Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:1469 · Visa fulltext
Lag (1993:1469) om uppskovsavdrag vid byte av bostad
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:45, bet. 1993/94:SkU11, rskr. 1993/94:105
Upphävd: 2000-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:1230
Omfattning: upph.