Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:384 · Visa fulltext
Rennäringsförordning (1993:384)
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1992/93:32, bet. 1992/93:BoU8, rskr. 1992/93:115
Ändring, SFS 1997:1013
Rubrik: Förordning (1997:1013) om ändring i rennäringsförordningen (1993:384)
Omfattning: upph. 30 §; ändr. 33, 34, 35, 36 §§
Ikraft: 1998-01-01
Ändring, SFS 1997:1262
Rubrik: Förordning (1997:1262) om ändring i rennäringsförordningen (1993:384)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1998-01-01
Ändring, SFS 1998:221
Rubrik: Förordning (1998:221) om ändring i rennäringsförordningen (1993:384)
Omfattning: ändr. 2, 4 §§
Ikraft: 1998-07-01
Ändring, SFS 1998:875
Rubrik: Förordning (1998:875) om ändring i rennäringsförordningen (1993:384)
Omfattning: ändr. 10, 18 §§
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 1998:1121
Rubrik: Förordning (1998:1121) om ändring i rennäringsförordningen (1993:384)
Omfattning: ändr. 36 §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 1998:1362
Rubrik: Förordning (1998:1362) om ändring i rennäringsförordningen (1993:384)
Omfattning: ändr. 1, 36 §§, rubr. närmast före 1 §; nya 8 a, 35 a, 35 b §§, rubr. närmast före 35 a, 35 b §§
Ikraft: 1998-12-15
Ändring, SFS 2001:975
Rubrik: Förordning (2001:975) om ändring i rennäringsförordningen (1993:384)
Omfattning: ändr. 36 §; ny 35 c §, rubr. närmast före 35 c §
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2006:185
Rubrik: Förordning (2006:185) om ändring i rennäringsförordningen (1993:384)
Omfattning: ändr. 21, 28 §§
Ikraft: 2006-04-01
Ändring, SFS 2006:1359
Rubrik: Förordning (2006:1359) om ändring i rennäringsförordningen (1993:384)
Omfattning: ändr. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 35, 35 a, 35 b, 35 c, 36 §§
Ikraft: 2007-01-01
Ändring, SFS 2007:128
Rubrik: Förordning (2007:128) om ändring i rennäringsförordningen (1993:384)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2007-07-01
Ändring, SFS 2010:1681
Rubrik: Förordning (2010:1681) om ändring i rennäringsförordningen (1993:384)
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:217
Rubrik: Förordning (2011:217) om ändring i rennäringsförordningen (1993:384)
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 2011-04-01
Ändring, SFS 2016:901
Rubrik: Förordning (2016:901) om ändring i rennäringsförordningen (1993:384)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2017-04-01
Ändring, SFS 2016:972
Rubrik: Förordning (2016:972) om ändring i rennäringsförordningen (1993:384)
Omfattning: upph. 29, 31, 32, 33, 34, 35 §§, rubr. närmast före 29, 33 §§; ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2021:1057
Rubrik: Förordning (2021:1057) om ändring i rennäringsförordningen (1993:384)
Omfattning: upph. 8 a §; ändr. 36 §
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.