Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:318 · Visa fulltext
Lag (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:100 (bil.9 p.A 1), 1991/92:UbU8, rskr 1991/92:191
Ändring, SFS 1994:305
Rubrik: Lag (1994:305) om ändring i lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde
Omfattning: upph. 3, 4 §§; ändr. 2, 11 §§
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:100 (bil.12 p.B 5), bet. 1993/94:KrU20, rskr. 1993/94:193
Ändring, SFS 1996:1595
Rubrik: Lag (1996:1595) om ändring i lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde
Omfattning: ny 3 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129
Ändring, SFS 1998:1216
Rubrik: Lag (1998:1216) om ändring i lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde
Omfattning: nya 4, 4 a §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:87, bet. 1997/98:KrU13, rskr. 1997/98:303
Ändring, SFS 2002:1152
Rubrik: Lag (2002:1152) om ändring i lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde
Omfattning: upph. 3, 13 §§
Ikraft: 2003-03-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:191, bet. 2002/03:KU13, rskr. 2002/03:38
Ändring, SFS 2007:1331
Rubrik: Lag (2007:1331) om ändring i lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde
Omfattning: upph. 1, 14 §§
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:1, utg.omr. 17, bet. 2007/08:KrU1, rskr. 2007/08:59
Ändring, SFS 2015:394
Rubrik: Lag (2015:394) om ändring i lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde
Omfattning: ändr. 2, 11, 15 §§
Ikraft: 2015-08-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:61, bet. 2014/15:KrU9, rskr. 2014/15:239
Ändring, SFS 2018:799
Rubrik: Lag (2018:799) om ändring i lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327