Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:318 · Visa fulltext
Lag (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:100 (bil.9 p.A 1), 1991/92:UbU8, rskr 1991/92:191
Ändring, SFS 1994:305
Rubrik: Lag (1994:305) om ändring i lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde
Omfattning: upph. 3, 4 §§; ändr. 2, 11 §§
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:100 (bil.12 p.B 5), bet. 1993/94:KrU20, rskr. 1993/94:193
Ändring, SFS 1996:1595
Rubrik: Lag (1996:1595) om ändring i lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde
Omfattning: ny 3 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129
Ändring, SFS 1998:1216
Rubrik: Lag (1998:1216) om ändring i lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde
Omfattning: nya 4, 4 a §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:87, bet. 1997/98:KrU13, rskr. 1997/98:303
Ändring, SFS 2002:1152
Rubrik: Lag (2002:1152) om ändring i lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde
Omfattning: upph. 3, 13 §§
Ikraft: 2003-03-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:191, bet. 2002/03:KU13, rskr. 2002/03:38
Ändring, SFS 2007:1331
Rubrik: Lag (2007:1331) om ändring i lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde
Omfattning: upph. 1, 14 §§
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:1, utg.omr. 17, bet. 2007/08:KrU1, rskr. 2007/08:59
Ändring, SFS 2015:394
Rubrik: Lag (2015:394) om ändring i lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde
Omfattning: ändr. 2, 11, 15 §§
Ikraft: 2015-08-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:61, bet. 2014/15:KrU9, rskr. 2014/15:239
Ändring, SFS 2018:799
Rubrik: Lag (2018:799) om ändring i lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327