Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:1652 · Visa fulltext
Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:75, bet. 1993/94:SOU14, rskr 1993/94:118
Ändring, SFS 1994:751
Rubrik: Lag (1994:751) om ändring i lagen (1993:1652) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 9, 20 §§
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:220, bet. 1993/94:SoU33, rskr. 1993/94:412
Ändring, SFS 1994:1755
Rubrik: Lag (1994:1755) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 2, 6 §§
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:88, bet. 1994/95:SfU8, rskr. 1994/95:119
Ändring, SFS 1994:1962
Rubrik: Lag (1994:1962) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: upph. 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före 11 §; ändr. 1, 5, 19 §§, rubr. närmast före 5 §; ny rubr. närmast före 14 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:109, bet. 1994/95:SoU10, rskr. 1994/95:133
Ändring, SFS 1995:838
Rubrik: Lag (1995:838) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: upph. 21 §, 4, 5, 6 p övergångsbest., rubr. närmast före 21 §; ändr. 3, 4, 6, 9, 17, 25 §§, rubr. närmast före 6 §
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:195, bet. 1994/95:SoU24, rskr. 1994/95:383
Ändring, SFS 1996:1160
Rubrik: Lag (1996:1160) om ändring i lagen om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:27, bet. 1996/97:SoU5, rskr. 1996/97:58
Ändring, SFS 1997:436
Rubrik: Lag (1997:436) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 7, 8, 9, 22 §§
Ikraft: 1997-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:123, bet. 1996/97:SoU17, rskr. 1996/97:263
Ändring, SFS 1999:843
Rubrik: Lag (1999:843) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:120, bet. 1999/2000:AU2, rskr. 1999/2000:8
Ändring, SFS 2001:301
Rubrik: Lag (2001:301) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2001-09-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:78, bet. 2000/01:AU10, rskr. 2000/01:211
Ändring, SFS 2004:831
Rubrik: Lag (2004:831) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2004:980
Rubrik: Lag (2004:980) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:146, bet. 2004/05:SOU4, rskr. 2004/05:11
Ändring, SFS 2007:296
Rubrik: Lag (2007:296) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:97, bet. 2006/07:SoU15, rskr. 2006/07:166
Ändring, SFS 2009:80
Rubrik: Lag (2009:80) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 5, 6, 8, 10, 19, 20, 25 §§, rubr. närmast före 25 §; nya 5 a, 5 b, 5 c, 5 d, 5 e, 5 f, 5 g §§, rubr. närmast före 5 a §
Ikraft: 2009-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:64, bet. 2008/09:SoU6, rskr. 2008/09:168
Ändring, SFS 2010:249
Rubrik: Lag (2010:249) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ny 24 a §
Ikraft: 2010-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:88, bet. 2009/10:SoU9, rskr. 2009/10:214
Ändring, SFS 2010:1319
Rubrik: Lag (2010:1319) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6, EUTL166/2004 s1, EGTL149/1971 s2
CELEX-nr: 32004R0883, 31971R1408
Ändring, SFS 2011:1035
Rubrik: Lag (2011:1035) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 5 g §
Ikraft: 2011-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:150, bet. 2011/12:FiU8, rskr. 2011/12:4
Ändring, SFS 2012:929
Rubrik: Lag (2012:929) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:1, utg.omr. 9, bet. 2012/13:SoU1, rskr. 2012/13:115
Ändring, SFS 2013:1145
Rubrik: Lag (2013:1145) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 5 a, 5 e, 5 f, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24 och 25 §§, rubr. närmast före 7 §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:175, bet. 2013/14:SoU2, rskr. 2013/14:130, EUTL166/2004 s1
CELEX-nr: 32004R0883
Ändring, SFS 2016:1152
Rubrik: Lag (2016:1152) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi
Omfattning: ändr. 5, 5 g §; ny 5 h §
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66
Ändring, SFS 2017:41
Rubrik: Lag (2017:41) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Ändring, SFS 2019:885
Rubrik: Lag (2019:885) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 5, 5 a, 5 b, 5 c, 5 d, 5 e, 5 f, 5 g, 5 h, 6, 9, 19, 20, 22, 25 §§, rubr. närmast före 6 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48