Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:100 · Visa fulltext
Högskoleförordning (1993:100)
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1993-03-01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:159
Rubrik: Förordning (1993:159) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 11 §, 1 p ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 1993-04-01
Ändring, SFS 1993:952
Rubrik: Förordning (1993:952) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: upph. 5 kap 13 §; nuvarande 5 kap 14 § betecknas 5 kap 13 §; ändr. 3 kap. 4, 5, 11 §§, 4 kap 19, 21 §§, 5 kap 6, 7, 10 §§, 9 p av ikrafttr.- och överg.best., bil. 1, 2, 3
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1080
Rubrik: Förordning (1993:1080) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 12 kap 1 §
Ikraft: 1993-11-01
Ändring, SFS 1993:1440
Rubrik: Förordning (1993:1440) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 1, 2, 3; nya 7 kap 19 §, rubr. närmast före 7 kap 19 §
Ikraft: 1994-01-01
Ändring, SFS 1994:37
Rubrik: Förordning (1994:37) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 4, 8 §§, bil. 3.2
Ikraft: 1994-03-01
Ändring, SFS 1994:1101
Rubrik: Förordning (1994:1101) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: upph. 2 kap 9 §; ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 3 §, 4 kap 17, 22, 25 §§, 7 kap 5 §, bil. 1, 2, 3; nya 3 kap 13 §, rubr. närmast före 3 kap 13 §
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1993/94:100 (bil. 9), bet. 1993/94:UbU8, rskr. 1993/94:287
Ändring, SFS 1994:1310
Rubrik: Förordning (1994:1310) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 3 p övergångsbest. till 1994:1101, bil. 3
Ikraft: 1994-11-01
Ändring, SFS 1995:253
Rubrik: Förordning (1995:253) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 13 kap 3 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:337
Rubrik: Förordning (1995:337) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 3 p övergångsbest. till 1994:1101, 33, 45 p i bil. 3
Ikraft: 1995-05-01
Ändring, SFS 1995:944
Rubrik: Förordning (1995:944) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: upph. 6 kap 5 §; ändr. 2 kap 2, 7 §§, 3 kap 5, 11 §§, 4 kap 2, 3, 15 §§, 5 kap 6, 7 §§, 6 kap 2, 4, 11 §§, 8 kap 9 §, 12 kap 3 §, 13 kap 1 §, bil. 3.2; nya 1 kap 9, 10, 11 §§, 4 kap 15 a §, 13 kap 5 §
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1994/95:100 (bil.9), 1994/95:164, 1994/95:165, bet. 1994/95:UbU12, 1994/95:UbU18, 1994/95:UbU17 rskr. 1994/95:354, 1994/95:405, 1994/95:386
Ändring, SFS 1995:1264
Rubrik: Förordning (1995:1264) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 1, 2 B, 3.2
Ikraft: 1996-01-01
Ändring, SFS 1996:568
Rubrik: Förordning (1996:568) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: nuvarande 1 kap 11 § betecknas 1 kap 12 §; ändr. 1 kap 3 §, 2 kap 2 §, 13 kap 2 §, bil. 1, 2, 3; ny 1 kap 11 §
Ikraft: 1996-07-01
Ändring, SFS 1996:913
Rubrik: Förordning (1996:913) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 3
Ikraft: 1996-11-01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:984
Rubrik: Förordning (1996:984) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §, 7 kap 3, 14 §§, 8 kap; ny bil. 4
Ikraft: 1996-12-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1995/96:184, bet. 1995/96:UbU11, rskr. 1995/96:264
Ändring, SFS 1996:1499
Rubrik: Förordning (1996:1499) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, bil. 1, 2
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:1 utg.omr.16, bet. 1996/97:UbU1, rskr. 1996/97:100
Ändring, SFS 1997:21
Rubrik: Förordning (1997:21) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 3 kap 3, 8 §§, 7 kap 5 §, 9 kap 3 §, 4 p övergångsbest. till 1996:984, bil. 3, 4
Ikraft: 1997-02-01
Ändring, SFS 1997:133
Rubrik: Förordning (1997:133) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 2 p övergångsbest. till 1996:984
Ikraft: 1997-05-01
Ändring, SFS 1997:846
Rubrik: Förordning (1997:846) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 14 §
Ikraft: 1998-01-01
Ändring, SFS 1997:1123
Rubrik: Förordning (1997:1123) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: upph. 2 kap 14 §; ändr. 2 kap 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11 §§
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:141, bet. 1997/98:UbU3, rskr. 1997/98:12
Ändring, SFS 1998:80
Rubrik: Förordning (1998:80) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 5, 9, 10 kap, 13 kap 2 §, bil. 3
Ikraft: 1998-04-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1997/98:1 utg.omr. 16, bet. 1997/98:UbU7, rskr. 1997/98:109
Ändring, SFS 1998:160
Rubrik: Förordning (1998:160) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 2, 4 p övergångsbest. till 1998:80
Ikraft: 1998-05-01
Ändring, SFS 1998:1003
Rubrik: Förordning (1998:1003) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: upph. 6 kap, bil. 2, rubr. närmast efter 2 kap 13 §; nuvarande 1 kap 3, 4, 5, 6 §§ betecknas 1 kap 5, 3, 6, 4 §§, nuvarande 7, 8, 9, 10, 12 kap betecknas 6, 7, 8, 9, 11 kap, nuvarande 11 kap 1-10 §§ betecknas 10 kap 1-10 §§, nuvarande 11 kap 11 § betecknas 10 kap 14 §, nuvarande 11 kap 12, 13, 14 §§ betecknas 10 kap 11, 12, 13 §§, nuvarande 13 kap 1, 2 §§ betecknas 12 kap 1, 2 §§, nuvarande 13 kap 3, 4, 5 §§ betecknas 12 kap 4, 5, 6 §§, nuvarande bil. 3, 4 betecknas bil. 2, 3, rubr. närmast före nuvarande 11 kap 3, 11 §§ sätts närmast före det nya 10 kap 9, 14 §§; ändr. 1 kap de nya 5, 6 §§, 7, 8, 9 §§, 2 kap 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12 §§, 3, 4 kap, 5 kap 4 §, det nya 6 kap 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 §§, det nya 7 kap 3, 9, 10, 11, 13, 17 §§, det nya 10 kap 1, 4, 5, 7, 8, 9, 14 §§, det nya 11 kap 1, 3, 4, 5, 6, 7 §§, det nya 12 kap 1, 2, 4, 5 §§, rubr. till 1 kap, rubr. närmast före 2 kap 2 §, 5 kap 3, 9, 10 §§, det nya 6 kap 12 §, det nya 8 kap 9 §, bil. 1, de nya bil. 2, 3; nya 1 kap 7 a, 13 §§, 7 kap 16 a, 16 b, 20 §§, 12 kap 3 §, rubr. närmast före 1 kap 1, 2, 5-13 §§, 7 kap 20 §, 10 kap 3 §; omtryck
Ikraft: 1998-09-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:141, bet. 1997/98:UbU3, rskr. 1997/98:12
Ändring, SFS 1998:1271
Rubrik: Förordning (1998:1271) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 3 §, 13 kap 2 §
Ikraft: 1998-11-01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1272
Rubrik: Förordning (1998:1272) om ändring i förordningen (1998:1003) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 3 §, 12 kap 2 §; ny 14 p övergångsbest. till 1998:1003
Ändring, SFS 1998:1692
Rubrik: Förordning (1998:1692) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 1; ny 9 kap 3 a §
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 1998:1693
Rubrik: Förordning (1998:1693) om ändring i förordningen (1998:1003) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 1 kap 8 § i 1998:1003
Ändring, SFS 1999:30
Rubrik: Förordning (1999:30) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: upph. 6 kap 19 §, rubr. närmast före 6 kap 19 §; ändr. bil. 2
Ikraft: 1999-05-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL172/98 s1
CELEX-nr: 398L0035
Ändring, SFS 1999:687
Rubrik: Förordning (1999:687) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 4 p i övergångsbest. till 1996:984
Ikraft: 1999-09-01
Ändring, SFS 1999:1037
Rubrik: Förordning (1999:1037) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: upph. 12 kap 1 §; ändr. 4 kap 10 §, 11, 12 p ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:261
Rubrik: Förordning (2000:261) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §, 8 kap 3 §; nya 1 kap 11 a, 11 b §§, rubr. närmast före 11 a §
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1999/2000:5, bet. 1999/2000:UbU1, rskr. 1999/2000:94
Ändring, SFS 2000:651
Rubrik: Förordning (2000:651) om ändring i högskoleförningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 1 kap 7 §, 3 kap 9 §, 11 kap 3 §, bil. 2; ny 1 kap 14 §, rubr. närmast före 1 kap 14 §
Ikraft: 2000-09-01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:1057
Rubrik: Förordning (2000:1057) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 1; ny 1 kap 7 b §, rubr. närmast före 1 kap 7 b §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1999/2000:28, bet. 1999/2000:UbU12, rskr. 1999/2000:180
Ändring, SFS 2001:23
Rubrik: Förordning (2001:23) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 3 kap 7, 11, 12, 13 §§, 4 kap 17, 19, 20 §§, 5 kap 4 §, 11 kap 4, 6 §§, rubr. närmast före 3 kap 7 §, bil. 2, 2 p övergångsbest. till 1998:80; nya 3 kap 7 a, 7 b, 7 c §§, 8 kap 27 §, 9 kap 8 §, rubr. närmast före 8 kap 27 §, 9 kap 8 §
Ikraft: 2001-03-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1999/2000:135, bet. 2000/01:UbU3, rskr. 2000/01:5
Ändring, SFS 2001:211
Rubrik: Förordning (2001:211) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 4 kap 1, 3, 12, 26, 28, 30 §§, 12 kap 2 §; nya 4 kap 8 a, 13 a, 24 a §§, 8 kap 3 a §, rubr. närmast före 4 kap 8 a §
Ikraft: 2001-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2000/01:3, bet. 2000/01:UbU6, rskr. 2000/01:98
Ändring, SFS 2001:212
Rubrik: Förordning (2001:212) om ändring i förordningen (2001:23) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 4 kap 17 §; begr. giltighet
Förarbeten: Jfr prop. 2000/01:3, bet. 2000/01:UbU6, rskr. 2000/01:98
Ändring, SFS 2001:738
Rubrik: Förordning (2001:738) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 6 kap 12 §, bil. 2
Ikraft: 2001-11-01
Ändring, SFS 2001:972
Rubrik: Förordning (2001:972) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 4 kap 31 §, 6 kap 15 §
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:81
Rubrik: Förordning (2002:81) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: nuvarande 12 kap 3, 4, 5 §§ betecknas 12 kap 5, 3, 4 §§; ändr. 1 kap 9 §, 10 kap 1 §, nya 12 kap 3, 4 §§, rubr. närmast före 1 kap 9 §
Ikraft: 2002-04-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2001/02:27, bet. 2001/02:UbU5, rskr. 2001/02:101
Ändring, SFS 2002:139
Rubrik: Förordning (2002:139) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 5 kap 1, 4, 7 §§, 8 kap 2 §, 9 kap 3 §, bil. 2; ny 5 kap 3 a §
Ikraft: 2002-05-01
Ändring, SFS 2002:558
Rubrik: Förordning (2002:558) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 2 kap 2, 8, 10 §§, 3 kap 3 §; ny 2 kap 4 a §
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 2001/02:15, bet. 2001/02:UbU4, rskr. 2001/02:98
Ändring, SFS 2002:761
Rubrik: Förordning (2002:761) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 4 kap 7, 8, 9, 18, 24, 26, 28, 30 §§, 6 kap 14 §, 7 kap 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13 §§, 12 kap 2 §, 10 p övergångsbest. till 1998:1003; nya 7 kap 16 c §, 8 kap 3 b §
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2001/02:15, bet. 2001/02:UbU4, rskr. 2001/02:98
Ändring, SFS 2002:1107
Rubrik: Förordning (2002:1107) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2003-03-01
Ändring, SFS 2003:343
Rubrik: Förordning (2003:343) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 1 kap 9 §, 2 kap 2 §, 7 kap 18 §, 10 kap 1 §
Ikraft: 2003-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:568
Rubrik: Förordning (2003:568) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 6 kap 12 §
Ikraft: 2003-10-01
Ändring, SFS 2003:619
Rubrik: Förordning (2003:619) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: upph. 3 kap 14 §; ny 1 kap. 15 §, rubr närmast före 1 kap 15 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2002/03:50, bet. 2002/03:UbU18, rskr. 2002/03:213
Ändring, SFS 2004:219
Rubrik: Förordning (2004:219) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 6 kap 12 §, bil. 1
Ikraft: 2004-06-15
Ändring, SFS 2004:289
Rubrik: Förordning (2004:289) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: upph. 2 kap 12 §; ändr. 1 kap 5 §, 6 kap 7, 9 §§, 10 kap 11 §, 12 kap 2 §; nya 6 kap 11 a, 11 b, 19, 20 §§, rubr. närmast före 6 kap 11 a, 11 b, 19, 20 §§
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2004:383
Rubrik: Förordning (2004:383) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 4 kap 18 §
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:401
Rubrik: Förordning (2005:401) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 1, 2
Ikraft: 2005-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:645
Rubrik: Förordning (2005:645) om ändring i förordningen (2005:401) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 1, ikrafttr. i 2005:401
Ändring, SFS 2005:646
Rubrik: Förordning (2005:646) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2005:1037
Rubrik: Förordning (2005:1037) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 10, 15 §§
Ikraft: 2006-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:226
Rubrik: Förordning (2006:226) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2001:211
Ändring, SFS 2006:1053
Rubrik: Förordning (2006:1053) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: upph. 6, 7, 8, 9 kap; ändr. 1 kap 4, 6 §§, 2 kap 2 §, 3 kap 1, 6 §§, 4 kap 3, 9, 20, 30 §§, 5 kap 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 §§, 11 kap 7 §, 12 kap 2 §, bil. 2; nya 1 kap 16 §, 6, 7 kap, rubr. närmast före 1 kap 16 §
Ikraft: 2006-09-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2004/05:162, bet. 2005/06:UbU3, 2005/06:UbU14, rskr. 2005/06:160, 2005/06:214
Ändring, SFS 2006:1054
Rubrik: Förordning (2006:1054) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 5, 9, 10, 11, 13, 18, 19 §§, bil. 3
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2004/05:162, bet. 2005/06:UbU3, rskr. 2005/06:160
Ändring, SFS 2006:1324
Rubrik: Förordning (2006:1324) om ändring i förordningen (2006:1053) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §, bil. 2 i 2006:1053
Förarbeten: Jfr prop. 2004/05:162, bet. 2005/06:UbU3 och 2005/06:UbU15, rskr. 2005/06:160 och 2005/06:214
Ändring, SFS 2006:1326
Rubrik: Förordning (2006:1326) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ny 1 kap 5 a §, rubr. närmast före 1 kap 5 a §
Ikraft: 2007-01-01
Ändring, SFS 2007:129
Rubrik: Förordning (2007:129) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2007-05-01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:151
Rubrik: Förordning (2007:151) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 7 §§; ny 2 kap 7 a §
Ikraft: 2007-04-25
Förarbeten: Jfr prop. 2006/07:43, bet. 2006/07:UbU11, rskr. 2006/07:122
Ändring, SFS 2007:638
Rubrik: Förordning (2007:638) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2007-08-01
Ändring, SFS 2007:644
Rubrik: Förordning (2007:644) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: upph. 7 kap 7, 22 §§, rubr. närmast före 7 kap 22 §; ändr. 7 kap 12, 13, 24 §§
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2006/07:107, bet. 2006/07:UbU17, rskr. 2006/07:202
Ändring, SFS 2007:666
Rubrik: Förordning (2007:666) om ändring i förordningen (2006:1054) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 5, 9, 10, 13, 18, 19 §§, bil. 3, p 1, 3 ikrafttr.- och övergångsbest. i 2006:1054; nya 7 kap 9 a, 10 a, 18 a §§ i 2006:1054
Förarbeten: Jfr prop. 2006/07:107, bet. 2006/07:UbU17, rskr. 2006/07:202
Ändring, SFS 2007:1337
Rubrik: Förordning (2007:1337) om ändring högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 5, 15 §§, 2 kap 2 §, rubr. närmast före 1 kap 5 §, bil. 1, 2
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2006/07:64, 2007/08:1, utg.omr. 16, bet. 2006/07:FöU9, bet. 2007/08:UbU1, rskr. 2006/07:193, rskr.2007/08:70
Ändring, SFS 2008:132
Rubrik: Förordning (2008:132) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2008-05-15
Ändring, SFS 2008:229
Rubrik: Förordning (2008:229) om ändring i förordningen (2007:666) om ändring i förordningen (2006:1054) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2006:1054
Förarbeten: Prop. 2006/07:107, bet. 2006/07:UbU17, rskr. 2006/07:202
Ändring, SFS 2008:433
Rubrik: Förordning (2008:433) om ändring i förordningen (2006:1054) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. p 4, 5 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2006:1054
Ändring, SFS 2008:944
Rubrik: Förordning (2008:944) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 1 kap 8, 9 §§, 10 kap 1 §, rubr. närmast före 1 kap 9 §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:618
Rubrik: Förordning (2009:618) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2001:211
Ikraft: 2009-06-30
Ändring, SFS 2009:770
Rubrik: Förordning (2009:770) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 1 kap. 7, 7 b, 11 §§, rubr. närmast före 1 kap. 11 §
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 2008/09:154, bet. 2008/09:UbU14, rskr. 2008/09:275
Ändring, SFS 2009:933
Rubrik: Förordning (2009:933 ) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: upph. 3 kap. 1 §, 6 kap 25, 26, 27, 28 §§, rubr. närmast före 3 kap. 1, 6, 7, 11 §§, 6 kap. 25, 27, 28 §§, nuvarande 3 kap. 6, 7 §§ betecknas 3 kap. 7, 6 §§; ändr. 3 kap. 2, 3, nya 6, nya 7, 7 a, 7 b, 7 c, 11, 12, 13 §§, 4 kap. 2, 19, 20 §§, 5 kap. 2, 4, 7, 9, 10 §§, 6 kap. 35, 40, 49 §§, 7 kap. 36, 38, 42 §§, bil. 2; nya 4 kap. 17 §, 6 kap. 5 a, 5 b, 5 c, 5 d §§, rubr. närmast före nya 3 kap. 6 §, 6 kap. 5 a §
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2008/09:134, bet. 2008/09:UbU18, rskr. 2008/09:276
Ändring, SFS 2009:1068
Rubrik: Förordning (2009:1068) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 1 kap. 16 §, 6 kap. 8, 10, 11 §§, 7 kap. 33 §; nya 6 kap. 11 a, 11 b, 11 c, 11 d, 11 e, 11 f §§, rubr. närmast före 6 kap. 11 a §
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1222
Rubrik: Förordning (2009:1222) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 a §, bil. 1
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1238
Rubrik: Förordning (2009:1238) om ändring i förordningen (2006:1054) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2006:1054
Ändring, SFS 2009:1519
Rubrik: Förordning (2009:1519) om ändring i förordningen (2007:666) om ändring i förordningen (2006:1054) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 3 i 2006:1054
Ändring, SFS 2010:541
Rubrik: Förordning (2010:541) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2010:542
Rubrik: Förordning (2010:542) om ändring i förordningen (2010:541) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 2 i 2010:541, ikrafttr.- och övergångsbest. till 2010:541; ny övergångsbest. till 2010:541
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:544
Rubrik: Förordning (2010:544) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: upph. 1 kap. 10 §, rubr. närmast före 1 kap 10 §; ändr. 1 kap. 11 b §, 6 kap. 5 §, 7 kap. 2, 4 §§, rubr.närmast före 1 kap. 11 a §; ny bil. 4
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:700
Rubrik: Förordning (2010:700) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 7 kap. 12 §
Ikraft: 2010-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1064
Rubrik: Förordning (2010:1064) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: upph. 1 kap. 3, 6, 7 a, 7 b, 8, 9, 15 §§, 3 kap., 4 kap., 6 kap. 12, 19 och 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 §§, 7 kap. 42 §, 11 kap., rubr. närmast före 1 kap. 6, 7 a, 7 b, 8, 9, 15 §§, 6 kap. 12, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 43, 48, 49 §§; ändr. 1 kap. 1, 5, 7, 11 a, 11 b §§, 2 kap. 2, 10, 11 §§, 5 kap. 4 §, 6 kap. 3, 8, 10, 15, 17, 18 §§, 7 kap. 35, 36, 38, 39, 41 §§, 12 kap. 2 §, bil. 1, rubr. till 2 kap., rubr. närmast före 1 kap. 7 §; nya 2 kap. 14, 15, 16 §§, 4 kap., 6 kap. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 §§, rubr. närmast före 2 kap. 14, 15, 16 §§, 6 kap. 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 36 §§
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2010:2020
Rubrik: Förordning (2010:2020) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 7 kap. 5 §, bil. 3, p 5 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2006:1054
Ikraft: 2011-01-15 överg.best.
Ändring, SFS 2011:186
Rubrik: Förordning (2011:186) om ändring i förordningen (2010:542) om ändring i förordningen (2010:541) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 2, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. i 2010:541
Ändring, SFS 2011:687
Rubrik: Förordning (2011:687) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 6 kap. 10 §, p 4 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2007:129; nya 6 kap. 5 e, 5 f, 10 a §§
Ikraft: 2011-06-23 överg.best.
Ändring, SFS 2011:688
Rubrik: Förordning (2011:688) om ändring i förordningen (2011:186) om ändring i förordningen (2010:542) om ändring i förordningen (2010:541) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 2 i 2011:186
Ändring, SFS 2011:946
Rubrik: Förordning (2011:946) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 3
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1020
Rubrik: Förordning (2011:1020 ) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: upph. 7 kap. 18 a §; ändr. 7 kap. 8, 18, 25 §§, bil. 3
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1021
Rubrik: Förordning (2011:1021) om ändring i förordningen (2010:2020) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 7 kap. 5 § i 2010:2020
Förarbeten: Jfr prop. 2008/09:199, bet. 2009/10:UbU3, rskr. 2009/10:8
Ändring, SFS 2012:188
Rubrik: Förordning (2012:188) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ny 7 kap. 31 a §
Ikraft: 2012-06-01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:519
Rubrik: Förordning (2012:519) om ändring i förordningen (2011:1020) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. p 1, 2, 3 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2011:1020
Ändring, SFS 2012:523
Rubrik: Förordning (2012:523) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 4 kap. 9 §; nya 4 kap. 12 a, 12 b §§, rubr. närmast före 4 kap. 12 a §
Ikraft: 2012-08-15
Ändring, SFS 2012:529
Rubrik: Förordning (2012:529) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 4 p övergångsbest. till 2006:1054
Ikraft: 2012-08-01
Ändring, SFS 2012:584
Rubrik: Förordning (2012:584) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 7 a §; ny 2 kap. 7 b §
Ikraft: 2012-10-15 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2011/12:133, bet. 2011/12:UbU22, rskr. 2011/12:278
Ändring, SFS 2012:712
Rubrik: Förordning (2012:712) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 1 kap. 12 §, 6 kap. 10 a §, 7 kap. 5, 6, 9 a, 10 a, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 33 §§, 12 kap. 6 §, bil. 2, 3, p 5 övergångsbest. till 2006:1054, p 4 övergångsbest. till 2011:1020
Ikraft: 2013-01-02
Ändring, SFS 2013:32
Rubrik: Förordning (2013:32) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 1 kap. 11 a §, bil. 1
Ikraft: 2013-03-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:525
Rubrik: Förordning (2013:525) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 5 kap. 4 §; ny 1 kap. 11 c §
Ikraft: 2013-07-23 överg.best.
Ändring, SFS 2013:617
Rubrik: Förordning (2013:617) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 1, 2
Ikraft: 2013-08-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2012/13:99, utg.omr. 16, bet. 2012/13:FiU21, rskr. 2012/13:287
Ändring, SFS 2013:695
Rubrik: Förordning (2013:695) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 3
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2013:825
Rubrik: Förordning (2013:825) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. p 4 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2007:129, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2010:541
Ikraft: 2013-12-01
Ändring, SFS 2013:924
Rubrik: Förordning (2013:924) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 2, 4
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2013:1008
Rubrik: Förordning (2013:1008) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 7 kap. 18 §, bil. 3, rubr. närmast före 1 kap. 12 §, p 3 övergångsbest. till 2011:1020
Ikraft: 2014-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:1118
Rubrik: Förordning (2013:1118) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2014-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:1175
Rubrik: Förordning (2013:1175) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 a §
Ikraft: 2014-03-01
Ändring, SFS 2014:3
Rubrik: Förordning (2014:3) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2014-02-15
Ändring, SFS 2014:37
Rubrik: Förordning (2014:37) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: nya 7 kap. 4 a, 32 a §§, rubr. närmast före 7 kap. 32 a §
Ikraft: 2014-03-01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:125
Rubrik: Förordning (2014:125) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 2, 3
Ikraft: 2014-04-15
Ändring, SFS 2014:371
Rubrik: Förordning (2014:371) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 6 kap. 18 §, rubr. närmast före 6 kap. 27 § sätts närmast efter 6 kap. 24 §
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:1012
Rubrik: Förordning (2014:1012) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 1 kap. 16 §, 5 kap. 2, 9 §§, 7 kap. 20, 21 §§, p 5 övergångsbest. till 2006:1054; ny 7 kap. 22 §
Ikraft: 2014-09-01
Ändring, SFS 2014:1096
Rubrik: Förordning (2014:1096) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2014:371
Ikraft: 2014-10-21
Ändring, SFS 2015:389
Rubrik: Förordning (2015:389) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2010:2020
Ikraft: 2015-07-01
Ändring, SFS 2016:154
Rubrik: Förordning (2016:154) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2016-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:707
Rubrik: Förordning (2016:707) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2016-07-15
Ändring, SFS 2016:745
Rubrik: Förordning (2016:745) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 1 kap. 7 §, 2 kap. 7 a, 7 b §§, rubr. närmast före 1 kap. 7 §
Ikraft: 2016-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:846
Rubrik: Förordning (2016:846) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 7 kap. 21, 22 §§
Ikraft: 2016-08-02 överg.best.
Ändring, SFS 2016:939
Rubrik: Förordning (2016:939) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2016:958
Rubrik: Förordning (2016:958) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. p 4 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2007:129, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2010:541
Ikraft: 2016-12-15
Ändring, SFS 2016:1051
Rubrik: Förordning (2016:1051) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2010:2020
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2017:284
Rubrik: Förordning (2017:284) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: upph. 5 kap. 4 §; ändr. 5 kap. 5, 8, 9, 10, 11, 12 §§, 7 kap. 36 §, rubr. närmast efter 5 kap. 7 §
Ikraft: 2017-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:844
Rubrik: Förordning (2017:844) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 4 kap. 12 a, 13 §§, 12 kap. 2 §, rubr. närmast före 4 kap. 12 a §; nya 4 kap. 4 a, 12 c §§, rubr. närmast före 4 kap. 4 a, 12 c §§
Ikraft: 2017-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:857
Rubrik: Förordning (2017:857) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2017:893
Rubrik: Förordning (2017:893) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 2, 4
Ikraft: 2018-07-02 överg.best.
Ändring, SFS 2017:947
Rubrik: Förordning (2017:947) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 1 kap. 11 c §, 7 kap. 36 §; nya 5 kap. 4, 4 a §§
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1111
Rubrik: Förordning (2017:1111) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2018-07-03 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1326
Rubrik: Förordning (2017:1326) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 a §
Ikraft: 2018-02-01
Ändring, SFS 2018:525
Rubrik: Förordning (2018:525) om ändring i förordningen (2017:947) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 5 kap. 4 a § i 2017:947
Ändring, SFS 2018:957
Rubrik: Förordning (2018:957) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 6 kap. 23 §, 7 kap. 4 §, 12 kap. 3, 4 §§; ny 1 kap. 4 a §, rubr. närmast före 1 kap. 4 a §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1131
Rubrik: Förordning (2018:1131) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 7, 7 a §§
Ikraft: 2018-09-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1134
Rubrik: Förordning (2018:1134) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2018-08-01
Ändring, SFS 2018:1135
Rubrik: Förordning (2018:1135) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1329
Rubrik: Förordning (2018:1329) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §; nytt 11 kap.
Ikraft: 2018-09-01
Ändring, SFS 2018:1503
Rubrik: Förordning (2018:1503) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: upph. 7 kap. 9 §, p 4 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2011:1020; nuvarande 7 kap. 10 a § betecknas 7 kap. 9 §; ändr. 7 kap. 5, 6, 8 §§, den nya 7 kap. 9 §, 7 kap. 9 a, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28 §§; nya 7 kap. 5 a, 5 b, 12 a, 15 a, 21 a §§
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2017/18:204, bet. 2017/18:UbU25, rskr. 2017/18:331
Ändring, SFS 2018:1883
Rubrik: Förordning (2018:1883) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 1 kap. 16 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:161
Rubrik: Förordning (2019:161) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2019-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:276
Rubrik: Förordning (2019:276) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2011:1020
Ikraft: 2019-08-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2017/18:204, bet. 2017/18:UbU25, rskr. 2017/18:331
Ändring, SFS 2019:1014
Rubrik: Förordning (2019:1014) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 7 kap. 36 §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2019:1151
Rubrik: Förordning (2019:1151) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 1 kap. 16 §, rubr. närmast före 16 §; nya 1 kap. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 §§, rubr. närmast före 1 kap. 17, 19 §§
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2019:1213
Rubrik: Förordning (2019:1213) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 1 kap. 11 b §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: direktiv (EU) 2016/801
Ändring, SFS 2020:248
Rubrik: Förordning (2020:248) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. i 2010:2020
Ikraft: 2020-05-27
Ändring, SFS 2020:744
Rubrik: Förordning (2020:744) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 7 kap. 20 §
Ikraft: 2020-09-10
Ändring, SFS 2020:761
Rubrik: Förordning (2020:761) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ny 7 kap. 20 a §
Ikraft: 2020-08-31
Ändring, SFS 2020:766
Rubrik: Förordning (2020:766) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:768
Rubrik: Förordning (2020:768) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 7 kap. 20 §
Ikraft: 2020-09-11 överg.best.
Ändring, SFS 2020:769
Rubrik: Förordning (2020:769) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 7 kap. 20 §
Ikraft: 2022-01-01
Ändring, SFS 2020:799
Rubrik: Förordning (2020:799) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 7 kap. 20 a §
Ikraft: 2020-09-21
Ändring, SFS 2020:881
Rubrik: Förordning (2020:881) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 7 kap. 8 §; ny 7 kap. 9 b §
Ikraft: 2020-11-30 överg.best.
Ändring, SFS 2020:1022
Rubrik: Förordning (2020:1022) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 7 kap. 20, 20 a §§
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2021:216
Rubrik: Förordning (2021:216) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2021-05-01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:245
Rubrik: Förordning (2021:245) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2010:2020
Ikraft: 2021-05-15
Ändring, SFS 2021:569
Rubrik: Förordning (2021:569) om ändring i förordningen (2020:769) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 2020:769