Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:1392 · Visa fulltext
Lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:10, bet. 1993/94:KrU8, rskr.1993/94:25
Ändring, SFS 1995:1375
Rubrik: Lag (1995:1375) om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument
Omfattning: ändr. 9, 20, 21, 32 §§
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:71, bet. 1995/96:KrU4, rskr. 1995/96:60
Ändring, SFS 1996:859
Rubrik: Lag (1996:859) om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1996-12-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:160, bet. 1995/96:KU29, rskr. 1995/96:296
Ändring, SFS 1998:1447
Rubrik: Lag (1998:1447) om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:43, bet. 1997/98:KU19, 1998/99:KU4, rskr. 1997/98:214, 1998/99:2
Ändring, SFS 2000:663
Rubrik: Lag (2000:663) om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument
Omfattning: ändr. 1, 25, 26, 31 §§
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:100, bet. 1999/2000:FiU27, rskr. 1999/2000:262
Ändring, SFS 2008:1419
Rubrik: Lag (2008:1419) om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument
Omfattning: ändr. 1, 25, 26, 31 §§
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:1, utg.omr. 16, bet. 2008/09:UbU1, rskr. 2008/09:131
Ändring, SFS 2009:815
Rubrik: Lag (2009:815) om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2010:721
Rubrik: Lag (2010:721) om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331
Ändring, SFS 2010:1880
Rubrik: Lag (2010:1880) om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument
Omfattning: ändr. 2, 20, 28, 31 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:228, bet. 2010/11:KrU2, rskr. 2010/11:61
Ändring, SFS 2012:491
Rubrik: Lag (2012:491) om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument
Omfattning: ändr. 7, 11, 17, 24 §§
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:121, bet. 2011/12:UbU21, rskr. 2011/12:258
Ändring, SFS 2018:1914
Rubrik: Lag (2018:1914) om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument
Omfattning: ändr. 5, 6, 7, 19, 28 §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17