Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:339 · Visa fulltext
Lag (1992:339) om proportionellt valsätt
Departement: Finansdepartementet K
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:85, 1991/92:KU32, rskr 1991/92:222
Upphävd: 2022-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:553
Rubrik: Lag (1997:553) om ändring i lagen (1992:339) om proportionellt valsätt
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:105, bet. 1996/97:KU20, rskr. 1996/97:242
Ändring, SFS 2016:739
Rubrik: Lag (2016:739) om ändring i lagen (1992:339) om proportionellt valsätt
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2016-08-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:121, bet. 2015/16:KU25, rskr. 2015/16:291
Ändring, SFS 2019:878
Rubrik: Lag (2019:878) om ändring i lagen (1992:339) om proportionellt valsätt
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2022:629
Omfattning: upph.