Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:497 · Visa fulltext
Lönegarantilag (1992:497)
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 1992-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:139, 1991/92:LU37, rskr 1991/92:318
Ändring, SFS 1994:636
Rubrik: Lag (1994:636) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
Omfattning: ändr. 7, 25 §§; nya 9 a, 9 b §§
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:208, bet. 1993/94:LU34, rskr. 1993/94:394
Ändring, SFS 1995:310
Rubrik: Lag (1995:310) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
Omfattning: ändr. 6, 24 §§
Ikraft: 1996-04-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:49, bet. 1994/95:LU6, rskr. 1994/95:172
Ändring, SFS 1995:675
Rubrik: Lag (1995:675) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
Omfattning: ändr. 9 a §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:180, bet. 1994/95:LU30, rskr. 1994/95:380
Ändring, SFS 1997:204
Rubrik: Lag (1997:204) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
Omfattning: upph. 9 a §; ändr. 2 §
Ikraft: 1997-06-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:102, bet. 1996/97:LU19, rskr. 1996/97:199
Ändring, SFS 2000:1362
Rubrik: Lag (2000:1362) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:1, utg.omr. 13, bet. 2000/01:AU1, rskr. 2000/02:103
Ändring, SFS 2003:544
Rubrik: Lag (2003:544) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
Omfattning: ändr. 7, 9 §§
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222
Ändring, SFS 2004:824
Rubrik: Lag (2004:824) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2005:273
Rubrik: Lag (2005:273) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
Omfattning: ändr. 1, 4, 5, 7, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 35 §§, rubr. närmast före 16 §; nya 7 a, 7 b, 20 a §§
Ikraft: 2005-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:57, bet. 2004/05:LU28, rskr. 2004/05:234
Ändring, SFS 2005:681
Rubrik: Lag (2005:681) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
Omfattning: ändr. 1, 10, 21, rubr. närmast före 21 §; nya 2 a, 3 a, 21 §§
Ikraft: 2005-10-07 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:128, bet. 2004/05:LU24, rskr. 2004/05:270, EGTL283/1980 s23, EGTL270/2002 s10
CELEX-nr: 1980L0987, 32002L0074
Ändring, SFS 2006:711
Rubrik: Lag (2006:711) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
Omfattning: ändr. 19, 20 a, 21, 29 §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2008:995
Rubrik: Lag (2008:995) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:161, bet. 2008/09:CU5, rskr. 2008/09:34
Ändring, SFS 2009:1442
Rubrik: Lag (2009:1442) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:4, bet. 2009/10:AU4, rskr. 2009/10:83, EUTL283/2008 s36
CELEX-nr: 32008L0094
Ändring, SFS 2010:1253
Rubrik: Lag (2010:1253) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
Omfattning: ändr. 6, 9 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2012:83
Rubrik: Lag (2012:83) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
Omfattning: ändr. 11, 17, 22 §§; ny 6 a §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:31, bet. 2011/12:KU2, rskr. 2011/12:135
Ändring, SFS 2017:364
Rubrik: Lag (2017:364) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2017-10-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:120, bet. 2016/17:AU11, rskr. 2016/17:241, direktiv (EU) 2015/1794
Ändring, SFS 2019:530
Rubrik: Lag (2019:530) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
Omfattning: upph. 22 §; ändr. 6 a, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 24, 25, 26 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:91, bet. 2018/19:AU12, rskr. 2018/19:276
Ändring, SFS 2022:983
Rubrik: Lag (2022:983) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2022-08-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375