Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:1229 · Visa fulltext
Indrivningsförordning (1993:1229)
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1992/93:198, bet. 1992/93:SkU27, rskr. 1992/93:448
Ändring, SFS 1994:428
Rubrik: Förordning (1994:428) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1993/94:143, bet. 1993/94:JuU25, rskr. 1993/94:320
Ändring, SFS 1995:488
Rubrik: Förordning (1995:488) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)
Omfattning: ändr. 12, 18, 24 §§, rubr. närmast före 1 §; ny 2 a §
Ikraft: 1995-06-01
Ändring, SFS 1996:45
Rubrik: Förordning (1996:45) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)
Omfattning: ändr. 12, 25 §§
Ikraft: 1996-04-01
Ändring, SFS 1996:1454
Rubrik: Förordning (1996:1454) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)
Omfattning: ändr. 12, 24 §§
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:1 utg.omr.4, bet. 1996/97:JuU1, rskr. 1996/97:98
Ändring, SFS 1997:377
Rubrik: Förordning (1997:377) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1997-07-01
Ändring, SFS 1997:1083
Rubrik: Förordning (1997:1083) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)
Omfattning: upph. 19, 22, 23 §§, rubr. närmast före 22 §; ändr. 4, 13, 17 §§
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ändring, SFS 1998:1777
Rubrik: Förordning (1998:1777) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1999-04-01
Ändring, SFS 2000:518
Rubrik: Förordning (2000:518) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2000-07-03
Ändring, SFS 2001:264
Rubrik: Förordning (2001:264) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2001-07-01
Ändring, SFS 2001:600
Rubrik: Förordning (2001:600) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2001-10-01
Ändring, SFS 2003:964
Rubrik: Förordning (2003:964) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)
Omfattning: ändr. 5, 6, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 21, 24, 26 §§
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2004:566
Rubrik: Förordning (2004:566) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2006:773
Rubrik: Förordning (2006:773) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)
Omfattning: ändr. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26 §§
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2007:524
Rubrik: Förordning (2007:524) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2007-08-01
Ändring, SFS 2007:796
Rubrik: Förordning (2007:796) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)
Omfattning: upph. 17 §; nuvarande 14, 16 §§ betecknas 15, 14 §§; ändr. 4, 13, nya 14, nya 15, 20, 26 §§, rubr. närmast före 13, nya 14 §§; ny 16 §, rubr. närmast före nya 15 §
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2007:1298
Rubrik: Förordning (2007:1298) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)
Omfattning: upph. 15 §
Ikraft: 2007-12-28
Ändring, SFS 2010:1685
Rubrik: Förordning (2010:1685) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:366
Rubrik: Förordning (2011:366) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2011-05-02 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1447
Rubrik: Förordning (2011:1447) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2016:692
Rubrik: Förordning (2016:692) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2016-11-01
Ändring, SFS 2018:1898
Rubrik: Förordning (2018:1898) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1332
Rubrik: Förordning (2022:1332) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2022-08-01 överg.best.