Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:563 · Visa fulltext
Lag (1992:563) om förtroendenämndsverksamhet inom hälso- och sjukvården, m.m.
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:148, 1991/92:SoU20, rskr 1991/92:310
Upphävd: 1999-01-01
Ändring, SFS 1998:1656
Omfattning: upph.