Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:678 · Visa fulltext
Förordning (1992:678) om skattesatser vid beräkning av skatteutjämningsbidrag och statligt utjämningsbidrag
Departement: Finansdepartementet KE
Ikraft: 1992-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1991/92:150, del II, 1991/92:FiU29, rskr 1991/92:345
Upphävd: 1996-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1266
Rubrik: Förordning (1992:1266) om ändring i förordningen (1992:678) om skattesatser vid beräkning av skatteutjämningsbidrag och statligt utjämningsbidrag
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1364
Rubrik: Förordning (1993:1364) om ändring i förordningen (1991:678) om skattesatser vid beräkning av skatteutjämningsbidrag och statligt utjämningsbidrag
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1992
Rubrik: Förordning (1994:1992) om ändring i förordningen (1992:678) om skattesatser vid beräkning av skatteutjämningsbidrag och statligt utjämningsbidrag
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1646
Omfattning: upph.