Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:1053 · Visa fulltext
Förordning (1993:1053) om användning av vattenskoter
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 1994-01-01
Ändring, SFS 1995:217
Rubrik: Förordning (1995:217) om ändring i vattenskoterförordningen (1993:1053)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:318
Rubrik: Förordning (1996:318) om ändring i vattenskoterförordningen (1993:1053)
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§; nya 4 a, 4 b §§
Ikraft: 1996-06-01
Ändring, SFS 1998:1177
Rubrik: Förordning (1998:1177) om ändring i vattenskoterförordningen (1993:1053)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 1998:1291
Rubrik: Förordning (1998:1291) om ändring i vattenskoterförordningen (1993:1053)
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 2004:607
Rubrik: Förordning (2004:607) om ändring i vattenskoterförordningen (1993:1053)
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5 §§; nya 3 a, 3 b §§
Ikraft: 2004-07-15
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2008:1284
Rubrik: Förordning (2008:1284) om ändring i förordningen (1993:1053) om användning av vattenskoter
Omfattning: ändr. 3 a, 4, 6 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2011:623
Rubrik: Förordning (2011:623) om ändring i förordningen (1993:1053) om användning av vattenskoter
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2014:1238
Rubrik: Förordning (2014:1238) om ändring i förordningen (1993:1053) om användning av vattenskoter
Omfattning: ändr. 4, 4 a §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2018:958
Rubrik: Förordning (2018:958) om ändring i förordningen (1993:1053) om användning av vattenskoter
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2019:209
Rubrik: Förordning (2019:209) om ändring i förordningen (1993:1053) om användning av vattenskoter
Omfattning: nya 3 c, 3 d §§
Ikraft: 2019-06-01