Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:388 · Visa fulltext
Lag (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:159, bet. 1992/93:SoU19, rskr. 1992/93:321
Ändring, SFS 1994:1703
Rubrik: Lag (1994:1703) om ändring i lagen (1993:388) om införande av lagen (1993:1387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 4, 10 §§
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:77, bet. 1994/95:SoU7, rskr. 1994/95:107
Ändring, SFS 1996:1652
Rubrik: Lag (1996:1652) om ändring i lagen (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1997-12-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Ändring, SFS 1997:725
Rubrik: Lag (1997:725) om ändring i lagen (1996:1652) om ändring i lagen (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 7 §, övergångsbest. till 1996:1652
Förarbeten: Prop. 1996/97:156, bet. 1997/98:SoU5, rskr. 1997/98:6