Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:581 · Visa fulltext
Tobakslag (1993:581)
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:185, bet. 1992/93:SoU26, rskr. 1992/93:356
Upphävd: 2019-07-01
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av 12 § andra stycket
Ändring, SFS 1994:98
Rubrik: Lag (1994:98) om ändring i tobakslagen (1993:581)
Omfattning: upph. 3, 13 §§; ändr. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 18 §§, rubr. närmast före 2, 8 §§
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:98, bet. 1993/94:SoU17, rskr. 1993/94:149
Ändring, SFS 1995:460
Rubrik: Lag (1995:460) om ändring i tobakslagen (1993:581)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:123, bet. 1994/95:LU16, rskr. 1994/95:267
Ändring, SFS 1996:858
Rubrik: Lag (1996:858) om ändring i tobakslagen (1993:581)
Omfattning: ändr. 12, 14 §§
Ikraft: 1996-12-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:160, bet. 1995/96:KU29, rskr. 1995/96:296
Ändring, SFS 1996:941
Rubrik: Lag (1996:941) om ändring i tobakslagen (1993:581)
Omfattning: nuvarande 12, 14-25 §§ betecknas 14-26 §§, nuvarande rubr. närmast före 12, 15, 18, 24 §§ sätts närmast före de nya 14, 16, 19, 25 §§; ändr. 1 §, de nya 15, 19, 20, 25, 26 §§; nya 12, 13, 27 §§, rubr. närmast före 12, 27 §§; omtryck
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:228, bet. 1996/97:SoU4, rskr. 1996/97:7
Ändring, SFS 2000:767
Rubrik: Lag (2000:767) om ändring i tobakslagen (1993:581)
Omfattning: ändr. 19, 25 §§
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:141, bet. 2000/01:AU2, rskr. 2000/01:2
Ändring, SFS 2000:1250
Rubrik: Lag (2000:1250) om ändring i tobakslagen (1993:581)
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28
Ändring, SFS 2001:308
Rubrik: Lag (2001:308) om ändring i tobakslagen (1993:581)
Omfattning: ändr. 16, 19, 20, 25 §§
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:99, bet. 2000/01:SoU16, rskr. 2000/01:233
Ändring, SFS 2002:281
Rubrik: Lag (2002:281) om ändring i tobakslagen (1993:581)
Omfattning: ändr. 4, 19 §§; nya 12 a, 19 a §§
Ikraft: 2002-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:64, bet. 2001/02:SoU8, rskr. 2001/02:235
Ändring, SFS 2002:586
Rubrik: Lag (2002:586) om ändring i tobakslagen (1993:581)
Omfattning: ändr. 9, 15, 16, 18, 27 §§; nya 14 b, 18 a, 28 §§
Ikraft: 2002-09-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:162, bet. 2001/02:SoU20, rskr. 2001/02:283
Ändring, SFS 2002:811
Rubrik: Lag (2002:811) om ändring i tobakslagen (1993:581)
Omfattning: ändr. 1, 15 §§; ny 14 a §
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:64, bet. 2002/03:KU2, rskr. 2002/03:1
Ändring, SFS 2003:167
Rubrik: Lag (2003:167) om ändring i tobakslagen (1993:581)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2003-09-30
Förarbeten: Prop. 2002/03:87, bet. 2002/03:SoU16, rskr. 2002/03:152
Ändring, SFS 2004:485
Rubrik: Lag (2004:485) om ändring i tobakslagen (1993:581)
Omfattning: ändr. 2, 4, 6 §§; ny 6 a §
Ikraft: 2005-06-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:65, bet. 2003/04:SoU8, rskr. 2003/04:216
Ändring, SFS 2005:369
Rubrik: Lag (2005:369) om ändring i tobakslagen (1993:581)
Omfattning: nuvarande 12 a, 14 b, 19 a §§ betecknas 12 c, 9 a, 19 b §§; ändr. de nya 9 a, 12 c §§, 1, 12, 14, 14 a, 15, 19, 20, 25, 27 §§, rubr. närmast före 14 §; nya 12 a, 12 b, 14 b, 18 b, 19 a §§, rubr närmast före 12, 12 b, nya 12 c, 13, 14, 14 a, 14 b, 15 §§; omtryck
Ikraft: 2005-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:118, bet. 2004/05:SoU21, rskr. 2004/05:260
Ändring, SFS 2005:751
Rubrik: Förordning om ikraftträdande av lagen (2005:469) om ändring i tobakslagen (1993:581)
Omfattning: ikrafttr. av 12 b § i 2005:369
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2008:495
Rubrik: Lag (2008:495) om ändring i tobakslagen (1993:581)
Omfattning: ändr. 15, 19 §§
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222
Ändring, SFS 2009:455
Rubrik: Lag (2009:455) om ändring i tobakslagen (1993:581)
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2010:682
Rubrik: Lag (2010:682) om ändring i tobakslagen (1993:581)
Omfattning: ändr. 12 c, 19, 19 a, 21, 23, 25, 26, 27 §§, rubr. närmast före 12 c, 27 §§; nya 12 d, 19 c, 20 a, 23 a, 23 b, 27 a §§
Ikraft: 2010-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:207, bet. 2009/10:SoU25, rskr. 2009/10:344
Ändring, SFS 2010:727
Rubrik: Lag (2010:727) om ändring i tobakslagen (1993:581)
Omfattning: ändr. 14, 14 a, 14 b §§
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331
Ändring, SFS 2010:1317
Rubrik: Lag (2010:1317) om ändring i tobakslagen (1993:581)
Omfattning: ändr. 18 a §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6
Ändring, SFS 2012:264
Rubrik: Lag (2012:264) om ändring i tobakslagen (1993:581)
Omfattning: ändr. 19 a §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:95, bet. 2011/12:SoU19, rskr. 2011/12:206
Ändring, SFS 2013:630
Rubrik: Lag (2013:630) om ändring i tobakslagen (1993:581)
Omfattning: ändr. 16, 18 b, 19, 19 a, 20, 23 a, 25 §§
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:116, bet. 2012/13:SoU27, rskr. 2012/13:280
Ändring, SFS 2014:119
Rubrik: Lag (2014:119) om ändring i tobakslagen (1993:581)
Omfattning: nya 22 a, 22 b §§
Ikraft: 2014-05-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:56, bet. 2013/14:SoU16, rskr. 2013/14:164
Ändring, SFS 2014:757
Rubrik: Lag (2014:757) om ändring i tobakslagen (1993:581)
Omfattning: ändr. 19 a, 23 a, 23 b §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2016:353
Rubrik: Lag (2016:353) om ändring i tobakslagen (1993:581)
Omfattning: ändr. 1, 9, 9 a, 10, 11, 12 b, 16, 18, 18 a, 19, 19 a, 19 b, 20, 27 §§, rubr. närmast före 9, 16 §§; nya 1 a, 1 b, 12 e, 12 f, 18 c, 18 d §§
Ikraft: 2016-05-20 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:82, bet. 2015/16:SoU10, rskr. 2015/16:188, direktiv 2014/40/EU
Ändring, SFS 2018:572
Rubrik: Lag (2018:572) om ändring i tobakslagen (1993:581)
Omfattning: upph. 19 c §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304
Ändring, SFS 2018:2088
Omfattning: upph.