Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:100 · Visa fulltext
Högskoleförordning (1993:100)
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1993-03-01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:159
Rubrik: Förordning (1993:159) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 11 §, 1 p ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 1993-04-01
Ändring, SFS 1993:952
Rubrik: Förordning (1993:952) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: upph. 5 kap 13 §; nuvarande 5 kap 14 § betecknas 5 kap 13 §; ändr. 3 kap. 4, 5, 11 §§, 4 kap 19, 21 §§, 5 kap 6, 7, 10 §§, 9 p av ikrafttr.- och överg.best., bil. 1, 2, 3
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1080
Rubrik: Förordning (1993:1080) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 12 kap 1 §
Ikraft: 1993-11-01
Ändring, SFS 1993:1440
Rubrik: Förordning (1993:1440) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 1, 2, 3; nya 7 kap 19 §, rubr. närmast före 7 kap 19 §
Ikraft: 1994-01-01
Ändring, SFS 1994:37
Rubrik: Förordning (1994:37) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 4, 8 §§, bil. 3.2
Ikraft: 1994-03-01
Ändring, SFS 1994:1101
Rubrik: Förordning (1994:1101) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: upph. 2 kap 9 §; ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 3 §, 4 kap 17, 22, 25 §§, 7 kap 5 §, bil. 1, 2, 3; nya 3 kap 13 §, rubr. närmast före 3 kap 13 §
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1993/94:100 (bil. 9), bet. 1993/94:UbU8, rskr. 1993/94:287
Ändring, SFS 1994:1310
Rubrik: Förordning (1994:1310) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 3 p övergångsbest. till 1994:1101, bil. 3
Ikraft: 1994-11-01
Ändring, SFS 1995:253
Rubrik: Förordning (1995:253) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 13 kap 3 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:337
Rubrik: Förordning (1995:337) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 3 p övergångsbest. till 1994:1101, 33, 45 p i bil. 3
Ikraft: 1995-05-01
Ändring, SFS 1995:944
Rubrik: Förordning (1995:944) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: upph. 6 kap 5 §; ändr. 2 kap 2, 7 §§, 3 kap 5, 11 §§, 4 kap 2, 3, 15 §§, 5 kap 6, 7 §§, 6 kap 2, 4, 11 §§, 8 kap 9 §, 12 kap 3 §, 13 kap 1 §, bil. 3.2; nya 1 kap 9, 10, 11 §§, 4 kap 15 a §, 13 kap 5 §
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1994/95:100 (bil.9), 1994/95:164, 1994/95:165, bet. 1994/95:UbU12, 1994/95:UbU18, 1994/95:UbU17 rskr. 1994/95:354, 1994/95:405, 1994/95:386
Ändring, SFS 1995:1264
Rubrik: Förordning (1995:1264) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 1, 2 B, 3.2
Ikraft: 1996-01-01
Ändring, SFS 1996:568
Rubrik: Förordning (1996:568) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: nuvarande 1 kap 11 § betecknas 1 kap 12 §; ändr. 1 kap 3 §, 2 kap 2 §, 13 kap 2 §, bil. 1, 2, 3; ny 1 kap 11 §
Ikraft: 1996-07-01
Ändring, SFS 1996:913
Rubrik: Förordning (1996:913) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 3
Ikraft: 1996-11-01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:984
Rubrik: Förordning (1996:984) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §, 7 kap 3, 14 §§, 8 kap; ny bil. 4
Ikraft: 1996-12-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1995/96:184, bet. 1995/96:UbU11, rskr. 1995/96:264
Ändring, SFS 1996:1499
Rubrik: Förordning (1996:1499) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, bil. 1, 2
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:1 utg.omr.16, bet. 1996/97:UbU1, rskr. 1996/97:100
Ändring, SFS 1997:21
Rubrik: Förordning (1997:21) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 3 kap 3, 8 §§, 7 kap 5 §, 9 kap 3 §, 4 p övergångsbest. till 1996:984, bil. 3, 4
Ikraft: 1997-02-01
Ändring, SFS 1997:133
Rubrik: Förordning (1997:133) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 2 p övergångsbest. till 1996:984
Ikraft: 1997-05-01
Ändring, SFS 1997:846
Rubrik: Förordning (1997:846) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 14 §
Ikraft: 1998-01-01
Ändring, SFS 1997:1123
Rubrik: Förordning (1997:1123) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: upph. 2 kap 14 §; ändr. 2 kap 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11 §§
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:141, bet. 1997/98:UbU3, rskr. 1997/98:12
Ändring, SFS 1998:80
Rubrik: Förordning (1998:80) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 5, 9, 10 kap, 13 kap 2 §, bil. 3
Ikraft: 1998-04-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1997/98:1 utg.omr. 16, bet. 1997/98:UbU7, rskr. 1997/98:109
Ändring, SFS 1998:160
Rubrik: Förordning (1998:160) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 2, 4 p övergångsbest. till 1998:80
Ikraft: 1998-05-01
Ändring, SFS 1998:1003
Rubrik: Förordning (1998:1003) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: upph. 6 kap, bil. 2, rubr. närmast efter 2 kap 13 §; nuvarande 1 kap 3, 4, 5, 6 §§ betecknas 1 kap 5, 3, 6, 4 §§, nuvarande 7, 8, 9, 10, 12 kap betecknas 6, 7, 8, 9, 11 kap, nuvarande 11 kap 1-10 §§ betecknas 10 kap 1-10 §§, nuvarande 11 kap 11 § betecknas 10 kap 14 §, nuvarande 11 kap 12, 13, 14 §§ betecknas 10 kap 11, 12, 13 §§, nuvarande 13 kap 1, 2 §§ betecknas 12 kap 1, 2 §§, nuvarande 13 kap 3, 4, 5 §§ betecknas 12 kap 4, 5, 6 §§, nuvarande bil. 3, 4 betecknas bil. 2, 3, rubr. närmast före nuvarande 11 kap 3, 11 §§ sätts närmast före det nya 10 kap 9, 14 §§; ändr. 1 kap de nya 5, 6 §§, 7, 8, 9 §§, 2 kap 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12 §§, 3, 4 kap, 5 kap 4 §, det nya 6 kap 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 §§, det nya 7 kap 3, 9, 10, 11, 13, 17 §§, det nya 10 kap 1, 4, 5, 7, 8, 9, 14 §§, det nya 11 kap 1, 3, 4, 5, 6, 7 §§, det nya 12 kap 1, 2, 4, 5 §§, rubr. till 1 kap, rubr. närmast före 2 kap 2 §, 5 kap 3, 9, 10 §§, det nya 6 kap 12 §, det nya 8 kap 9 §, bil. 1, de nya bil. 2, 3; nya 1 kap 7 a, 13 §§, 7 kap 16 a, 16 b, 20 §§, 12 kap 3 §, rubr. närmast före 1 kap 1, 2, 5-13 §§, 7 kap 20 §, 10 kap 3 §; omtryck
Ikraft: 1998-09-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:141, bet. 1997/98:UbU3, rskr. 1997/98:12
Ändring, SFS 1998:1271
Rubrik: Förordning (1998:1271) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 8 kap 3 §, 13 kap 2 §
Ikraft: 1998-11-01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1272
Rubrik: Förordning (1998:1272) om ändring i förordningen (1998:1003) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 3 §, 12 kap 2 §; ny 14 p övergångsbest. till 1998:1003
Ändring, SFS 1998:1692
Rubrik: Förordning (1998:1692) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 1; ny 9 kap 3 a §
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 1998:1693
Rubrik: Förordning (1998:1693) om ändring i förordningen (1998:1003) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 1 kap 8 § i 1998:1003
Ändring, SFS 1999:30
Rubrik: Förordning (1999:30) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: upph. 6 kap 19 §, rubr. närmast före 6 kap 19 §; ändr. bil. 2
Ikraft: 1999-05-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL172/98 s1
CELEX-nr: 398L0035
Ändring, SFS 1999:687
Rubrik: Förordning (1999:687) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 4 p i övergångsbest. till 1996:984
Ikraft: 1999-09-01
Ändring, SFS 1999:1037
Rubrik: Förordning (1999:1037) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: upph. 12 kap 1 §; ändr. 4 kap 10 §, 11, 12 p ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:261
Rubrik: Förordning (2000:261) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §, 8 kap 3 §; nya 1 kap 11 a, 11 b §§, rubr. närmast före 11 a §
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1999/2000:5, bet. 1999/2000:UbU1, rskr. 1999/2000:94
Ändring, SFS 2000:651
Rubrik: Förordning (2000:651) om ändring i högskoleförningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 1 kap 7 §, 3 kap 9 §, 11 kap 3 §, bil. 2; ny 1 kap 14 §, rubr. närmast före 1 kap 14 §
Ikraft: 2000-09-01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:1057
Rubrik: Förordning (2000:1057) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 1; ny 1 kap 7 b §, rubr. närmast före 1 kap 7 b §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1999/2000:28, bet. 1999/2000:UbU12, rskr. 1999/2000:180
Ändring, SFS 2001:23
Rubrik: Förordning (2001:23) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 3 kap 7, 11, 12, 13 §§, 4 kap 17, 19, 20 §§, 5 kap 4 §, 11 kap 4, 6 §§, rubr. närmast före 3 kap 7 §, bil. 2, 2 p övergångsbest. till 1998:80; nya 3 kap 7 a, 7 b, 7 c §§, 8 kap 27 §, 9 kap 8 §, rubr. närmast före 8 kap 27 §, 9 kap 8 §
Ikraft: 2001-03-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1999/2000:135, bet. 2000/01:UbU3, rskr. 2000/01:5
Ändring, SFS 2001:211
Rubrik: Förordning (2001:211) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 4 kap 1, 3, 12, 26, 28, 30 §§, 12 kap 2 §; nya 4 kap 8 a, 13 a, 24 a §§, 8 kap 3 a §, rubr. närmast före 4 kap 8 a §
Ikraft: 2001-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2000/01:3, bet. 2000/01:UbU6, rskr. 2000/01:98
Ändring, SFS 2001:212
Rubrik: Förordning (2001:212) om ändring i förordningen (2001:23) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 4 kap 17 §; begr. giltighet
Förarbeten: Jfr prop. 2000/01:3, bet. 2000/01:UbU6, rskr. 2000/01:98
Ändring, SFS 2001:738
Rubrik: Förordning (2001:738) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 6 kap 12 §, bil. 2
Ikraft: 2001-11-01
Ändring, SFS 2001:972
Rubrik: Förordning (2001:972) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 4 kap 31 §, 6 kap 15 §
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:81
Rubrik: Förordning (2002:81) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: nuvarande 12 kap 3, 4, 5 §§ betecknas 12 kap 5, 3, 4 §§; ändr. 1 kap 9 §, 10 kap 1 §, nya 12 kap 3, 4 §§, rubr. närmast före 1 kap 9 §
Ikraft: 2002-04-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2001/02:27, bet. 2001/02:UbU5, rskr. 2001/02:101
Ändring, SFS 2002:139
Rubrik: Förordning (2002:139) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 5 kap 1, 4, 7 §§, 8 kap 2 §, 9 kap 3 §, bil. 2; ny 5 kap 3 a §
Ikraft: 2002-05-01
Ändring, SFS 2002:558
Rubrik: Förordning (2002:558) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 2 kap 2, 8, 10 §§, 3 kap 3 §; ny 2 kap 4 a §
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 2001/02:15, bet. 2001/02:UbU4, rskr. 2001/02:98
Ändring, SFS 2002:761
Rubrik: Förordning (2002:761) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 4 kap 7, 8, 9, 18, 24, 26, 28, 30 §§, 6 kap 14 §, 7 kap 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13 §§, 12 kap 2 §, 10 p övergångsbest. till 1998:1003; nya 7 kap 16 c §, 8 kap 3 b §
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2001/02:15, bet. 2001/02:UbU4, rskr. 2001/02:98
Ändring, SFS 2002:1107
Rubrik: Förordning (2002:1107) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2003-03-01
Ändring, SFS 2003:343
Rubrik: Förordning (2003:343) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 1 kap 9 §, 2 kap 2 §, 7 kap 18 §, 10 kap 1 §
Ikraft: 2003-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:568
Rubrik: Förordning (2003:568) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 6 kap 12 §
Ikraft: 2003-10-01
Ändring, SFS 2003:619
Rubrik: Förordning (2003:619) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: upph. 3 kap 14 §; ny 1 kap. 15 §, rubr närmast före 1 kap 15 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2002/03:50, bet. 2002/03:UbU18, rskr. 2002/03:213
Ändring, SFS 2004:219
Rubrik: Förordning (2004:219) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 6 kap 12 §, bil. 1
Ikraft: 2004-06-15
Ändring, SFS 2004:289
Rubrik: Förordning (2004:289) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: upph. 2 kap 12 §; ändr. 1 kap 5 §, 6 kap 7, 9 §§, 10 kap 11 §, 12 kap 2 §; nya 6 kap 11 a, 11 b, 19, 20 §§, rubr. närmast före 6 kap 11 a, 11 b, 19, 20 §§
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2004:383
Rubrik: Förordning (2004:383) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 4 kap 18 §
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:401
Rubrik: Förordning (2005:401) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 1, 2
Ikraft: 2005-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:645
Rubrik: Förordning (2005:645) om ändring i förordningen (2005:401) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 1, ikrafttr. i 2005:401
Ändring, SFS 2005:646
Rubrik: Förordning (2005:646) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2005:1037
Rubrik: Förordning (2005:1037) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 10, 15 §§
Ikraft: 2006-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:226
Rubrik: Förordning (2006:226) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2001:211
Ändring, SFS 2006:1053
Rubrik: Förordning (2006:1053) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: upph. 6, 7, 8, 9 kap; ändr. 1 kap 4, 6 §§, 2 kap 2 §, 3 kap 1, 6 §§, 4 kap 3, 9, 20, 30 §§, 5 kap 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 §§, 11 kap 7 §, 12 kap 2 §, bil. 2; nya 1 kap 16 §, 6, 7 kap, rubr. närmast före 1 kap 16 §
Ikraft: 2006-09-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2004/05:162, bet. 2005/06:UbU3, 2005/06:UbU14, rskr. 2005/06:160, 2005/06:214
Ändring, SFS 2006:1054
Rubrik: Förordning (2006:1054) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 5, 9, 10, 11, 13, 18, 19 §§, bil. 3
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2004/05:162, bet. 2005/06:UbU3, rskr. 2005/06:160
Ändring, SFS 2006:1324
Rubrik: Förordning (2006:1324) om ändring i förordningen (2006:1053) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §, bil. 2 i 2006:1053
Förarbeten: Jfr prop. 2004/05:162, bet. 2005/06:UbU3 och 2005/06:UbU15, rskr. 2005/06:160 och 2005/06:214
Ändring, SFS 2006:1326
Rubrik: Förordning (2006:1326) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ny 1 kap 5 a §, rubr. närmast före 1 kap 5 a §
Ikraft: 2007-01-01
Ändring, SFS 2007:129
Rubrik: Förordning (2007:129) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2007-05-01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:151
Rubrik: Förordning (2007:151) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 7 §§; ny 2 kap 7 a §
Ikraft: 2007-04-25
Förarbeten: Jfr prop. 2006/07:43, bet. 2006/07:UbU11, rskr. 2006/07:122
Ändring, SFS 2007:638
Rubrik: Förordning (2007:638) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2007-08-01
Ändring, SFS 2007:644
Rubrik: Förordning (2007:644) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: upph. 7 kap 7, 22 §§, rubr. närmast före 7 kap 22 §; ändr. 7 kap 12, 13, 24 §§
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2006/07:107, bet. 2006/07:UbU17, rskr. 2006/07:202
Ändring, SFS 2007:666
Rubrik: Förordning (2007:666) om ändring i förordningen (2006:1054) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 7 kap 5, 9, 10, 13, 18, 19 §§, bil. 3, p 1, 3 ikrafttr.- och övergångsbest. i 2006:1054; nya 7 kap 9 a, 10 a, 18 a §§ i 2006:1054
Förarbeten: Jfr prop. 2006/07:107, bet. 2006/07:UbU17, rskr. 2006/07:202
Ändring, SFS 2007:1337
Rubrik: Förordning (2007:1337) om ändring högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 5, 15 §§, 2 kap 2 §, rubr. närmast före 1 kap 5 §, bil. 1, 2
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2006/07:64, 2007/08:1, utg.omr. 16, bet. 2006/07:FöU9, bet. 2007/08:UbU1, rskr. 2006/07:193, rskr.2007/08:70
Ändring, SFS 2008:132
Rubrik: Förordning (2008:132) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2008-05-15
Ändring, SFS 2008:229
Rubrik: Förordning (2008:229) om ändring i förordningen (2007:666) om ändring i förordningen (2006:1054) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2006:1054
Förarbeten: Prop. 2006/07:107, bet. 2006/07:UbU17, rskr. 2006/07:202
Ändring, SFS 2008:433
Rubrik: Förordning (2008:433) om ändring i förordningen (2006:1054) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. p 4, 5 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2006:1054
Ändring, SFS 2008:944
Rubrik: Förordning (2008:944) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 1 kap 8, 9 §§, 10 kap 1 §, rubr. närmast före 1 kap 9 §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:618
Rubrik: Förordning (2009:618) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2001:211
Ikraft: 2009-06-30
Ändring, SFS 2009:770
Rubrik: Förordning (2009:770) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 1 kap. 7, 7 b, 11 §§, rubr. närmast före 1 kap. 11 §
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 2008/09:154, bet. 2008/09:UbU14, rskr. 2008/09:275
Ändring, SFS 2009:933
Rubrik: Förordning (2009:933 ) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: upph. 3 kap. 1 §, 6 kap 25, 26, 27, 28 §§, rubr. närmast före 3 kap. 1, 6, 7, 11 §§, 6 kap. 25, 27, 28 §§, nuvarande 3 kap. 6, 7 §§ betecknas 3 kap. 7, 6 §§; ändr. 3 kap. 2, 3, nya 6, nya 7, 7 a, 7 b, 7 c, 11, 12, 13 §§, 4 kap. 2, 19, 20 §§, 5 kap. 2, 4, 7, 9, 10 §§, 6 kap. 35, 40, 49 §§, 7 kap. 36, 38, 42 §§, bil. 2; nya 4 kap. 17 §, 6 kap. 5 a, 5 b, 5 c, 5 d §§, rubr. närmast före nya 3 kap. 6 §, 6 kap. 5 a §
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2008/09:134, bet. 2008/09:UbU18, rskr. 2008/09:276
Ändring, SFS 2009:1068
Rubrik: Förordning (2009:1068) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 1 kap. 16 §, 6 kap. 8, 10, 11 §§, 7 kap. 33 §; nya 6 kap. 11 a, 11 b, 11 c, 11 d, 11 e, 11 f §§, rubr. närmast före 6 kap. 11 a §
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1222
Rubrik: Förordning (2009:1222) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 a §, bil. 1
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1238
Rubrik: Förordning (2009:1238) om ändring i förordningen (2006:1054) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2006:1054
Ändring, SFS 2009:1519
Rubrik: Förordning (2009:1519) om ändring i förordningen (2007:666) om ändring i förordningen (2006:1054) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 3 i 2006:1054
Ändring, SFS 2010:541
Rubrik: Förordning (2010:541) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2010:542
Rubrik: Förordning (2010:542) om ändring i förordningen (2010:541) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 2 i 2010:541, ikrafttr.- och övergångsbest. till 2010:541; ny övergångsbest. till 2010:541
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:544
Rubrik: Förordning (2010:544) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: upph. 1 kap. 10 §, rubr. närmast före 1 kap 10 §; ändr. 1 kap. 11 b §, 6 kap. 5 §, 7 kap. 2, 4 §§, rubr.närmast före 1 kap. 11 a §; ny bil. 4
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:700
Rubrik: Förordning (2010:700) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 7 kap. 12 §
Ikraft: 2010-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1064
Rubrik: Förordning (2010:1064) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: upph. 1 kap. 3, 6, 7 a, 7 b, 8, 9, 15 §§, 3 kap., 4 kap., 6 kap. 12, 19 och 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 §§, 7 kap. 42 §, 11 kap., rubr. närmast före 1 kap. 6, 7 a, 7 b, 8, 9, 15 §§, 6 kap. 12, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 43, 48, 49 §§; ändr. 1 kap. 1, 5, 7, 11 a, 11 b §§, 2 kap. 2, 10, 11 §§, 5 kap. 4 §, 6 kap. 3, 8, 10, 15, 17, 18 §§, 7 kap. 35, 36, 38, 39, 41 §§, 12 kap. 2 §, bil. 1, rubr. till 2 kap., rubr. närmast före 1 kap. 7 §; nya 2 kap. 14, 15, 16 §§, 4 kap., 6 kap. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 §§, rubr. närmast före 2 kap. 14, 15, 16 §§, 6 kap. 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 36 §§
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2010:2020
Rubrik: Förordning (2010:2020) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 7 kap. 5 §, bil. 3, p 5 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2006:1054
Ikraft: 2011-01-15 överg.best.
Ändring, SFS 2011:186
Rubrik: Förordning (2011:186) om ändring i förordningen (2010:542) om ändring i förordningen (2010:541) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 2, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. i 2010:541
Ändring, SFS 2011:687
Rubrik: Förordning (2011:687) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 6 kap. 10 §, p 4 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2007:129; nya 6 kap. 5 e, 5 f, 10 a §§
Ikraft: 2011-06-23 överg.best.
Ändring, SFS 2011:688
Rubrik: Förordning (2011:688) om ändring i förordningen (2011:186) om ändring i förordningen (2010:542) om ändring i förordningen (2010:541) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 2 i 2011:186
Ändring, SFS 2011:946
Rubrik: Förordning (2011:946) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 3
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1020
Rubrik: Förordning (2011:1020 ) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: upph. 7 kap. 18 a §; ändr. 7 kap. 8, 18, 25 §§, bil. 3
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1021
Rubrik: Förordning (2011:1021) om ändring i förordningen (2010:2020) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 7 kap. 5 § i 2010:2020
Förarbeten: Jfr prop. 2008/09:199, bet. 2009/10:UbU3, rskr. 2009/10:8
Ändring, SFS 2012:188
Rubrik: Förordning (2012:188) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ny 7 kap. 31 a §
Ikraft: 2012-06-01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:519
Rubrik: Förordning (2012:519) om ändring i förordningen (2011:1020) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. p 1, 2, 3 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2011:1020
Ändring, SFS 2012:523
Rubrik: Förordning (2012:523) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 4 kap. 9 §; nya 4 kap. 12 a, 12 b §§, rubr. närmast före 4 kap. 12 a §
Ikraft: 2012-08-15
Ändring, SFS 2012:529
Rubrik: Förordning (2012:529) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 4 p övergångsbest. till 2006:1054
Ikraft: 2012-08-01
Ändring, SFS 2012:584
Rubrik: Förordning (2012:584) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 7 a §; ny 2 kap. 7 b §
Ikraft: 2012-10-15 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2011/12:133, bet. 2011/12:UbU22, rskr. 2011/12:278
Ändring, SFS 2012:712
Rubrik: Förordning (2012:712) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 1 kap. 12 §, 6 kap. 10 a §, 7 kap. 5, 6, 9 a, 10 a, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 33 §§, 12 kap. 6 §, bil. 2, 3, p 5 övergångsbest. till 2006:1054, p 4 övergångsbest. till 2011:1020
Ikraft: 2013-01-02
Ändring, SFS 2013:32
Rubrik: Förordning (2013:32) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 1 kap. 11 a §, bil. 1
Ikraft: 2013-03-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:525
Rubrik: Förordning (2013:525) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 5 kap. 4 §; ny 1 kap. 11 c §
Ikraft: 2013-07-23 överg.best.
Ändring, SFS 2013:617
Rubrik: Förordning (2013:617) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 1, 2
Ikraft: 2013-08-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2012/13:99, utg.omr. 16, bet. 2012/13:FiU21, rskr. 2012/13:287
Ändring, SFS 2013:695
Rubrik: Förordning (2013:695) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 3
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2013:825
Rubrik: Förordning (2013:825) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. p 4 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2007:129, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2010:541
Ikraft: 2013-12-01
Ändring, SFS 2013:924
Rubrik: Förordning (2013:924) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 2, 4
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2013:1008
Rubrik: Förordning (2013:1008) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 7 kap. 18 §, bil. 3, rubr. närmast före 1 kap. 12 §, p 3 övergångsbest. till 2011:1020
Ikraft: 2014-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:1118
Rubrik: Förordning (2013:1118) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2014-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:1175
Rubrik: Förordning (2013:1175) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 a §
Ikraft: 2014-03-01
Ändring, SFS 2014:3
Rubrik: Förordning (2014:3) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2014-02-15
Ändring, SFS 2014:37
Rubrik: Förordning (2014:37) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: nya 7 kap. 4 a, 32 a §§, rubr. närmast före 7 kap. 32 a §
Ikraft: 2014-03-01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:125
Rubrik: Förordning (2014:125) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 2, 3
Ikraft: 2014-04-15
Ändring, SFS 2014:371
Rubrik: Förordning (2014:371) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 6 kap. 18 §, rubr. närmast före 6 kap. 27 § sätts närmast efter 6 kap. 24 §
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:1012
Rubrik: Förordning (2014:1012) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 1 kap. 16 §, 5 kap. 2, 9 §§, 7 kap. 20, 21 §§, p 5 övergångsbest. till 2006:1054; ny 7 kap. 22 §
Ikraft: 2014-09-01
Ändring, SFS 2014:1096
Rubrik: Förordning (2014:1096) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2014:371
Ikraft: 2014-10-21
Ändring, SFS 2015:389
Rubrik: Förordning (2015:389) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2010:2020
Ikraft: 2015-07-01
Ändring, SFS 2016:154
Rubrik: Förordning (2016:154) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2016-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:707
Rubrik: Förordning (2016:707) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2016-07-15
Ändring, SFS 2016:745
Rubrik: Förordning (2016:745) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 1 kap. 7 §, 2 kap. 7 a, 7 b §§, rubr. närmast före 1 kap. 7 §
Ikraft: 2016-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:846
Rubrik: Förordning (2016:846) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 7 kap. 21, 22 §§
Ikraft: 2016-08-02 överg.best.
Ändring, SFS 2016:939
Rubrik: Förordning (2016:939) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2016:958
Rubrik: Förordning (2016:958) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. p 4 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2007:129, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2010:541
Ikraft: 2016-12-15
Ändring, SFS 2016:1051
Rubrik: Förordning (2016:1051) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2010:2020
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2017:284
Rubrik: Förordning (2017:284) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: upph. 5 kap. 4 §; ändr. 5 kap. 5, 8, 9, 10, 11, 12 §§, 7 kap. 36 §, rubr. närmast efter 5 kap. 7 §
Ikraft: 2017-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:844
Rubrik: Förordning (2017:844) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 4 kap. 12 a, 13 §§, 12 kap. 2 §, rubr. närmast före 4 kap. 12 a §; nya 4 kap. 4 a, 12 c §§, rubr. närmast före 4 kap. 4 a, 12 c §§
Ikraft: 2017-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:857
Rubrik: Förordning (2017:857) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2017:893
Rubrik: Förordning (2017:893) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 2, 4
Ikraft: 2018-07-02 överg.best.
Ändring, SFS 2017:947
Rubrik: Förordning (2017:947) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 1 kap. 11 c §, 7 kap. 36 §; nya 5 kap. 4, 4 a §§
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1111
Rubrik: Förordning (2017:1111) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2018-07-03 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1326
Rubrik: Förordning (2017:1326) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 a §
Ikraft: 2018-02-01
Ändring, SFS 2018:525
Rubrik: Förordning (2018:525) om ändring i förordningen (2017:947) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 5 kap. 4 a § i 2017:947
Ändring, SFS 2018:957
Rubrik: Förordning (2018:957) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 6 kap. 23 §, 7 kap. 4 §, 12 kap. 3, 4 §§; ny 1 kap. 4 a §, rubr. närmast före 1 kap. 4 a §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1131
Rubrik: Förordning (2018:1131) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 7, 7 a §§
Ikraft: 2018-09-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1134
Rubrik: Förordning (2018:1134) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2018-08-01
Ändring, SFS 2018:1135
Rubrik: Förordning (2018:1135) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1329
Rubrik: Förordning (2018:1329) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §; nytt 11 kap.
Ikraft: 2018-09-01
Ändring, SFS 2018:1503
Rubrik: Förordning (2018:1503) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: upph. 7 kap. 9 §, p 4 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2011:1020; nuvarande 7 kap. 10 a § betecknas 7 kap. 9 §; ändr. 7 kap. 5, 6, 8 §§, den nya 7 kap. 9 §, 7 kap. 9 a, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28 §§; nya 7 kap. 5 a, 5 b, 12 a, 15 a, 21 a §§
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2017/18:204, bet. 2017/18:UbU25, rskr. 2017/18:331
Ändring, SFS 2018:1883
Rubrik: Förordning (2018:1883) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 1 kap. 16 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:161
Rubrik: Förordning (2019:161) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2019-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:276
Rubrik: Förordning (2019:276) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2011:1020
Ikraft: 2019-08-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2017/18:204, bet. 2017/18:UbU25, rskr. 2017/18:331
Ändring, SFS 2019:1014
Rubrik: Förordning (2019:1014) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 7 kap. 36 §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2019:1151
Rubrik: Förordning (2019:1151) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 1 kap. 16 §, rubr. närmast före 16 §; nya 1 kap. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 §§, rubr. närmast före 1 kap. 17, 19 §§
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2019:1213
Rubrik: Förordning (2019:1213) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 1 kap. 11 b §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: direktiv (EU) 2016/801
Ändring, SFS 2020:248
Rubrik: Förordning (2020:248) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. i 2010:2020
Ikraft: 2020-05-27
Ändring, SFS 2020:744
Rubrik: Förordning (2020:744) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 7 kap. 20 §
Ikraft: 2020-09-10
Ändring, SFS 2020:761
Rubrik: Förordning (2020:761) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ny 7 kap. 20 a §
Ikraft: 2020-08-31
Ändring, SFS 2020:766
Rubrik: Förordning (2020:766) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:768
Rubrik: Förordning (2020:768) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 7 kap. 20 §
Ikraft: 2020-09-11 överg.best.
Ändring, SFS 2020:769
Rubrik: Förordning (2020:769) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 7 kap. 20 §
Ikraft: 2022-07-01
Ändring, SFS 2020:799
Rubrik: Förordning (2020:799) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 7 kap. 20 a §
Ikraft: 2020-09-21
Ändring, SFS 2020:881
Rubrik: Förordning (2020:881) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 7 kap. 8 §; ny 7 kap. 9 b §
Ikraft: 2020-11-30 överg.best.
Ändring, SFS 2020:1022
Rubrik: Förordning (2020:1022) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 7 kap. 20, 20 a §§
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2021:216
Rubrik: Förordning (2021:216) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2021-05-01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:245
Rubrik: Förordning (2021:245) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2010:2020
Ikraft: 2021-05-15
Ändring, SFS 2021:569
Rubrik: Förordning (2021:569) om ändring i förordningen (2020:769) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: utgår genom 2021:1062
Ändring, SFS 2021:929
Rubrik: Förordning (2021:929) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2018:1503
Ikraft: 2021-12-01
Ändring, SFS 2021:1062
Rubrik: Förordning (2021:1062) om ändring i förordningen (2021:569) om ändring i förordningen (2020:769) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: utgår 2021:569
Ändring, SFS 2021:1063
Rubrik: Förordning (2021:1063) om ändring i förordningen (2020:769) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 2020:769
Ändring, SFS 2021:1064
Rubrik: Förordning (2021:1064) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 7 kap. 20 §
Ikraft: 2022-01-01
Ändring, SFS 2021:1223
Rubrik: Förordning (2021:1223) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 a §, bil. 1
Ikraft: 2022-01-01
Ändring, SFS 2021:1338
Rubrik: Förordning (2021:1338) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: upph. bil. 4; ändr. 6 kap. 4, 5, 18 §§, bil. 2
Ikraft: 2022-07-01
Ändring, SFS 2022:340
Rubrik: Förordning (2022:340) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: upph. 7 kap. 20 a §
Ikraft: 2022-07-01
Ändring, SFS 2022:341
Rubrik: Förordning (2022:341) om ändring i förordningen (2020:769) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 7 kap. 20 § i 2020:769
Ändring, SFS 2022:1205
Rubrik: Förordning (2022:1205) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 7 kap. 21 §
Ikraft: 2023-01-01
Ändring, SFS 2022:1219
Rubrik: Förordning (2022:1219) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: nuvarande 12 kap. 5, 6 §§ betecknas 12 kap. 6, 5 §§; ändr. 7 kap. 21 a §, den nya 12 kap. 5 §
Ikraft: 2023-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1609
Rubrik: Förordning (2022:1609) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2023-07-02
Ändring, SFS 2023:32
Rubrik: Förordning (2023:32) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 6 kap. 6 §
Ikraft: 2023-03-06
Ändring, SFS 2023:34
Rubrik: Förordning (2023:34) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 2; ny 6 kap. 17 a §, bil. 4, rubr. närmast före 6 kap. 17 a §
Ikraft: 2023-02-24 överg.best.
Förarbeten: Regeringens förordningsmotiv 2023:1
Ändring, SFS 2023:83
Rubrik: Förordning (2023:83) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 7 kap. 21 §, bil. 3
Ikraft: 2023-05-01 överg.best.
Ändring, SFS 2023:575
Rubrik: Förordning (2023:575) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2024-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2024:166
Rubrik: Förordning (2024:166) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
Omfattning: ändr. 6 kap. 5 e §, bil. 2
Ikraft: 2024-07-02