Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:581 · Visa fulltext
Tobakslag (1993:581)
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:185, bet. 1992/93:SoU26, rskr. 1992/93:356
Upphävd: 2019-07-01
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av 12 § andra stycket
Ändring, SFS 1994:98
Rubrik: Lag (1994:98) om ändring i tobakslagen (1993:581)
Omfattning: upph. 3, 13 §§; ändr. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 18 §§, rubr. närmast före 2, 8 §§
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:98, bet. 1993/94:SoU17, rskr. 1993/94:149
Ändring, SFS 1995:460
Rubrik: Lag (1995:460) om ändring i tobakslagen (1993:581)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:123, bet. 1994/95:LU16, rskr. 1994/95:267
Ändring, SFS 1996:858
Rubrik: Lag (1996:858) om ändring i tobakslagen (1993:581)
Omfattning: ändr. 12, 14 §§
Ikraft: 1996-12-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:160, bet. 1995/96:KU29, rskr. 1995/96:296
Ändring, SFS 1996:941
Rubrik: Lag (1996:941) om ändring i tobakslagen (1993:581)
Omfattning: nuvarande 12, 14-25 §§ betecknas 14-26 §§, nuvarande rubr. närmast före 12, 15, 18, 24 §§ sätts närmast före de nya 14, 16, 19, 25 §§; ändr. 1 §, de nya 15, 19, 20, 25, 26 §§; nya 12, 13, 27 §§, rubr. närmast före 12, 27 §§; omtryck
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:228, bet. 1996/97:SoU4, rskr. 1996/97:7
Ändring, SFS 2000:767
Rubrik: Lag (2000:767) om ändring i tobakslagen (1993:581)
Omfattning: ändr. 19, 25 §§
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:141, bet. 2000/01:AU2, rskr. 2000/01:2
Ändring, SFS 2000:1250
Rubrik: Lag (2000:1250) om ändring i tobakslagen (1993:581)
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28
Ändring, SFS 2001:308
Rubrik: Lag (2001:308) om ändring i tobakslagen (1993:581)
Omfattning: ändr. 16, 19, 20, 25 §§
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:99, bet. 2000/01:SoU16, rskr. 2000/01:233
Ändring, SFS 2002:281
Rubrik: Lag (2002:281) om ändring i tobakslagen (1993:581)
Omfattning: ändr. 4, 19 §§; nya 12 a, 19 a §§
Ikraft: 2002-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:64, bet. 2001/02:SoU8, rskr. 2001/02:235
Ändring, SFS 2002:586
Rubrik: Lag (2002:586) om ändring i tobakslagen (1993:581)
Omfattning: ändr. 9, 15, 16, 18, 27 §§; nya 14 b, 18 a, 28 §§
Ikraft: 2002-09-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:162, bet. 2001/02:SoU20, rskr. 2001/02:283
Ändring, SFS 2002:811
Rubrik: Lag (2002:811) om ändring i tobakslagen (1993:581)
Omfattning: ändr. 1, 15 §§; ny 14 a §
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:64, bet. 2002/03:KU2, rskr. 2002/03:1
Ändring, SFS 2003:167
Rubrik: Lag (2003:167) om ändring i tobakslagen (1993:581)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2003-09-30
Förarbeten: Prop. 2002/03:87, bet. 2002/03:SoU16, rskr. 2002/03:152
Ändring, SFS 2004:485
Rubrik: Lag (2004:485) om ändring i tobakslagen (1993:581)
Omfattning: ändr. 2, 4, 6 §§; ny 6 a §
Ikraft: 2005-06-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:65, bet. 2003/04:SoU8, rskr. 2003/04:216
Ändring, SFS 2005:369
Rubrik: Lag (2005:369) om ändring i tobakslagen (1993:581)
Omfattning: nuvarande 12 a, 14 b, 19 a §§ betecknas 12 c, 9 a, 19 b §§; ändr. de nya 9 a, 12 c §§, 1, 12, 14, 14 a, 15, 19, 20, 25, 27 §§, rubr. närmast före 14 §; nya 12 a, 12 b, 14 b, 18 b, 19 a §§, rubr närmast före 12, 12 b, nya 12 c, 13, 14, 14 a, 14 b, 15 §§; omtryck
Ikraft: 2005-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:118, bet. 2004/05:SoU21, rskr. 2004/05:260
Ändring, SFS 2005:751
Rubrik: Förordning om ikraftträdande av lagen (2005:469) om ändring i tobakslagen (1993:581)
Omfattning: ikrafttr. av 12 b § i 2005:369
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2008:495
Rubrik: Lag (2008:495) om ändring i tobakslagen (1993:581)
Omfattning: ändr. 15, 19 §§
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222
Ändring, SFS 2009:455
Rubrik: Lag (2009:455) om ändring i tobakslagen (1993:581)
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2010:682
Rubrik: Lag (2010:682) om ändring i tobakslagen (1993:581)
Omfattning: ändr. 12 c, 19, 19 a, 21, 23, 25, 26, 27 §§, rubr. närmast före 12 c, 27 §§; nya 12 d, 19 c, 20 a, 23 a, 23 b, 27 a §§
Ikraft: 2010-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:207, bet. 2009/10:SoU25, rskr. 2009/10:344
Ändring, SFS 2010:727
Rubrik: Lag (2010:727) om ändring i tobakslagen (1993:581)
Omfattning: ändr. 14, 14 a, 14 b §§
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331
Ändring, SFS 2010:1317
Rubrik: Lag (2010:1317) om ändring i tobakslagen (1993:581)
Omfattning: ändr. 18 a §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6
Ändring, SFS 2012:264
Rubrik: Lag (2012:264) om ändring i tobakslagen (1993:581)
Omfattning: ändr. 19 a §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:95, bet. 2011/12:SoU19, rskr. 2011/12:206
Ändring, SFS 2013:630
Rubrik: Lag (2013:630) om ändring i tobakslagen (1993:581)
Omfattning: ändr. 16, 18 b, 19, 19 a, 20, 23 a, 25 §§
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:116, bet. 2012/13:SoU27, rskr. 2012/13:280
Ändring, SFS 2014:119
Rubrik: Lag (2014:119) om ändring i tobakslagen (1993:581)
Omfattning: nya 22 a, 22 b §§
Ikraft: 2014-05-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:56, bet. 2013/14:SoU16, rskr. 2013/14:164
Ändring, SFS 2014:757
Rubrik: Lag (2014:757) om ändring i tobakslagen (1993:581)
Omfattning: ändr. 19 a, 23 a, 23 b §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2016:353
Rubrik: Lag (2016:353) om ändring i tobakslagen (1993:581)
Omfattning: ändr. 1, 9, 9 a, 10, 11, 12 b, 16, 18, 18 a, 19, 19 a, 19 b, 20, 27 §§, rubr. närmast före 9, 16 §§; nya 1 a, 1 b, 12 e, 12 f, 18 c, 18 d §§
Ikraft: 2016-05-20 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:82, bet. 2015/16:SoU10, rskr. 2015/16:188, direktiv 2014/40/EU
Ändring, SFS 2018:572
Rubrik: Lag (2018:572) om ändring i tobakslagen (1993:581)
Omfattning: upph. 19 c §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304
Ändring, SFS 2018:2088
Omfattning: upph.