Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:289 · Visa fulltext
Förordning (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m.
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 1992-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1770
Rubrik: Förordning (1994:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 7, 8, 10, 12 §§
Ikraft: 1995-03-01
Ändring, SFS 1996:1519
Rubrik: Förordning (1996:1519) om ändring i förordningen (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1997-01-01
Ändring, SFS 1998:638
Rubrik: Förordning (1998:638) om ändring i förordningen (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 20 §§
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 2005:1011
Rubrik: Förordning (2005:1011) om ändring i förordningen (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m.
Omfattning: upph. 20 §; ändr. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 21 §§
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2006:165
Rubrik: Förordning (2006:165) om ändring i förordningen (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m.
Omfattning: ny 15 a §
Ikraft: 2006-04-15
Ändring, SFS 2015:653
Rubrik: Förordning (2015:653) om ändring i förordningen (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m.
Omfattning: ny 6 a §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2020:289
Rubrik: Förordning (2020:289) om ändring i förordningen (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2020-07-01
Ändring, SFS 2020:1054
Rubrik: Förordning (2020:1054) om ändring i förordningen (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 15 a §
Ikraft: 2021-01-01