)
Omfattning: ändr. 10, 12, 37 §§; nya 10 a, 10 b, 10 c, 10 d §§
Ikraft: 1995-11-01
Förarbeten: EGT125/66 s2326, EGTL196/75 s14
CELEX-nr: 366L0404 375L0445
Ändring, SFS 1996:1272
Rubrik: Förordning (1996:1272) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2
Ändring, SFS 1997:482
Rubrik: Förordning (1997:482) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)
Omfattning: ändr. 8, 10, 10 a, 10 b, 10 c §§
Ikraft: 1997-09-01
Förarbeten: EGTL87/71 s14, EGTL15/74 s35, EGT125/66 s2326, EGTL196/75 s14
CELEX-nr: 371L0161 374L0013 366L0404 375L0445
Ändring, SFS 1997:712
Rubrik: Förordning (1997:712) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1997-11-15
Ändring, SFS 1997:1242
Rubrik: Förordning (1997:1242) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)
Omfattning: ändr. 15, 36 §§
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1997/98:1 utg.omr. 23, bet. 1997/98:JoU1, rskr. 1997/98:118
Ändring, SFS 1998:1540
Rubrik: Förordning (1998:1540) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)
Omfattning: ändr. 11, 15, 30, 31, 32, 33, 34, 35 §§; ny 34 a §, rubr. närmast före 34 a §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1997/98:90, 1997/98:158, bet. 1997/98:JoU25, 1998/99:MjU3, rskr. 1997/98:279, 1998/99:32
Ändring, SFS 2000:1272
Rubrik: Förordning (2000:1272) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)
Omfattning: ändr. 10 d §
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2002:615
Rubrik: Förordning (2002:615) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)
Omfattning: ändr. 8, 10, 10 a, 10 b, 10 c, 36, 37 §§
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: EGTL11/2000 s17
CELEX-nr: 31999L0105
Ändring, SFS 2004:647
Rubrik: Förordning (2004:647) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2004-08-01
Ändring, SFS 2005:391
Rubrik: Förordning (2005:391) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2005-07-01
Ändring, SFS 2005:1149
Rubrik: Förordning (2005:1149) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)
Omfattning: ändr. 3, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 27, 30, 34 a, 35 §§
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2007:131
Rubrik: Förordning (2007:131) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2007-04-15
Ändring, SFS 2008:549
Rubrik: Förordning (2008:549) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2008-07-01
Ändring, SFS 2008:801
Rubrik: Förordning (2008:801) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2008-11-15
Ändring, SFS 2010:956
Rubrik: Förordning (2010:956) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)
Omfattning: upph. 17, 20, 21, 22 §§, rubr. närmast före 17 §; ändr. 1, 3, 7, 9, 15, 16, 18 §§, rubr. närmast före 24 §; nya 9 a, 15 a, 15 b, 15 c, 15 d §§
Ikraft: 2010-09-01
Ändring, SFS 2014:891
Rubrik: Lag (2014:891) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)
Omfattning: upph. 34 a §, rubr. närmast före 34 a §
Ikraft: 2014-09-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:141, bet. 2013/14:MJU27, rskr. 2013/14:359
Ändring, SFS 2014:1027
Rubrik: Förordning (2014:1027) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)
Omfattning: upph. 28 §; ändr. 7, 11, 12, 13, 14, 15, 15 c §§; ny 12 a §
Ikraft: 2014-09-01
Ändring, SFS 2022:796
Rubrik: Förordning (2022:796) om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)
Omfattning: upph. 29 §, rubr. närmast före 29 §
Ikraft: 2022-07-01