Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:1270 · Visa fulltext
Förordning (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet SPN
Ikraft: 1994-01-01
Ändring, SFS 1995:1456
Rubrik: Förordning (1995:1456) om ändring i förordningen (1993:1270) om användning av automatisk databehandling vid förande av samfällighetsföreningsregister m.m.
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 7, 9, 14, 15 §§
Ikraft: 1996-01-01
Ändring, SFS 2003:965
Rubrik: Förordning (2003:965) om ändring i förordningen (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister m.m.
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2008:696
Rubrik: Förordning (2008:696) om ändring i förordningen (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister m.m.
Omfattning: ändr. 2, 3, 7, 9, 14, 15 §§
Ikraft: 2008-09-01
Ändring, SFS 2018:382
Rubrik: Förordning (2018:382) om ändring i förordningen (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister m.m.
Omfattning: ändr 13 §
Ikraft: 2018-05-25
Ändring, SFS 2018:1816
Rubrik: Förordning (2018:1816) om ändring i förordningen (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister m.m.
Omfattning: ändr. 5, 9, 11 §§
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2020:505
Rubrik: Förordning (2020:505) om ändring i förordningen (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister m.m.
Omfattning: nuvarande 6 § betecknas 6 b §; ändr. författningsrubr., den nya 6 b §, rubr. närmast före den nya 6 b §; nya 5 a, 6, 6 a §§
Ikraft: 2020-07-01