Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:1090 · Visa fulltext
Förordning (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1994-01-01
Ändring, SFS 2001:938
Rubrik: Förordning (2001:938) om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 2, 5 §§
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2005:128
Rubrik: Förordning (2005:128) om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: nuvarande 12, 13 §§ betecknas 13, 14 §§, rubr. närmast före 12 § sätts närmast före nya 13 §; ny 12 §, rubr. närmast före 12 §
Ikraft: 2005-07-01
Ändring, SFS 2007:1317
Rubrik: Förordning (2007:1317) om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2008-04-01
Ändring, SFS 2009:1140
Rubrik: Förordning (2009:1140) om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: upph. 8 §; ändr. 7, 9, 10, 11, 13 §§; nya 11 a, 11 b §§, rubr. närmast före 11, 11 b §§
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2010:1368
Rubrik: Förordning (2010:1368) om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 7, 9 §§; ny 8 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2013:181
Rubrik: Förordning (2013:181) om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 7, 8, 9, 10, 11, 11 a, 11 b, 14 §§; nya 11 c, 11 d, 15 §§, rubr. närmast före 11 c, 11 d §§
Ikraft: 2013-06-01
Ändring, SFS 2013:279
Rubrik: Förordning (2013:279) om ändring i förordningen (1993:1090) med stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 7, 8 §§; nya 8 a, 13 a §§
Ikraft: 2013-07-01
Ändring, SFS 2015:991
Rubrik: Förordning (2015:991) om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2018:1571
Rubrik: Förordning (2018:1571) om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 8, 8 a, 15 §§; ny 8 b §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:56
Rubrik: Förordning (2019:56) om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2019-03-15
Ändring, SFS 2019:1015
Rubrik: Förordning (2019:1015) om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2021:879
Rubrik: Förordning (2021:879) om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ny 11 e §
Ikraft: 2021-11-01
Ändring, SFS 2022:1228
Rubrik: Förordning (2022:1228) om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: nya 6 a §, bil., rubr. närmast före 6 a §
Ikraft: 2023-01-01