Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:891 · Visa fulltext
Lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:198, bet. 1992/93:SkU27, rskr. 1992/93:448
Ändring, SFS 1994:222
Rubrik: Lag (1994:222) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:99, bet. 1993/94:SkU29, rskr. 1993/94:170
Ändring, SFS 1994:423
Rubrik: Lag (1994:423) om ändring i lagen (1994:222) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 2 § i 1994:222
Förarbeten: Prop. 1993/94:143, bet. 1993/94:JuU25, rskr. 1993/94:320
Ändring, SFS 1995:312
Rubrik: Lag (1995:312) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 2, 6, 13 §§
Ikraft: 1996-04-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:49, bet. 1994/95:LU6, rskr. 1994/95:172
Ändring, SFS 1996:133
Rubrik: Lag (1996:133) om ändring i lagen (1995:312) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar
Omfattning: ändr. 2 § i 1995:312
Förarbeten: Bet. 1995/96:LU29, rskr. 1995/96:167
Ändring, SFS 1996:778
Rubrik: Lag (1996:778) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 15, 16 §§
Ikraft: 1996-09-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:5, bet. 1995/96:LU11, rskr. 1995/96:279
Ändring, SFS 1996:1346
Rubrik: Lag (1996:1346) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:227, bet. 1996/97:SkU3, rskr. 1996/97:66
Ändring, SFS 1997:500
Rubrik: Lag (1997:500) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: nuvarande 19 § betecknas 20 §; ändr. 2 §; ny 19 §, rubr. närmast före 19 §
Ikraft: 1997-11-01 överg.best.§
Förarbeten: Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ändring, SFS 1997:501
Rubrik: Lag (1997:501) om ändring i lagen (1996:1346) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 2 § i 1996:1346
Förarbeten: Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ändring, SFS 1997:1139
Rubrik: Lag (1997:1139) om ändring i lagen (1997:501) om ändring i lagen (1996:1346) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 2 § i 1997:501
Förarbeten: Prop. 1997/98:12, bet. 1997/98:SkU7, rskr. 1997/98:72
Ändring, SFS 1998:1682
Rubrik: Lag (1998:1682) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:18, bet. 1998/99:SkU6, rskr. 1998/99:68
Ändring, SFS 1999:1404
Rubrik: Lag (1999:1404) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:10, bet. 1999/2000:UbU7, rskr. 1999/2000:96
Ändring, SFS 2002:417
Rubrik: Lag (2002:417) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273
Ändring, SFS 2003:545
Rubrik: Lag (2003:545) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222
Ändring, SFS 2003:706
Rubrik: Lag (2003:706) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2004:492
Rubrik: Lag (2004:492) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:96, bet. 2003/04:SfU14, rskr. 2003/04:250
Ändring, SFS 2004:632
Rubrik: Lag (2004:632) om ändring i lagen (2004:492) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 2 § i 2004:492
Förarbeten: Prop. 2003/04:145, bet. 2003/04:SkU35, rskr. 2003/04:265
Ändring, SFS 2006:232
Rubrik: Lag (2006:232) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2006-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:65, bet. 2005/06:SkU15, rskr. 2005/06:167
Ändring, SFS 2006:552
Rubrik: Lag (2006:552) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 14 §, rubr. närmast före 14 §
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:124, bet. 2005/06:LU35, rskr. 2005/06:286
Ändring, SFS 2006:715
Rubrik: Lag (2006:715) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: upph. 17 §; ändr. 1, 13, 16, 19 §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2007:164
Rubrik: Lag (2007:164) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2007-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:40, bet. 2006/07:MJU8, rskr. 2006/07:131
Ändring, SFS 2007:278
Rubrik: Lag (2007:278) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:34, bet. 2006/07:CU15, rskr. 2006/07:128
Ändring, SFS 2007:327
Rubrik: Lag (2007:327) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: upph. 5, 14, 15, 16 §§, rubr. närmast före 5, 14, 15 §§; ändr. 3, 7, 18, 20 §§; ny 1 a §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:99, bet. 2006/07:SkU17, rskr. 2006/07:178
Ändring, SFS 2007:332
Rubrik: Lag (2007:332) om ändring i lagen (2007:278) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 6 § i 2007:278
Förarbeten: Prop. 2006/07:99, bet. 2006/07:SkU17, rskr. 2006/07:178
Ändring, SFS 2008:996
Rubrik: Lag (2008:996) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 11, 13 §§
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:161, bet. 2008/09:CU5, rskr. 2008/09:34
Ändring, SFS 2010:1257
Rubrik: Lag (2010:1257) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2011:1355
Rubrik: Lag (2011:1355) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 2, 19 §§
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2011:1540
Rubrik: Lag (2011:1540) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 13 §; ny 7 a §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:15, bet. 2011/12:SkU7, rskr. 2011/12:71, EUTL84/2010 s1
CELEX-nr: 32010L0024
Ändring, SFS 2014:55
Rubrik: Lag (2014:55) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2014-03-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:25, bet. 2013/14:TU8, rskr. 2013/14:147
Ändring, SFS 2016:1233
Rubrik: Lag (2016:1233) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Omfattning: ny 7 b §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:26, bet. 2016/17:SkU12, rskr. 2016/17:88