Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:563 · Visa fulltext
Lag (1992:563) om förtroendenämndsverksamhet inom hälso- och sjukvården, m.m.
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:148, 1991/92:SoU20, rskr 1991/92:310
Upphävd: 1999-01-01
Ändring, SFS 1998:1656
Omfattning: upph.