Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:859 · Visa fulltext
Läkemedelslag (1992:859)
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:107, 1991/92:SoU21, rskr 1991/92:342
Upphävd: 2016-01-01
Ändring, SFS 1993:363
Rubrik: Lag (1993:363) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: ändr. 1 p ikrafttr.- och övergångsbest.; ny 5 p ikrafttr.- och övergångsbest.
Förarbeten: Prop. 1992/93:186, bet. 1992/93:SoU24, rskr 1992/93:323
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av 17 § första stycket, 20 § tredje stycket
Ändring, SFS 1994:83
Rubrik: Lag (1994:83) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: ändr. 2, 5, 7, 25 §§
Ikraft: 1994-04-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:92, bet. 1993/94:SoU15, rskr. 1993/94:138
CELEX-nr: 392L0073 392L0074
Ändring, SFS 1995:90
Rubrik: Lag (1995:90) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1995:475
Rubrik: Lag (1995:475) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: ändr. 2, 5, 6, 7, 9, 20, 23, 25, 26, 29 §§
Ikraft: 1995-06-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:143, bet. 1994/95:SoU17, rskr. 1994/95:297, EGTL214/93 s1, s22, s31, s40
CELEX-nr: 393R2309 393L0039 393L0040 393L0041
Ändring, SFS 1996:1153
Rubrik: Lag (1996:1153) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: ändr. 18, 20, 26 §§; nya 22 a, 22 b, 22 c, 26 a §§
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:27, bet. 1996/97:SoU5, rskr. 1996/97:58
Ändring, SFS 1998:537
Rubrik: Lag (1998:537) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: ändr. 22 c §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:109, bet. 1997/98:SoU22, rskr. 1997/98:290
Ändring, SFS 1999:54
Rubrik: Lag (1999:54) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1999-04-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:183, bet. 1998/99:SoU5, rskr. 1998/99:139
Ändring, SFS 1999:1355
Rubrik: Lag (1999:1355) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:1, utg.omr. 9, bet. 1999/2000:SoU1, rskr. 1999/2000:93
Ändring, SFS 2000:1246
Rubrik: Lag (2000:1246) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28
Ändring, SFS 2003:463
Rubrik: Lag (2003:463) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:50, bet. 2002/03:UbU18, rskr. 2002/03:213
Ändring, SFS 2004:197
Rubrik: Lag (2004:197) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: ändr. 1, 13, 14, 20 §§; nya 13 a, 13 b, 13 c, 13 d, 13 e, 13 f, 13 g §§
Ikraft: 2004-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:32, bet. 2003/04:SoU7, rskr. 2003/04:179, EGTL121/2001 s34, EGTL311/2001 s67, EUTL159/2003 s 46
CELEX-nr: 32001L0020, 32001L0083, 32003L0063
Ändring, SFS 2004:459
Rubrik: Lag (2004:459) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: ändr. 11 §; ny 3 a §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:121, bet. 2003/04:LU29, rskr. 2003/04:241
Ändring, SFS 2006:253
Rubrik: Lag (2006:253) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: ändr. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 §§, rubr. närmast före 21 §; nya 2 a, 2 b, 2 c, 6 a, 6 b, 6 c, 6 d, 8 a, 8 b, 8 c, 8 d, 8 e, 8 f, 8 g, 8 h, 9 a, 9 b, 9 c, 17 a, 17 b, 17 c, 21 a, 21 b, 21 c, rubr. närmast före 21 a, 21 b §§
Ikraft: 2006-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:70, bet. 2005/06:SoU15, rskr. 2005/06:198, EGTL311/2001 s67, EUTL136/2004 s85, EUTL136/2004 s34, EGTL311/2001 s1, EUTL136/2004 s58, EUTL136/2004 s1, EGTL224/1990 s1, EUTL244/2005 s11, EUTL214/1993 s1
CELEX-nr: 32001L0083, 32004L0042, 32004L0027, 32001L0082, 32004L0028, 32004R0726, 31990R2377, 32005R1518, 31993R2309
Ändring, SFS 2007:248
Rubrik: Lag (2007:248) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: ändr. 2 c, 5, 23, 24, 25 §§; ny 8 i §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:78, bet. 2006/07:SoU12, rskr. 2006/07:153, EUTL378/2006 s1
CELEX-nr: 32006R1901
Ändring, SFS 2007:1128
Rubrik: Lag (2007:1128) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: ny 16 a §
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:2, bet. 2007/08:SoU6, rskr. 2007/08:35, EUTL256/2005 s32
CELEX-nr: 32005L0061
Ändring, SFS 2007:1456
Rubrik: Lag (2007:1456) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2008-03-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:17, bet. 2007/08:SoU7, rskr. 2007/08:107
Ändring, SFS 2009:306
Rubrik: Lag (2009:306) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: ändr. 22 c §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:94, bet. 2008/09:MJU20, rskr. 2008/09:197
Ändring, SFS 2009:368
Rubrik: Lag (2009:368) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: ändr. 16, 18, 22 a §
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:145, bet 2008/09:SoU21, rskr. 2008/09:226
Ändring, SFS 2009:731
Rubrik: Lag (2009:731) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2009-11-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:190, bet. 2008/09:SoU25, rskr. 2008/09:288
Ändring, SFS 2009:811
Rubrik: Lag (2009:811) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2010:268
Rubrik: Lag (2010:268) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2010-06-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:96, bet. 2009/10:SoU10, rskr. 2009/10:222
Ändring, SFS 2010:410
Rubrik: Lag (2010:410) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: ny 22 d §
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:138, bet. 2009/10:SoU23, rskr. 2009/10:288
Ändring, SFS 2010:665
Rubrik: Lag (2010:665) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: ändr. 22 c, 26 a §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342
Ändring, SFS 2010:1316
Rubrik: Lag (2010:1316) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: ändr. 6 a, 6 b, 6 d, 12 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6, EUTL242/2009 s3, EUTL188/2009 s14
CELEX-nr: 32009L0120, 32009R0596
Ändring, SFS 2011:234
Rubrik: Lag (2011:234) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: ändr. 8 c, 14, 16, 22 a, 22 b, 22 c, 22 d, 23, 24 §§; nya 2 d, 16 b §§
Ikraft: 2011-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:44, bet. 2010/11:SoU7, rskr. 2010/11:169, EUTL324/2007 s121, EUTL118/2009 s14, EUTL242/2009 s3
CELEX-nr: 32007R1394, 32009R0596, 32009L0120
Ändring, SFS 2012:204
Rubrik: Lag (2012:204) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: ändr. 2 c, 4, 6 a, 6 d, 8 e, 9, 9 a, 9 b, 9 c, 20 §§; nya 10 a, 10 b, 10 c §§
Ikraft: 2012-07-21 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:74, bet. 2011/12:SoU17, rskr. 2011/12:191, EUTL348/2010 s74, EGTL311/2001 s67, EUTL174/2011 s74
CELEX-nr: 32010L0084, 32001L0083, 32011L0062
Ändring, SFS 2013:36
Rubrik: Lag (2013:36) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: nuvarande 16 a §, 17 a, 17 b, 17 c §§ betecknas 16 c §, 17 c, 17 d, 17 e §§; ändr. 2, 15, den nya 16 c §§; nya 1 a, 1 b, 16 a, 17 a, 17 b, 19 a, 19 b §§
Ikraft: 2013-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:40, bet. 2012/13:SoU7, rskr. 2012/13:146, EUTL174/2011 s74
CELEX-nr: 32011L0062
Ändring, SFS 2013:37
Rubrik: Lag (2013:37) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: utgår genom 2015:328
Förarbeten: Prop. 2012/13:40, bet. 2012/13:SoU7, rskr. 2013/13:146, EUTL174/2011 s74
CELEX-nr: 32011L0062
Ändring, SFS 2013:43
Rubrik: Lag (2013:43) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2013-03-01
Förarbeten: Bet. 2012/13:SoU7, rskr. 2013/13:146
Ändring, SFS 2013:518
Rubrik: Lag (2013:518) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: ändr. 2 b, 8 f §§; ny 8 j §
Ikraft: 2013-10-28
Förarbeten: Prop. 2012/13:118, bet. 2012/13:SoU25, rskr. 2012/13:270, EUTL299/2012 s1
CELEX-nr: 32012L0026
Ändring, SFS 2013:520
Rubrik: Lag (2013:520) om ändring i lagen (2013:37) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: utgår genom 2015:331
Förarbeten: Prop. 2012/13:118, bet. 2012/13:SoU25, rskr. 2012/13:270, EUTL299/2012 s1
CELEX-nr: 32012L0026
Ändring, SFS 2015:315
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 2015:328
Rubrik: Lag (2015:328) om ändring i lagen (2013:37) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: utgår 2013:37
Förarbeten: Prop. 2014/15:91, bet. 2014/15:SoU16, rskr. 2014/15:200
Ändring, SFS 2015:331
Rubrik: Lag (2015:331) om ändring i lagen (2013:520) om ändring i lagen (2013:37) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: utgår 2013:520
Förarbeten: Prop. 2014/15:91, bet. 2014/15:SoU16, rskr. 2014/15:200