Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:1090 · Visa fulltext
Förordning (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1994-01-01
Ändring, SFS 2001:938
Rubrik: Förordning (2001:938) om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 2, 5 §§
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2005:128
Rubrik: Förordning (2005:128) om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: nuvarande 12, 13 §§ betecknas 13, 14 §§, rubr. närmast före 12 § sätts närmast före nya 13 §; ny 12 §, rubr. närmast före 12 §
Ikraft: 2005-07-01
Ändring, SFS 2007:1317
Rubrik: Förordning (2007:1317) om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2008-04-01
Ändring, SFS 2009:1140
Rubrik: Förordning (2009:1140) om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: upph. 8 §; ändr. 7, 9, 10, 11, 13 §§; nya 11 a, 11 b §§, rubr. närmast före 11, 11 b §§
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2010:1368
Rubrik: Förordning (2010:1368) om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 7, 9 §§; ny 8 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2013:181
Rubrik: Förordning (2013:181) om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 7, 8, 9, 10, 11, 11 a, 11 b, 14 §§; nya 11 c, 11 d, 15 §§, rubr. närmast före 11 c, 11 d §§
Ikraft: 2013-06-01
Ändring, SFS 2013:279
Rubrik: Förordning (2013:279) om ändring i förordningen (1993:1090) med stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 7, 8 §§; nya 8 a, 13 a §§
Ikraft: 2013-07-01
Ändring, SFS 2015:991
Rubrik: Förordning (2015:991) om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2018:1571
Rubrik: Förordning (2018:1571) om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 8, 8 a, 15 §§; ny 8 b §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:56
Rubrik: Förordning (2019:56) om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2019-03-15
Ändring, SFS 2019:1015
Rubrik: Förordning (2019:1015) om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2021:879
Rubrik: Förordning (2021:879) om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: ny 11 e §
Ikraft: 2021-11-01
Ändring, SFS 2022:1228
Rubrik: Förordning (2022:1228) om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Omfattning: nya 6 a §, bil., rubr. närmast före 6 a §
Ikraft: 2023-01-01