Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:320 · Visa fulltext
Lag (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m.
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:121, bet. 1992/93:BoU22, rskr. 1992/93:302
Upphävd: 2014-06-01
Ändring, SFS 1994:850
Rubrik: Lag (1994:850) om ändring i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring
Omfattning: ändr. 1, 12 §§
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:178, bet. 1993/94:BoU18, rskr. 1993/94:372
Ändring, SFS 1994:1581
Rubrik: Lag (1994:1581) om ändring i lagen (1994:850) om ändring i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 1994:850
Förarbeten: Prop. 1994/95:106, bet. 1994/95:BoU8, rskr. 1994/95:91
Ändring, SFS 2004:552
Rubrik: Lag (2004:552) om ändring i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring
Omfattning: upph. rubr. närmast före 12 §; nuvarande 12 § betecknas 22 §; ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11 §§, den nya 22 §; nya 1 a, 1 b, 1 c, 6 a, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 §§, rubr. närmast före 1, 12, 16, 17, 21, 22, 23 §§; omtryck
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:45, bet. 2003/04:LU25, rskr. 2003/04:240
Ändring, SFS 2010:914
Rubrik: Lag (2010:914) om ändring i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m.
Omfattning: ändr. 1, 1 a, 13, 22 §§
Ikraft: 2011-05-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366
Ändring, SFS 2010:1254
Rubrik: Lag (2010:1254) om ändring i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m.
Omfattning: ändr. 6 a §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2014:227
Omfattning: upph.