Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:497 · Visa fulltext
Lönegarantilag (1992:497)
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 1992-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:139, 1991/92:LU37, rskr 1991/92:318
Ändring, SFS 1994:636
Rubrik: Lag (1994:636) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
Omfattning: ändr. 7, 25 §§; nya 9 a, 9 b §§
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:208, bet. 1993/94:LU34, rskr. 1993/94:394
Ändring, SFS 1995:310
Rubrik: Lag (1995:310) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
Omfattning: ändr. 6, 24 §§
Ikraft: 1996-04-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:49, bet. 1994/95:LU6, rskr. 1994/95:172
Ändring, SFS 1995:675
Rubrik: Lag (1995:675) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
Omfattning: ändr. 9 a §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:180, bet. 1994/95:LU30, rskr. 1994/95:380
Ändring, SFS 1997:204
Rubrik: Lag (1997:204) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
Omfattning: upph. 9 a §; ändr. 2 §
Ikraft: 1997-06-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:102, bet. 1996/97:LU19, rskr. 1996/97:199
Ändring, SFS 2000:1362
Rubrik: Lag (2000:1362) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:1, utg.omr. 13, bet. 2000/01:AU1, rskr. 2000/02:103
Ändring, SFS 2003:544
Rubrik: Lag (2003:544) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
Omfattning: ändr. 7, 9 §§
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222
Ändring, SFS 2004:824
Rubrik: Lag (2004:824) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2005:273
Rubrik: Lag (2005:273) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
Omfattning: ändr. 1, 4, 5, 7, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 35 §§, rubr. närmast före 16 §; nya 7 a, 7 b, 20 a §§
Ikraft: 2005-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:57, bet. 2004/05:LU28, rskr. 2004/05:234
Ändring, SFS 2005:681
Rubrik: Lag (2005:681) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
Omfattning: ändr. 1, 10, 21, rubr. närmast före 21 §; nya 2 a, 3 a, 21 §§
Ikraft: 2005-10-07 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:128, bet. 2004/05:LU24, rskr. 2004/05:270, EGTL283/1980 s23, EGTL270/2002 s10
CELEX-nr: 1980L0987, 32002L0074
Ändring, SFS 2006:711
Rubrik: Lag (2006:711) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
Omfattning: ändr. 19, 20 a, 21, 29 §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2008:995
Rubrik: Lag (2008:995) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:161, bet. 2008/09:CU5, rskr. 2008/09:34
Ändring, SFS 2009:1442
Rubrik: Lag (2009:1442) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:4, bet. 2009/10:AU4, rskr. 2009/10:83, EUTL283/2008 s36
CELEX-nr: 32008L0094
Ändring, SFS 2010:1253
Rubrik: Lag (2010:1253) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
Omfattning: ändr. 6, 9 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2012:83
Rubrik: Lag (2012:83) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
Omfattning: ändr. 11, 17, 22 §§; ny 6 a §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:31, bet. 2011/12:KU2, rskr. 2011/12:135
Ändring, SFS 2017:364
Rubrik: Lag (2017:364) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2017-10-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:120, bet. 2016/17:AU11, rskr. 2016/17:241, direktiv (EU) 2015/1794
Ändring, SFS 2019:530
Rubrik: Lag (2019:530) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
Omfattning: upph. 22 §; ändr. 6 a, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 24, 25, 26 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:91, bet. 2018/19:AU12, rskr. 2018/19:276