Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:860 · Visa fulltext
Lag (1992:860) om kontroll av narkotika
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:107, 1991/92:SoU21, rskr 1991/92:342
Ändring, SFS 1992:1276
Rubrik: Lag (1992:1276) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 5 §; nya 11 a §, rubr. närmast före 11 a §
Ikraft: 1973-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:53, bet. 1992/93:SoU6, rskr 1992/93:57
Ändring, SFS 1993:361
Rubrik: Lag (1993:361) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 8, 9, 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före 8, 13 §§, 1 p ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 7 a, 7 b, 7 c, 9 a, 13 a §§, rubr. närmast före 7 a §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:186, bet. 1992/93:SoU24, rskr 1992/93:323
Ändring, SFS 1993:362
Rubrik: Lag (1993:362) om ändring i lagen (1992:1276) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 11 a §, ikrafttr. best. till 1992:1276
Förarbeten: Prop. 1992/93:186, bet. 1992/93:SoU24, rskr 1992/93:323
Ändring, SFS 1994:955
Rubrik: Lag (1994:955) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 6, 13, 14 §§
Ikraft: 1994-10-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:149, bet. 1993/94:SoU26, rskr. 1993/94:410
Ändring, SFS 1995:91
Rubrik: Lag (1995:91) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1995:476
Rubrik: Lag (1995:476) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 7 a, 7 c, 8, 9 a, 10, 11, 11 a, 13 §§
Ikraft: 1995-06-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:143, bet. 1994/95:SoU17, rskr. 1994/95:297, EGTL370/92 s76, EGTL159/93 s134, EGTL357/90 s1
CELEX-nr: 392L0109 393L0046 390R3677
Ändring, SFS 1996:1154
Rubrik: Lag (1996:1154) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:27, bet. 1996/97:SoU5, rskr. 1996/97:58
Ändring, SFS 1998:538
Rubrik: Lag (1998:538) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:109, bet. 1997/98:SoU22, rskr. 1997/98:290
Ändring, SFS 1999:55
Rubrik: Lag (1999:55) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 2, 7 §§
Ikraft: 1999-04-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:183, bet. 1998/99:SoU5, rskr. 1998/99:139
Ändring, SFS 1999:419
Rubrik: Lag (1999:419) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 12, 14 §§
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242
Ändring, SFS 2000:539
Rubrik: Lag (2000:539) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2001-03-25
Förarbeten: Prop. 1999/2000:64, bet. 1999/2000:JuU17, rskr. 1999/2000:215
Ändring, SFS 2000:1247
Rubrik: Lag (2000:1247) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28
Ändring, SFS 2001:47
Rubrik: Förordning (2001:47) om ikraftträdande av lagen (2000:539) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: ikrafttr. av 2000:539
Ändring, SFS 2001:1282
Rubrik: Lag (2001:1282) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 14 §; ny 3 a §
Ikraft: 2002-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:33, bet. 2001/02:SoU4, rskr. 2001/02:96
Ändring, SFS 2005:471
Rubrik: Lag (2005:471) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: upph. 7 b §; ändr. 7 a, 7 c, 8, 9, 9 a, 10, 11, 11 a, 12, 13, 13 a, 14 §§, rubr. närmast före 7 a §
Ikraft: 2005-08-18 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:127, bet. 2004/05:SoU23, rskr. 2004/05:278, EUTL047/2004 s1, EUTL022/2005 s1
CELEX-nr: 32004R0273, 32005R0111
Ändring, SFS 2009:307
Rubrik: Lag (2009:307) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:94, bet. 2008/09:MJU20, rskr. 2008/09:197
Ändring, SFS 2009:369
Rubrik: Lag (2009:369) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 3 a, 5, 14 §§
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:145, bet. 2008/09:SoU21, rskr. 2008/09:226
Ändring, SFS 2009:812
Rubrik: Lag (2009:812) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2010:666
Rubrik: Lag (2010:666) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342
Ändring, SFS 2011:114
Rubrik: Lag (2011:114) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 7, 7 a, 9, 9 a, 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före 3 §; ny 15 §, rubr. närmast före 12, 15 §§
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:4, bet. 2010/11:SoU5, rskr. 2010/11:158
Ändring, SFS 2016:532
Rubrik: Lag (2016:532) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 2016-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:143, bet. 2015/16:SoU15, rskr. 2015/16:250
Ändring, SFS 2018:1112
Rubrik: Lag (2018:1112) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: nuvarande 11 a § betecknas 11 b §; ny 11 a §
Ikraft: 2019-01-01