Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:859 · Visa fulltext
Läkemedelslag (1992:859)
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:107, 1991/92:SoU21, rskr 1991/92:342
Upphävd: 2016-01-01
Ändring, SFS 1993:363
Rubrik: Lag (1993:363) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: ändr. 1 p ikrafttr.- och övergångsbest.; ny 5 p ikrafttr.- och övergångsbest.
Förarbeten: Prop. 1992/93:186, bet. 1992/93:SoU24, rskr 1992/93:323
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av 17 § första stycket, 20 § tredje stycket
Ändring, SFS 1994:83
Rubrik: Lag (1994:83) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: ändr. 2, 5, 7, 25 §§
Ikraft: 1994-04-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:92, bet. 1993/94:SoU15, rskr. 1993/94:138
CELEX-nr: 392L0073 392L0074
Ändring, SFS 1995:90
Rubrik: Lag (1995:90) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1995:475
Rubrik: Lag (1995:475) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: ändr. 2, 5, 6, 7, 9, 20, 23, 25, 26, 29 §§
Ikraft: 1995-06-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:143, bet. 1994/95:SoU17, rskr. 1994/95:297, EGTL214/93 s1, s22, s31, s40
CELEX-nr: 393R2309 393L0039 393L0040 393L0041
Ändring, SFS 1996:1153
Rubrik: Lag (1996:1153) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: ändr. 18, 20, 26 §§; nya 22 a, 22 b, 22 c, 26 a §§
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:27, bet. 1996/97:SoU5, rskr. 1996/97:58
Ändring, SFS 1998:537
Rubrik: Lag (1998:537) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: ändr. 22 c §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:109, bet. 1997/98:SoU22, rskr. 1997/98:290
Ändring, SFS 1999:54
Rubrik: Lag (1999:54) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1999-04-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:183, bet. 1998/99:SoU5, rskr. 1998/99:139
Ändring, SFS 1999:1355
Rubrik: Lag (1999:1355) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:1, utg.omr. 9, bet. 1999/2000:SoU1, rskr. 1999/2000:93
Ändring, SFS 2000:1246
Rubrik: Lag (2000:1246) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28
Ändring, SFS 2003:463
Rubrik: Lag (2003:463) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:50, bet. 2002/03:UbU18, rskr. 2002/03:213
Ändring, SFS 2004:197
Rubrik: Lag (2004:197) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: ändr. 1, 13, 14, 20 §§; nya 13 a, 13 b, 13 c, 13 d, 13 e, 13 f, 13 g §§
Ikraft: 2004-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:32, bet. 2003/04:SoU7, rskr. 2003/04:179, EGTL121/2001 s34, EGTL311/2001 s67, EUTL159/2003 s 46
CELEX-nr: 32001L0020, 32001L0083, 32003L0063
Ändring, SFS 2004:459
Rubrik: Lag (2004:459) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: ändr. 11 §; ny 3 a §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:121, bet. 2003/04:LU29, rskr. 2003/04:241
Ändring, SFS 2006:253
Rubrik: Lag (2006:253) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: ändr. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 §§, rubr. närmast före 21 §; nya 2 a, 2 b, 2 c, 6 a, 6 b, 6 c, 6 d, 8 a, 8 b, 8 c, 8 d, 8 e, 8 f, 8 g, 8 h, 9 a, 9 b, 9 c, 17 a, 17 b, 17 c, 21 a, 21 b, 21 c, rubr. närmast före 21 a, 21 b §§
Ikraft: 2006-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:70, bet. 2005/06:SoU15, rskr. 2005/06:198, EGTL311/2001 s67, EUTL136/2004 s85, EUTL136/2004 s34, EGTL311/2001 s1, EUTL136/2004 s58, EUTL136/2004 s1, EGTL224/1990 s1, EUTL244/2005 s11, EUTL214/1993 s1
CELEX-nr: 32001L0083, 32004L0042, 32004L0027, 32001L0082, 32004L0028, 32004R0726, 31990R2377, 32005R1518, 31993R2309
Ändring, SFS 2007:248
Rubrik: Lag (2007:248) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: ändr. 2 c, 5, 23, 24, 25 §§; ny 8 i §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:78, bet. 2006/07:SoU12, rskr. 2006/07:153, EUTL378/2006 s1
CELEX-nr: 32006R1901
Ändring, SFS 2007:1128
Rubrik: Lag (2007:1128) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: ny 16 a §
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:2, bet. 2007/08:SoU6, rskr. 2007/08:35, EUTL256/2005 s32
CELEX-nr: 32005L0061
Ändring, SFS 2007:1456
Rubrik: Lag (2007:1456) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2008-03-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:17, bet. 2007/08:SoU7, rskr. 2007/08:107
Ändring, SFS 2009:306
Rubrik: Lag (2009:306) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: ändr. 22 c §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:94, bet. 2008/09:MJU20, rskr. 2008/09:197
Ändring, SFS 2009:368
Rubrik: Lag (2009:368) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: ändr. 16, 18, 22 a §
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:145, bet 2008/09:SoU21, rskr. 2008/09:226
Ändring, SFS 2009:731
Rubrik: Lag (2009:731) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2009-11-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:190, bet. 2008/09:SoU25, rskr. 2008/09:288
Ändring, SFS 2009:811
Rubrik: Lag (2009:811) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2010:268
Rubrik: Lag (2010:268) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2010-06-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:96, bet. 2009/10:SoU10, rskr. 2009/10:222
Ändring, SFS 2010:410
Rubrik: Lag (2010:410) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: ny 22 d §
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:138, bet. 2009/10:SoU23, rskr. 2009/10:288
Ändring, SFS 2010:665
Rubrik: Lag (2010:665) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: ändr. 22 c, 26 a §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342
Ändring, SFS 2010:1316
Rubrik: Lag (2010:1316) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: ändr. 6 a, 6 b, 6 d, 12 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6, EUTL242/2009 s3, EUTL188/2009 s14
CELEX-nr: 32009L0120, 32009R0596
Ändring, SFS 2011:234
Rubrik: Lag (2011:234) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: ändr. 8 c, 14, 16, 22 a, 22 b, 22 c, 22 d, 23, 24 §§; nya 2 d, 16 b §§
Ikraft: 2011-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:44, bet. 2010/11:SoU7, rskr. 2010/11:169, EUTL324/2007 s121, EUTL118/2009 s14, EUTL242/2009 s3
CELEX-nr: 32007R1394, 32009R0596, 32009L0120
Ändring, SFS 2012:204
Rubrik: Lag (2012:204) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: ändr. 2 c, 4, 6 a, 6 d, 8 e, 9, 9 a, 9 b, 9 c, 20 §§; nya 10 a, 10 b, 10 c §§
Ikraft: 2012-07-21 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:74, bet. 2011/12:SoU17, rskr. 2011/12:191, EUTL348/2010 s74, EGTL311/2001 s67, EUTL174/2011 s74
CELEX-nr: 32010L0084, 32001L0083, 32011L0062
Ändring, SFS 2013:36
Rubrik: Lag (2013:36) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: nuvarande 16 a §, 17 a, 17 b, 17 c §§ betecknas 16 c §, 17 c, 17 d, 17 e §§; ändr. 2, 15, den nya 16 c §§; nya 1 a, 1 b, 16 a, 17 a, 17 b, 19 a, 19 b §§
Ikraft: 2013-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:40, bet. 2012/13:SoU7, rskr. 2012/13:146, EUTL174/2011 s74
CELEX-nr: 32011L0062
Ändring, SFS 2013:37
Rubrik: Lag (2013:37) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: utgår genom 2015:328
Förarbeten: Prop. 2012/13:40, bet. 2012/13:SoU7, rskr. 2013/13:146, EUTL174/2011 s74
CELEX-nr: 32011L0062
Ändring, SFS 2013:43
Rubrik: Lag (2013:43) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2013-03-01
Förarbeten: Bet. 2012/13:SoU7, rskr. 2013/13:146
Ändring, SFS 2013:518
Rubrik: Lag (2013:518) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: ändr. 2 b, 8 f §§; ny 8 j §
Ikraft: 2013-10-28
Förarbeten: Prop. 2012/13:118, bet. 2012/13:SoU25, rskr. 2012/13:270, EUTL299/2012 s1
CELEX-nr: 32012L0026
Ändring, SFS 2013:520
Rubrik: Lag (2013:520) om ändring i lagen (2013:37) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: utgår genom 2015:331
Förarbeten: Prop. 2012/13:118, bet. 2012/13:SoU25, rskr. 2012/13:270, EUTL299/2012 s1
CELEX-nr: 32012L0026
Ändring, SFS 2015:315
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 2015:328
Rubrik: Lag (2015:328) om ändring i lagen (2013:37) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: utgår 2013:37
Förarbeten: Prop. 2014/15:91, bet. 2014/15:SoU16, rskr. 2014/15:200
Ändring, SFS 2015:331
Rubrik: Lag (2015:331) om ändring i lagen (2013:520) om ändring i lagen (2013:37) om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
Omfattning: utgår 2013:520
Förarbeten: Prop. 2014/15:91, bet. 2014/15:SoU16, rskr. 2014/15:200