Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:391 · Visa fulltext
Förordning (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 1992:922
Rubrik: Förordning (1992:922) om ändring i förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov
Omfattning: ändr. 24, 31 §§
Ikraft: 1992-08-01
Ändring, SFS 1992:1290
Rubrik: Förordning (1992:1290) om ändring i förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov
Omfattning: ändr. 18, 20, 31 §§
Ikraft: 1993-01-01
Ändring, SFS 1994:396
Rubrik: Förordning (1994:396) om ändring i förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov
Omfattning: ändr. 2, 12, 16, 18, 19, 24, 25, 30, 31 §§
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1995:1152
Rubrik: Förordning (1995:1152) om ändring i förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov
Omfattning: upph. 27 §
Ikraft: 1996-01-01
Ändring, SFS 1998:2
Rubrik: Förordning (1998:2) om ändring i förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov
Omfattning: ändr. 17, 18, 20, 21, 31 §§
Ikraft: 1998-03-01
Ändring, SFS 2001:542
Rubrik: Förordning (2001:542) om ändring i förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov
Omfattning: ändr. 18, 19 §§
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 2000/01:100, utg.omr. 22, bet. 2000/01:FiU27, rskr. 2000/01:279
Ändring, SFS 2001:677
Rubrik: Förordning (2001:677) om ändring i förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2001-10-01
Ändring, SFS 2002:499
Rubrik: Förordning (2002:499) om ändring i förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov
Omfattning: ändr. 16, 18, 30, 31 §§
Ikraft: 2002-07-01
Ändring, SFS 2002:935
Rubrik: Förordning (2002:935) om ändring i förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2003-05-01
Ändring, SFS 2003:175
Rubrik: Förordning (2003:175) om ändring i förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov
Omfattning: ändr. 12, 13, 14, 30, 31 §§
Ikraft: 2003-06-01
Ändring, SFS 2004:1121
Rubrik: Förordning (2004:1121) om ändring i förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov
Omfattning: ändr. 15, 16, 30, 31 §§
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2008:1089
Rubrik: Förordning (2008:1089) om ändring i förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov
Omfattning: ändr. 15, 16, 20, 30, 31 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:232
Rubrik: Förordning (2009:232) om ändring i förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2009-04-29
Ändring, SFS 2010:131
Rubrik: Förordning (2010:131) om ändring i förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov
Omfattning: ändr. 18, 19, 31 §§
Ikraft: 2010-04-01